Je najvyšší čas dôrazne zakročiť proti covidovým fašistom


Print Friendly, PDF & Email

Je najvyšší čas dôrazne zakročiť proti covidovým fašistom

Skončilo sa nám leto, pápež tiež odišiel a našim covidovým fašistom teraz už nič nebráni v opätovnom rozpútaní covidového teroru, priťahovaní šrúb slobody a šikanovaní občanov „pandemickými“ opatreniami.

Úvodné lastovičky obnovenej tyranie vidíme v tom, ako sa fašisti zamerali na svoje najobľúbenejšie ciele – reštaurácie, bary, hotely či fitnes centrá. Tí sú vždy prví na rane. Týmto to však neskončí, za nimi budú nasledovať ďalší. Nastal preto najvyšší čas prejsť do protiútoku.

Zákernosť najnovších protipandemických opatrení

V predošlých vlnách pandémie boli opatrenia plošné a týkali sa všetkých. Z tohto dôvodu sa hnev obyvateľstva vtedy sústreďoval prevažne na vládu a štátne orgány, ktoré opatrenia zavádzali.

Zločinci sa však medzičasom poučili a teraz už siahli po starej obľúbenej taktike „Rozdeľuj a panuj“. Dnes presunuli vymáhanie opatrení priamo na čašníkov v reštauráciách, zmanipulovaných učiteľov v školách či bankrotujúcich majiteľov rôznych prevádzok.

Dúfajú, že ľudia sa budú žrať medzi sebou. Avšak čašník, ktorý si od vás pýta doklad o očkovaní alebo test, za nič nemôže. Jemu to nariadil šéf a ak by to nerobil, hrozí mu vyhadzov z práce.

No a v tom je tá zákernosť týchto opatrení. Rozoštvávaním ľudí navzájom vláda odpútava pozornosť od seba samej.

Skutočným vinníkom je však samotná vláda, ministri, úrad verejného zdravotníctva či koaliční poslanci, ktorí tieto opatrenia schvaľujú a zavádzajú. Hnev ľudu by preto mal smerovať tam, nie na chudákov čašníkov, ktorí boli skoro celý minulý rok zavretí a teraz sú radi, že vôbec majú nejakú prácu.

Takže, ako reagovať na túto ich zákernú taktiku? Poďme sa na to pozrieť bližšie.

Ako zakročiť proti covidovým fašistom

Ľudia sa musia prestať tyranii podriaďovať a začať sa aktívne brániť. A ako sa zvykne hovoriť, najlepšia obrana je útok. Samozrejme, nie fyzický útok. Existujú zákonné a legálne formy ako prejsť z pasivity do aktívnej obrany, respektíve do spravodlivého útoku.

Návod, ako zasiahnuť proti covidovým fašistom, nám ironicky poskytli oni sami.

Možno ste zaregistrovali, že sa pred niekoľkými týždňami, presne k 31.8.2021, vzdal poslaneckého mandátu poslanec za OĽANO Jozef Bubnár.

A prečo sa vzdal mandátu? Podľa vlastných slov dôvodom boli „neustále vyhrážky, priania smrti a nenávistné vulgarizmy prijímané na dennej báze“. Jednoducho, už viac nedokázal znášať hnev ľudu za zločiny režimu, ktorého bol súčasťou.

Takže, čo zafungovalo u neho môže zaúčinkovať aj u ostatných koaličných a vládnych predstaviteľov zodpovedných za zavádzanie covidového fašizmu.

Možno ostatní majú prah tolerancie vyššie než ho mal on, ale ten prah má každý. No a úlohou nás, utláčaného ľudu, ktorí už viac nechceme znášať príkoria, je tento ich prah tolerancie dosiahnuť.

Samozrejme, nenabádame aplikovať vyhrážky, fyzické útoky ani iné veci, ktoré by mohli byť potenciálne trestné. Avšak konfrontovať covidových fašistov verbálne a vyjadrovať vašu nespokojnosť s ich činnosťou, je úplne legálne a akceptovateľné.

A práve týmto spôsobom je potrebné na nich vyvinúť tlak. Zákonne, ale ostro.

Ďalším príkladom takéhoto úspešného občianskeho tlaku je „profesor“ Krčméry, ktorému chodili aktivisti protestovať pred dom. Nedávno sa Krčméry pre médiá vyjadril, že kvôli tlaku verejnosti voči jeho osobe sa ukrýva v zahraničí. (zdroj)

Tieto dva príklady predstaviteľov súčasného zločineckého režimu sú jasným dôkazom toho, že tlak verejnosti je účinný a má zmysel. Preto je v ňom potrebné pokračovať a ešte viac ho zosilniť.

Na koho všetkého vyvíjať tlak a akým spôsobom

Existuje viacero úrovní zodpovedných za zavádzanie covidovej totality. Poďme sa pozrieť na jednotlivé stupne a spôsoby, ako ich konfrontovať:

1. Členovia vlády, koaliční poslanci, konzílium odborníkov, vysokí štátni úradníci

Najprirodzenejším cieľom verejného tlaku sú koaliční poslanci a členovia vlády. Títo majú najväčší podiel na zavádzaní útlaku. Sú však aj najťažšie dostihnuteľní, mnohí z nich chodia „kanálmi“ alebo majú ochranky, takže je ťažké sa k nim dostať.

Ak sa vám podarí dostať do ich blízkosti, určite to využite a nenechajte si ujsť tú príležitosť, aby ste im povedali, čo si o nich myslíte.

Dobrým príkladom je pokrikovanie „fašista“ po premiérovi Hegerovi, keď bol pred zhruba mesiacom na oslavách SNP v obci Kalište. (zdroj)

Ďalším príkladom je nedávne konfrontovanie nepríjemnými otázkami ministra Lengvarského na besede v Piešťanoch alebo následné pokriky a hádzanie vajíčok po jeho limuzíne zhromaždeným davom. (zdroj)

Vinu za zavádzanie totality však nenesú len títo vrcholní predstavitelia, ale aj obrovská masa ich prisluhovačov a priamych vykonávateľov nariadení. Na nich by sa tiež mala zamerať pozornosť ľudu, pretože bez pomoci týchto lokajov režimu by zavádzanie covidovej totality nebolo možné.

Do tejto skupiny patria mnohí vedúci pracovníci na rôznych ministerstvách (hlavne zdravotníctva, ale aj školstva, vnútra či obrany) a tiež konzílium „odborníkov“, ktorí rozhodujú o prijatých opatreniach.

2. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ)

Ten, kto podpisuje (nezákonné) vyhlášky je hlavný hygienik. Ich dodržiavanie a kontrolovanie však v teréne vykonávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva. Tie zároveň udeľujú pokuty.

Minulý týždeň boli na hlavnom úrade verejného zdravotníctva aktivisti odovzdať memorandum s petíciou 60000 rodičov proti noseniu rúšok detí v školách počas celého vyučovania.

Čo tam však nevideli – tí, ktorí prikazujú nosenie rúšok nielen v školách, ale všade v interiéroch, sami v úrade rúška nenosili! (zdroj)

To, že na úradoch verejného zdravotníctva nenosia rúška, môžeme potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti. Boli sme na jednom nemenovanom regionálnom úrade verejného zdravotníctva začiatkom leta a 9 z 10 zamestnancov, ktorých sme stretli na chodbách, nemalo rúško ani respirátor.

Bola to navyše doba, keď sa deti v školách dusili pod rúškami v 30 stupňových horúčavách a tí odporní pokrytci na úrade verejného zdravotníctva ich sami nenosili! Čo je to za drzosť vyžadovať po iných niečo, čo sami nedodržiavajú?!

Takže čo s tým?

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Odporúčame občianske „nájazdy“ do sídiel regionálnych úradov verejného zdravotníctva (prípadne aj na ústredie) so zapnutými kamerami a snahou prichytiť ich bez rúšok/respirátorov.

Ak sa vám to podarí, okamžite na nich zavolajte políciu, že ste sa stali svedkami porušovania protipandemických opatrení. No a zábery samozrejme je potrebné zverejňovať na internete a sociálnych sieťach.

Nakoľko ide o verejných činiteľov, nemajú právo na ochranu súkromia pri výkone ich práce, a teda zverejňovanie takýchto záberov je úplne legálne.

Boli by sme tiež strašne zvedaví, či aj ich policajti budú pokutovať za nenosenie rúška/respirátora, prípadne úradníci sami seba, ak by pokutu nezaplatili policajtom na mieste.

3. Polícia a pracovníci RÚVZ pri kontrolách reštaurácií a prevádzok

Iste ste už v médiách zachytili, ako polícia a pracovníci ÚVZ tento týždeň začala hromadne vykonávať kontroly dodržiavania nariadení v reštauráciách, baroch a iných prevádzkach.

Niekto by mohol povedať, že si len robia svoju prácu, tak prečo ich konfrontovať. Nie, nerobia si svoju prácu, robia nadprácu. Tu sú dôvody, prečo:

 • Vyhlášky sú neplatné. Oni to vedia a aj tak kontrolujú prevádzky a šikanujú ľudí.
 • Policajt má právo nezákonné rozkazy odmietnuť. Nie právo, dokonca povinnosť a oni tie príkazy napriek tomu plnia.
 • Aj keby boli vnútorne presvedčení, že to, čo robia, je „legálne“, tak stále je to nemorálne. Policajti aj kontrolóri RÚVZ sa mohli rozhodnúť robiť inú prácu. Ini sa však rozhodli buzerovať ľudí.

Preto odporúčame, že keď budete hosťom reštaurácie alebo uvidíte, ako niekde reštauráciu kontrolujú (v pozícii náhodného okoloidúceho), zmeňte sa na „občiansku hliadku“ a skontrolujte vy kontrolórov.

Všetko si nahrávajte na video. Policajti a pracovníci RÚVZ, ako verejní činitelia pri výkone svojich právomocí, to musia zniesť a nemôžu od váš žiadať, aby ste kameru vypli.

Spôsob kontroly vykonanej „občianskou hliadkou“ robte napríklad takto:

a) Vyzvite ich, aby sa preukázali dokladom o očkovaní, testom alebo potvrdením o prekonaní choroby. Vstup do reštaurácie v režime OTP je totiž povolený len pre očkovaných, otestovaných alebo tých, čo prekonali covid a neexistujú tu žiadne výnimky – ani pre policajtov, ani pre úradníkov.

Takže, ak oni sami nie sú očkovaní, testovaní alebo covid neprekonali, tak nesmú do takejto prevádzky vstupovať. Je treba použiť ich zbraň proti nim.

b) Ďalej vyzvite políciu a kontrolórov, nech uvedú zákonný titul, ktorý im umožňuje nahliadať do vašej zdravotnej dokumentácie (respektíve zdravotnej dokumentácie hostí, ak ste len náhodný okoloidúci).

Ak uvedú vyhlášku, spýtajte sa ich, kedy vyšla v Zbierke zákonov. Totižto len právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov sú všeobecne záväzné pre občanov. Dokumenty zverejnené vo Vestníku vlády (kde zverejňujú aj predmetné vyhlášky) sú záväzné pre štátne orgány, no nie pre občanov.

Zároveň nahlas oboznámte ostatných hostí v podniku, že policajti ani kontrolóri nemajú oprávnenie nahliadať do zdravotnej dokumentácie. To môžu len subjekty uvedené v zákone č. 576/2004 Z.z v paragrafe 25. Policajti ani zamestnanci UVZ tam uvedení nie sú.

Najbližšie, čo by mohli použiť z uvedeného paragrafu (ak by vôbec o tom zákone vedeli), je „odborný pracovník Ministerstva vnútra alebo ÚVZ“. Tým ale zákon myslí na lekárov pracujúcich pre tieto inštitúcie, nie policajtov alebo úradníkov.

Ak by náhodou týmto argumentovali, pýtajte od nich potvrdenie o zamestnaní pre ÚVZ/Ministerstvo vnútra, čiže ich pracovnú zmluvu a zároveň doklady preukazujúce ich „odbornosť“.

Tiež je otázne či sú policajti zamestnancami Ministerstva vnútra alebo Policajného zboru. Lebo potom by aj hasiči boli zamestnancami Ministerstva vnútra a oni tie doklady určite kontrolovať nemôžu.

c) Ak by náhodou (čo je nepravdepodobné) preukázali, že sú zamestnanci ÚVZ/Ministerstva vnútra a zároveň sú „odborní zamestnanci“, tak povedzte, že „Ok, máte právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie“.

Zákon 576/2004 Z.z však zároveň hovorí, že nahliadanie do zdravotnej dokumentácie umožňuje ten, kto zdravotnú dokumentáciu vedie. A kto vedie zdravotnú dokumentáciu? No predsa lekár!

Takže policajtov a kontrolórov z ÚVZ pekne vypoklonkujte, že nech idú za vašim lekárom a ten im do nej umožní nahliadnuť. Samozrejme im nepovedzte, kto je vaším lekárom. Povedzte, že si nespomínate a že oni sú policajti, tak nech si to vypátrajú sami.

Zhrnutie pre kontroly prevádzok:

Tento postup môžete uplatniť vtedy, ak sami ste zákazníkom v reštaurácii, ale aj vtedy, keď len uvidíte, že sa taká kontrola vykonáva a vy prídete jej hosťom „na pomoc“.

Ak nie ste hosťom, tak máte dokonca lepšiu pozíciu, lebo vás samotných potom nemôžu kontrolovať (okrem občianskeho preukazu). Vy tam budete len ako „občianska hliadka“ dozerajúca na možné zneužívanie právomocí verejnými činiteľmi.

A ešte môžete urobiť to, že ak sa budú policajti s kontrolórmi ÚVZ presúvať z jedného podniku do druhého, tak vy pôjdete s nimi ako „křoví“.

Všetko treba nahrávať na video a pravidelne im zdôrazňovať, že sa dopúšťajú zneužívania právomocí verejného činiteľa, a že ak neupustia od protiprávneho konania, tak na nich bude podané trestné oznámenie.

Okrem toho môžete do vašej konverzácie pridávať aj otázky typu:

 • Či sa nehanbia takto terorizovať ľudí?
 • Či vedia, že sa podieľajú na zavádzaní fašizmu a totality?
 • Či im nevadí, že v takejto totalitnej spoločnosti budú musieť žiť aj ich deti?
 • Či sa nebudú za toto všetko hanbiť pred vlastnou rodinou?
 • iné podobné podpichovačné otázky

Keby ste im takýmto spôsobom narušili a znepríjemnili kontrolu v 5 či dokonca 10 podnikoch, veľmi skoro by ich prešla chuť to robiť a možno by ste v nich prebudili aj posledné zvyšky svedomia.

Dozvedeli sme sa povzbudivú správu, že k podobným akciám už aj došlo, ako si to môžete pozrieť v tomto videu zo Sniny zverejnenom na Facebooku. Podľa popisu k videu kontrolórky RÚVZ po konfrontácii občanom kontrolu rýchlo ukončili a z podniku ušli.

Ide teda o ďalší dôkaz, že odpor proti tyranii má zmysel!

Záver

V článku sme uviedli len pár príkladov, ako aktívne bojovať proti zavádzaniu covidového fašizmu. Princíp je jasný a dá sa rozšíriť aj na ďalších iniciatívnych lokajov a kolaborantov režimu.

Vašej iniciatíve a predstavivosti sa medze nekladú! Hlavne slušne, nie agresívne, aby to zločinci nemohli obrátiť proti vám.

K téme by sa dalo napísať aj viac, no už teraz je tento článok pomerne dlhý, takže ho tuto ukončíme. Plánujeme však neskôr naň nadviazať a uviesť ďalšie tipy.

Ak máte vy vlastné nápady, ako sa postaviť proti súčasnému totalitnému režimu použitím legálnych a nenásilných foriem odporu, určite ich napíšte do komentárov pod článkom.

A nezabúdajte: V jednote je sila! Spolu nad týmto novodobým fašizmom určite čoskoro zvíťazíme!

Stop Candida

Úvodný obrázok: ilustračný, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Andrej Babiš si přes své offshory poslal skoro 400 milionů korun, za které si posléze koupil nemovitosti na francouzské Riviéře, včetně zámečku Bigaud. Operace nese znaky praní peněz, shodují se odborníci.
  V červenci roku 2009 požádala francouzská právní kancelář DB Artwell Avocats své kolegy z Panamy (právní kancelář Alcogal) o speciální službu pro svého českého klienta: zákazník chtěl anonymně založit firmy v diskrétních daňových rájích. Tím klientem byl Andrej Babiš, dnešní český premiér. O čtyři měsíce později Babiš tuto strukturu využil, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (tehdy 381 milionů korun) – svým způsobem neudělal nic jiného, než že poskytl sám sobě půjčku. A to na nákup šestnácti luxusních nemovitostí ve Francii včetně zmíněného zámečku Château Bigaud na Azurovém pobřeží.
  https://www.investigace.cz/pandora-papers-v-hlavni-roli-andrej-babis/

  • České médiá hlavného prúdu spoločne vytvárajú atmosféru boja všetkých proti Babišovi. Odstrániť Babiša z politiky je základný príkaz bruselského politbyra. Preto táto kauza tesne pred voľbami. Veľký Andrej dnes sám dobre vie, že kolaboráciou s Bruselom (resp. hraním na obidve strany) si nepomohol a nepomôže.

   • povedz nam o tom viac, znie to zaujimavo.

    • údajný nový premiér by měl být BARTOŠ OD PIRÁTŮ, prý se na tu funkci velmi těší; proslíchá se, že by premierem mohl být i okamura. Jinak Babiš by rád kandidoval a stal se prezidentem – je to od listopadu 1989 „takový zvyk“, že se premiér stane prezidentem.

    • Celé je to o tom, že Babiš niečo posral a židovstvo ho odpisuje. To, že má za ušami finančné machinácie, bolo pre nich dobré, lebo cez to ho mohli vydierať. Je dosť možné, že Babiš nevie, kde je sever, resp. nevie – kto sú dôležití Chasidi a dôležití Chazari, a tak sa pokúša „jazdiť“ na dvoch koňoch – čo mu ani jeden neodpustí. Babiš, ako komunistický eštebák mal bližšie k protivníkom sionizmu – lenže situ ovládli práve sionisti. Cherchez la Jew.

  • juj, tesim sa tesim,

  • no to ozaj skromny nie,tiez je otazka ci na to pouzil aj peniaze od Ceskych poplatnikov,ale aj ked nie,je tuna problem so zatajenym Dani,atd.

  • “ offshor“ – je v podstate STÁVKA na „pád favorita“ – že si „tipovaný víťaz“ – v zmysle raketovéhu rastu cien týchto akcií – ako napr. realitnej bubliny – zlomí väz! Polopate – že TIETO AKCIE PADNÚ!

   Je tam kapitálové istenie, a pochybujem, že by Babišovi dovolili vybrať tých 400 miliónov. To asi nebolo z offshorových fondov. Inak by to bolo nelegálne – čo nevylučujem. Ale skôr nie.

 2. Redakcia – môžete vymeniť foto na titulke za relevantné? Ďakujem!
  https://ulozto.net/file/Ro01yOI8lvYM/vlada-satanistov-jpg#!ZGqzAwR2AGOyZ2EyMJWxMGDmLGEzA01MqzkvEJ03IwECLzH0Zt==

 3. Brániť proti tomuto fašizmu sa treba na všetkých úrovniach. Aj čašník môže neplniť príkaz – nekontrolovať. Majiteľ ho môže vyhodiť (čašníci sa v dnešnej dobe – po minuloročnej skúsenosti- nehľadajú ľahko). Aj majiteľ sa môže postaviť kontrole. Ja som tiež ticho odmietla upozorňovať zákazníkov, že nemajú rúšku alebo ju nemajú správne nasadenú, taktiež ich kontrolovať – ani náhodou. Samozrejme, že som mala problémy a po zvážení kvôli rúškam, som odišla sama. O 3 mesiace som zistila, že 1/3 bývalých kolegov už tam nepracuje – dobrovoľne odišli. Ak sa niekto bojí hovoriť nahlas, aj tichý protest je významný, hlavne nepodporovať ten hyenizmus, čo sa tu rozmohol. Lekári, učitelia…. úradníci – kto im čo môže ? Dať pokutu ? Aj tomu sa dá brániť. Výpoveď? No a ? Ak má človek dôveru v seba a v podstatu svojho života a robí si nejaké zásoby na horšie časy, tak ho to nemôže zložiť. Veď kedy je vhodnejší čas urobiť niečo pre naše deti, ak nie teraz? Nemôžeme iba sedieť a čušať a báť sa niečo urobiť.

 4. Ja vam dam jeden tip, ako by som na taku kontrolu isiel ja osobne

  MAMA A OCO MI HOVORILI ZE NEMAM SA BAVIT S CUDZIMI LUDMI.
  change my mind

 5. No, vcelku nemate pravdu, i epidemiolog z RUVZ je opravneny vidiet zdravotny zaznam:

  n) odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epidemiológie úradov verejného zdravotníctva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania,

  • Nečítate poriadne. V článku presne o tom hovoríme, že to musí najprv byť „odborný“ pracovník, nie hocijaký. Takže musí preukázať svoju odbornosť. A aj keby ju preukázal, tak nahliadanie do dokumentácie si môže vyžiadať od toho, kto tú dokumentáciu vedie. A všetci vieme, že zdravotnú dokumentáciu vedú lekári, nie ľudia. Takže ich treba vypoklonkovať, nech idú za vaším lekárom a nepýtajú nič od vás.

   Zákon hovorí o vedení zdravotnej dokumentácie nasledovné:

   Formy vedenia zdravotnej dokumentácie
   § 20
   (1) Zdravotná dokumentácia sa vedie v elektronickej zdravotnej knižke v národnom zdravotníckom informačnom systéme20ab) so zdokonaleným elektronickým podpisom zdravotníckeho pracovníka (ďalej len „elektronická zdravotná knižka“), ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak. Obsahové náležitosti, členenie, rozsah zapisovaných údajov, okruh oprávnených osôb, poskytovanie a sprístupňovanie údajov z elektronickej zdravotnej knižky sú ustanovené v osobitnom predpise.20aa)
   (2) Zdravotná dokumentácia u poskytovateľa sa vedie v písomnej forme, ak
   a) tento zákon ustanovuje, že sa vyžaduje písomná forma (§ 6 ods. 5),
   b) je nefunkčný informačný systém poskytovateľa alebo je nefunkčný národný zdravotnícky informačný systém, alebo
   c) ide o zdravotné záznamy nad rámec elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke.

   Vidíte tam niekde uvedené, že zdravotnú dokumentáciu si vedie občan sám a má ju mať pri sebe? Nie, dokumentáciu vedie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (lekár).

   • Presne. Inak to, že zdrav. dok. vedie lekár a je ju povinný archivovať 20 rokov po smrti klienta, je jedna vec – druhá – zdravotná dok. je vlastníctvom klienta. A lekár vám ju je povinný proti podpisu vydať. Takže – JA! – rozhodujem o tom, že čašník a bufetárka nebude kontrolovať môj zdravotný stav!

   • Pavelkovych Milan

    Mám taký dojem, že fašistická vláda si toto upravila v tom novom pandemickom zákone. Priznám sa že zákon som nečítal, ale údajne tam boli zahrnuti hygienici aj fizli aby mohli kontrolovať zdravotnú dokumentáciu, teda vyžadovať OTP.

    • To nevieme, či si upravili v pandemickom zákone, no zákon o Zdravotnej starostlivosti stále platí (576/2004 Z.z.) a ten hovorí jasne – nahliadať do zdravotnej dokumentácie nemôžu. Ak je tam náhodou nesúlad, že jeden zákon to umožňuje a druhý nie, takto to už nie je náš problém. My (občania) si vyberieme ten zákon, ktorý vyhovuje nám a nesúlad nech si riešia sami.

     • Pavelkovych Milan

      Áno, máte pravdu. Ale ten novy fašisticky pandemicky zákon mal práve nahradiť /novelizovať ten čo citujete. Neviem či je to tak, alebo ako píšete Vy. Hovorím že nie som právnik. V každom prípade ak ten novy zákon nahradil ten Vami citovaný, tak potom sme v riti. Mimochodom aj v ústave sú veci ktoré nás majú chrániť a nepomáha to, lebo táto faši vláda si z ústavy spravila WC papier. Myslím si, že by nebolo od veci keby sa vaša redakcia pozrela na ten pandemicky zákon. Veľmi by to pomohlo v boji proti covid fašistom.

     • Pandemický zákon (pokiaľ vieme, tak pod takým menom ani žiaden zákon neexistuje) určite nemal nahradiť Zákon o zdravotnej starostlivosti, lebo ten je všeobecný. To v Česku existuje pandemický zákon, nie u nás.

      Zrejme máte na mysli Zákon o hospodárskej mobilizácii, ktorý mal nahradiť nutnosť zavádzať núdzový stav, ale ten sa týka iných vecí – ako napríklad nariaďovanie pracovnej povinnosti sestrám a lekárom.

     • PM – buď ta dobrý – neohrádzaj sa tým, že nie si právnik! Ja – vďaka tomu, že nie som právnik – som sa zastupoval sám a žiaden právnik mi nemohol prehrať spor!

      Si albánsky zmrzlinár a nemáš internet?!

 6. Vynikajúci článok,ako vždy na bádateli…..toto je potrebné aby ľudia už neboli posratí,pretože fašistické praktiky sú na dennom poriadku! Len dúfajme,že sa potom nájdu ľudia,ktorí týchto zapredancov postavia rovno pred múr,alebo v lepšom prípade, do basy!!!

 7. Dobrý deň, súhlasím s vami v celej podstate článku, ale dovolím si upozorniť že každý policajt je zamestnancom Ministerstva vnútra SR, o tom niet žiadnych pochybností. Upozorňujem preto, že ak by niekto toto povedal policajtovi, ten by ho teda riadne spochybnil a každý dobrý zámer by sa týmto zmaril. Sme v stave, kedy musíme my aj vy dávať 100% informácie.

  • Ok, ale stále to musí byť „odborný pracovník“, nie hocijaký. Takže policajt musí preukázať, že je odborník na epidemiologické šetrenie. A stále platí, že nahliadanie do zdravotnej dokumentácie umožňuje ten, kto tú dokumentáciu vedie, čiže lekár. Ľudia si sami svoju dokumentáciu nevedú.

   • Nepleťte si akreditáciu s autorizáciou!

    Akreditácia – je nutný odborný predpoklad – vzdelanie, odbornosť, zručnosť, lege artis.

    AUTORIZÁCIA – je poverenie niečo vykonávať na základe už získanej akreditácie.

    Chaos do terminológie vniesli „tlačovkári“ s tou ich posranou akreditáciou! Nie! To je autorizácia – umožnenie prístupu inak akreditovanej osobe – novinárovi, pisálkovi – na základe novinárskeho preukazu, keď už sa neskúma, či má VŠ žurnalistiku, alebo nie. Lebo spĺňa predpoklad, že vie písať /a niektorí aj čítať/ a že z titulu výkonu profesie ovláda tlačový zákon.

    • A-Kredit – dôveryhodnosť – odbornosti. „Áno – na vojne bol felčiar!“

     Lenže ho nepoverím operovať, lebo núdza vojny pominula – takže ho neautorizujem. Viď rozdelenie živností – voľné = bez akreditácie, remeselné – s akreditáciou, a viazané – akreditácia plus autorizácia.

     Kapišto?

 8. nasledovné postrehy ma napadajú:
  – tie protesty sú pre mňa ťažké v tom zmysle, že človek si naozaj môže privodiť existenčné, či iné problémy. Takže klasické riziko „podnikania“. Som zodpovedný, platím úvery…. Ale áno, individuálne protestujem, ako sa dá – v práci rúško nenosím. Raz ma niekto upozornil, radšej som išiel preč, bál som sa, že mi „selžou kladiva“….
  – takáto revolúcia „zdola“ roztrieštenými akciami, podľa mňa, neprinesie úspech, pretože nemá oporu vo väčšine. A to je jej hlavný problém – buď sa to uskutoční fyzickou silou, t.j. revolučným spôsobom, alebo tá myšlienka jednoducho nezvíťazí a bude existovať len ako menšinová opozícia.
  To je to isté, akokeby ste chceli zamedziť vysielaniu stupídnych amerických filmov. Väčščina to nechce, pozerá ich a tak to nepresadíte. V tom je „nekonečná“ moc globálneho kapitálu – presadí to, čo chce.
  – dôkaz z osobnej skúsenosti – boli sme dvaja pozvaní na svadbu v rodine, samozrejme problém, či sme zaočkovaní… My že nie, tak vznikol problém, vraj sme jediní dvaja zo 60. Čo k tomu dodať? Chápete to? 2:60, to je skóre!

  • Asi vás 2 chceli ochrániť pred nimi samými. OTV svatba – na posranie! „Veselka“!

   Ušetrili ste na daroch!

 9. svatoslav butora

  Prajem pekný deň. Autor článku namiesto vyjadrenia odporu voči pôvodcom marasmu vo svete a tiež marasmu na území Európy a tiež i v SR vyzýva k odporu voči miestnym orgánom a inštitúciám a týmto spôsobom vyzýva k chaosu a rozvratu na domácej scéne. Akoby nevedel, že takmer rovnakým spôsobom bol vyvolaný chaos okolo akcie, na začiatku ktorej bola rituálna vražda p.Kuciaka a jeho priateľky…
  Svetovládni Idioti pôsobiaci v lone idiotizovaných organizácií OSN a WEF a v tzv.EU s podporou Sveta Kapitálu a s podporou nehodného Sveta Mohameda a Sveta Vatikánu prostredníctvom idiotizovaných vlád bojujú za získanie nadvlády nad Svetom Ľudí pomocou nimi vygenerovaného a nimi riadeného kovidného ohrozenia; bojujú proti Svetu Ľudí pomocou šialeného „boja“ proti CO2 ktorý má na skleníkový efekt minimálny účinok, pretože 75% užitočného skleníkového efektu zabezpečuje vodná para rozpustená v atmosfére a 25% užitočného skleníkového efektu zabezpečujú ostatné plyny tvoriace atmosféru – hlavne kyslík O2 a dusík N2. Títo Svetovládni Idioti bojujú proti Svetu Ľudí šialenou politikou tzv.Zeleného Údelu a pritom pomocou ich Agend zaistili masívnu likvidáciu pralesných ekosystémov v juhových.Azii a v Amazonii (!) a drevnú štiepku z vyrúbaných stromov prehlásili za ekologické palivo (!). Nepriateľom Sveta Ľudí sú Svetovládni Idioti z týchto idiotizovaných inštitúcií, ktorí potrebujú chaos každého druhu, aby to tu mohli ovládnuť…. Proti nim je treba mieriť všetky akcie rozumného a na argumentoch založeného odporu.

  • Toto je odpor a revolúcia zdola. Nie každý býva v Bratislave, aby mohol protestovať pred úradom vlády alebo centrálnym úradom verejného zdravotníctva.

   Žiadna tyrania nie je možná bez prisluhovačov a kolaborantov režimu. Neutralizácia týchto sluhov režimu povedie k tomu, že režim skolabuje, lebo nebude nikoho, kto by jeho príkazy zavádzal do praxe. Je to úplne legitímny a účinný spôsob odboja.

  • To je jedna vec, že existuje hlava tohoto všetkého. Ale treba si uvedomiť dosah cez malé ryby na kŕmenie tých veľkých – v procese riadenia delegovaného nátlaku. Takže – nie revolúcia skokom – ale reštaurácia toho, čo na nás už siaha priamo a na čo mi tiež môžeme siahnuť priamo – na lekára, na predavačku, na policajta, na premotivovaného idiota. Za chaos to označuješ ty, pretože nevidíš realitu padajúceho hovna – že ho niekto najprv vysral a potom ho splachuje dole, a ten dole to splachuje tiež dole. A ten dole to prestane splachovať až keď mu niečo upchá sifón = hrdlo organizácie. Ja v tom chaos rozhodne nevidím! Problém je priepustnosť – poddajnosť. Ja sa v tejto situ poddajným NEPODDÁVAM a to hovno dole nesplachujem!

   Stačí upchať dymovody! A niekedy preto aj buchnú sadze!

   • Aj predavači alebo časníci majú slobodnú vôľu a rozhodli sa presadzovať fašizmus, no u nich je to hlavne zo strachu o živobytie. Aj keď sú vinní, ich by sme navrhovali z toho vynechať.

    Konfrontáciu navrhujeme začať u najnižších článkov moci – policajti, kontrolóri z úradu verejného zdravotníctva, lekári a podobne. Oni to už robia z pozície verejných činiteľov a zastrešujú sa mocou, ktorú im dáva zákon/vyhlášky.

 10. Tieto metódy sú sice opísané pekne a možu mať svoj zmysel, ale nebudú stačiť. Princíp je tu jednoduchý. Globálni fašisti cez svojich lokajov a kádre – slobodomurárov vo vláde delegovali fašizmus na riaditeľov, zamestnávateľov a dokonca aj na toho čašníka a predavačku. Pritom tieto osoby, čo aplikujú covidový fašizmus sú dvojtého druhu. Zamestnávatelia, riaditelia nadnárodných spoločností sa tomu podriaďujú bez problémov, lebo sú slobodomurári a majú taký príkaz. Ostatní kvoli vydieraniu zo straty zamestnania, čo je veľmi silný sposob vydierania a nátlaku.
  Takže vo finále to skončí tak, že napríklad pokladníčka v potravinách sa bojí, že stratí zamestnanie a nenablokuje vám tovar, keď nemáte rúško. A neustúpi. Pretože nechce stratiť prácu, vie, že ju šéf podrží rovnako ako polícia a fašistická chunta pri moci. Človek zavolá políciu, tak tá to odmietne riešiť, čo je bežná prax. Jediné, čo normálny človek može urobiť je podať trestné oznámenie, lenže je neúčinné, pretože súdy patria fašistom. Takže, predavačka je v malom riziku v súčasnosti, nemá dosť rozumu, aby riešila vzdialenú budúcnosti a takto postupuje.Ide cestou menšieho rizika pre svoju osobu a podriaďuje sa fašizmu.
  Mne samotnému jedna predavačka vynadala, že kvoli mne nebude platiť pokutu od zamestnávateľa, pretože tam majú kamery. Keď som jej povedal, že tá pokuta je nezákonná, tak ju to nezaujímalo. Toto je realita.
  Keď zamestnanca vyhodia z práce, že nechce génový sajrajt, alebo nenosí rúška, prípadne odmieta špajdlovanie do nosa, tak uvedú prepustenie z nadbytočnosti alebo iné a nikdy nie, že ide o covid fašizmus, ktorému sa daný zamestnanec neprisposobil a nepodrobil. Takže sú zamestnávatelia právne krytí. Takto zákerne to funguje. Samotní policajti porušujú zákony, pretože ich šéfovia ich podržia.
  Tu nič ľahké nepomože. Najmúdrejšia rada je za žiadnu cenu sa nenechať zaočkovať, ani kvoli sankciám a strate práce, pretože vakcinovaní zomrú a to ťažkým sposobom a čím viac zaočkovaných, tým vačšia šanca zaviesť totálny fašizmus. Každý očkovaný sa podieľa na budúcom ešte horšiom fašizme ako teraz.
  Nakoniec to najskor dopadne tak, že každý sa bude musieř sám individuálne brániť, pretože nič masové, nič organizované neexistuje. nie sú lídri, kádre, nie je dosť ľudí.
  Bude to ešte hodne tvrdé. Problémom je aj fakt, že tak 10 % populácie rozmýšľa, nič viac…Ostatní sú premytí médiami…

  Myslím, že táto fašistická chunta sa bude dať odstrániť jedine silou…A neviem, či vačšina okrádaných ľudí v SR na to vobec má. Zatiaľk to tak zďaleka nevyzerá. Uvidíme, čo urobia, keď nebudú mať kde ani spať a bývať a ani čo jesť.

  Želám každému, kto má rozum a česť, aby vzdoroval ako vládze, pretože je to na osobnej statočnosti každého, v akom svete budeme zakrátko žiť.

  • Zdroj nelinkujem, lebo mi zamŕza práve používaný PC kvôli Firefoxu – je to na Infovojne.

   Rumuni začínajú by nasraní! Kto trochu pozná hstóriu – v Rumunsku sa TO lámalo vždy. Rím nikdy Trákov nezdolal – možno regulérnu armádu, ale národ nie. Detto Attila – navyše stepných kočovníkov desili hlboké lesy /detto v Germánii/.

   Teda – momentálne prebieha sociálny experiment, nakoľko sú HORALI Rumuni v rozklade. Bulhari – najmenej zaočkovaní, Rumuni 2. – 30%. O čom točím?

   Ceausescu držal Rumunov za gule v totalitnom režime čarovným zaklínadlom VLASTENECTVO! Vedel ako na to. Vedel vytvoriť spoločného nepriateľa aj v rámci Varšavskej zmluvy! Vedel protestovať proti inváziám akéhokoľvek druhu. 1968. Toto je meme program Trákov – Rumunov – odrážať nepriateľa! Otázka – prečo by mali? No kvôli slobode národa! Otázka – a prečo si dali siahnuť na slobodu komunistami? Kvôli „slobode národa“! Kam mierim?

   Žiadna choroba nemôže tak ohroziť Rumuna, ako Maďar a Turek! Tu zaklínadlo Covid neplatí! A zároveň platí pravidlo – všetko s mierou, teda – moja sloboda obmedzená len v mene ochrany národa! OK – ale moja sloboda tým nezmizla nadobro z tohto „manželstva“! Viem si ju vziať späť! Aj od Vatikánu! Skrátim!

   Rumunom títo neomarxistickí sionistický debili TERAZ siahli na kritickú úroveň slobody každého Rumuna, ako za éry Ceausescua – avšak bez „protihodnoty“ – „v mene suverenity národa“! Chyba lávky! Rumun je stále vlastenec – ale nie tupec! Niečo za niečo – ale Sion sa rozhodol „neplatiť“! U Siona už neplatí NIČ!

   Pri zvrhávaní Ceausescovho režimu išlo globálnemu mocenskému systému o zapojenie Rumunska do plánovaného procesu rozkladu národných štátov – čo by sa pri existencii klanu Ceausescu nebolo nikdy podarilo. Teda upozorňujem – nepliEsť si to len s bojom proti Securitate! To má viac vrstiev – ďalšia je Projekt Veľkého Moldavska zhruba vo formáte z 15. storočia – čo je snaha o územie bližšie k Rusku a vytvorenie islamizačného koridoru na sever Európy /Sorosa syn – Balkánska únia – už ovládli Macedónsko!/ – cez Maďarsko! Maďarská zelená v zástave je presne v tóne Islamic Green! A v Maďarsku vládne Sion a islamizácia EU je plánom Sionu!

   Všímajte si polohu pásov zástav jednotlivých štátov a ich nielen farebnú symboliku!

   Všimnite si! Toto. je historická zástava Pešti – označovanej ako sídlo odporcov! Odporcov čoho? V systéme bŕzd a protiváh Globálneho prediktora – odporcov islámu! Tvŕdza! Hoci sa to môže zdať na prvý pohľad nelogické – keďže v pláne je islamizácia! Áno je, ale je výhodnejšie projekt pozastaviť, ako ho nechať vybuchnúť na veky vekov! Pufrovanie chemickej reakcie.
   File:Flag of Budapest (1873-1930).svg

   Všimnite si, že pásy na zástave sú v ležatej polohe – čiže tento objekt riadenia má pasívnu úlohu. Polopate – len ako záloha! Modrá, žltá, červená. Žltá = Vatikán – jedno zo sídiel GP.

   A teraz rumunská zástava!
   https://cdn.britannica.com/13/6213-050-374AB4AF/Flag-Romania.jpg

   Pásy vertikálne – úlohou riadeného objektu je hrať aktívnu úlohu! Odbočím – hoci po invázii hord lúzy a boľševikov-trockistov Bélu Kohna na Slovensku v roku 1919 bola situ kvôli idiotizmu salónnej vlády Masaryka a Beneša na vážkach – po intervencii Štefánika a prevzatí velenia po zradných Talianoch kolaborujúcich s Maďarmi – francúzskymi čs legionármi /generál Šnejdárek/ – naše vojská situ zvrátili a stáli pred Budapešťou! Ale! Právo vtrhnúť do nej dostali LEN Rumuni! Prečo? Lebo tak funguje spätný ventil – materiál posúva len dopredu! O tom bola potom okupácia Slovenska Maďarmi v roku 1939 – počas tzv. Malej vojny a následne – keď Maďari začali dostávať na frak – došlo k anexii. Prečo? Lebo doboha zelený islámsky pás v Maďarskej zástave! Lebo Orbán je Chazarský žid! Lebo lebo lebo! Lebo Rumun drží Maďara za gule a drží Slovákovi chrbát! A teraz má Maďara pustiť! A sám zaniknúť!

   Toto je zaujímavé! Preklopenie zástavy peštianskych /slovenských!!! – ktorí Pešť vybudovali!!!// odporcov na zástavu Rumunska!
   https://i.ytimg.com/vi/E_5aBY-l15o/maxresdefault.jpg
   https://preview.redd.it/e6o0i7s1to051.png?width=960&crop=smart&auto=webp&s=de71b5cf1e1c6834c0422a5e9f0232292f072715
   ——————————————————————
   Trochu som odbočil, ale pre pochopenie čo bude, treba vedieť o plánoch na zánik projektu Rumunsko!
   Pjakin o ňom hovorí ako o umelom štáte – detto Belgicko, avšak nepochybne – vo Veľkom Moldavsku bola Trákia – so svojimi hlbokými horami – podobne ako Švajčiarsko – tvrdým orieškom na bezproblémové presadzovanie určitých plánov, a tak je skôr kameňom rozhodcov. Skrátim.

   Rumuni – počas toho svojho „majdanu“ 1989-1990 – zažili krátku občiansku vojnu – s najnenávidenejšími securitates – padlo 1.200 ľudí na obidvoch stranách – dnes vieme pozadie, že GMS išlo o iné záujmy a občanom o slobodu. Otázka – ubehlo 30 rokov – do akej miery stratili mladí Rumuni historické povedomie, keď na nich ani za komunizmu neplatil ako zaklínadlo internacionalizmus? Lebo národ na prvom mieste!

   Dnes je väčšina bojovníkov z rokov 1989 a 1990 vo veku 60-70. Otázka – ako vychovali svoje deti a svojich vnukov k odporu? No veď o tom je celý sociálny experiment – či si nechajú zobrať tak individuálnu suverebitu, ako aj suverenitu štátu – ktorý má v pláne GMS zlikvidovať! A preto sa to bude lámať v Rumunsku – ktoré obýva tzv. kozmická kultúra. To je iná kapitola.

  • Ludia sa zacnu az potom opravdu burit,ked budu zomierat od hladu

 11. Je pravda, že hlavný vinník je ten, čo zlé príkazy vydáva. Ale keby ich nikto neplnil, nič by sa z toho nedialo. Nacisti tiež našli dosť horlivých vykonávateľov svojich príkazov.
  ŠTB by tiež nič nezmohla, keby sa nenašlo dosť spolupracovníkov, najlepšie nikto.

 12. A kde je dnes Jean a Janko?

 13. Wochenblick: Obrovská masová demonštrácia proti vládnym opatreniam vo Viedni. Vláda nasadila množstvo policajtov (VIDEO)
  https://cz24.news/wochenblick-obrovska-masova-demonstracia-proti-vladnym-opatreniam-vo-viedni-vlada-nasadila-mnozstvo-policajtov-video/
  video
  https://www.youtube.com/watch?v=skd0Zplsqy4&ab_channel=Esterreicherr
  ***** ****
  Primář, MUDr. Jan Lami: Jak se podepsaly nesmyslná covidová opatření na ty, jež ve zdravotnictví pracují (VIDEO CZ, 6min)
  https://cz24.news/primar-mudr-jan-lami-jak-se-podepsaly-nesmyslna-covidova-opatreni-na-ty-jez-ve-zdravotnictvi-pracuji-video-cz-6min/

 14. Nemocnica v Brezne nevyžaduje test na Covid-19, pretože aj kompletne očkovaní pacienti prichádzajúci na ošetrenie môžu byť rovnako infekční a chorí ako neočkovaní

  Nemocnica v Brezne nevyžaduje test na Covid-19, pretože aj kompletne očkovaní pacienti prichádzajúci na ošetrenie môžu byť rovnako infekční a chorí ako neočkovaní

  Testovaním na MOM (mobilné odberové miesto) by sme pacientov vystavili možnému riziku nákazy. Výnimkou je, ak pacient bez ohľadu na očkovanie má príznaky ochorenia dýchacích ciest alebo má pozitívnu epidemiologickú anamnézu. V takom prípade vopred informuje príslušnú ambulanciu telefonicky a dohodne sa na ďalšom postupe,“ uvádza nemocnica.

  Upozorňuje, že podľa aktuálnej vyhlášky môže pacient, ktorý je podozrivý z nákazy alebo ochorenia COVID-19, prípadne je pozitívny a v karanténe, navštíviť ambulanciu len v prípade neodkladného zdravotného výkonu.

  Veľmi múdre rozhodnutie vedenia nemocnice, pretože očkovanie nie je zárukou neinfekčnosti.
  Oceňujem aj hotelierov a rešt. zariadenia ktorí sa riadia zdravým rozumom a nie hystériou Mikaso-Lengvarského bludu.
  No aj v IKEI sa predviedli doslova experti na právo človeka a nevpustili p. Baránka do priestorov. Premotivovaní trúfalci, čo ovládajú ledva napočítať do 5 aj s tou soplaňou čo sa tam zamiešala ide sa hrať na pánov zdravotníkov a pritom nepozná práva človeka v demokratickej krajine.
  No ak je narušená demokracia, tak sú narušení aj niektorí jedinci, bohužiaľ.

  • Stale je tu ten problem ze Ludia veria ze covid existuje,aj ti sprosti doktory,nuvedomuju si ze PCR je de facto podvod a nastroj Globalistov na svetovu moc, masivnu depopulaciu a presadenie Transhumanitarneho Globalizmu,ved staci si pozriet video od cloveka,ktory ten „test“ vynasiel. bezne nachladenie= covid

 15. …celý ,,koronocirkus“ ako všetci tu dobre vieme, je vymyslený, samozrejme aj všetky varianty podľa písmen v abecede, takže treba robiť tak, že tu nič nie je…treba ignorovať tieto nariadenia a tiež sa môžeme sa pýtať očkovaných, načo sú im rúška, keď sú chránení…ich odpovede budú určite prekvapujúce…..a ešte ,,Jednoducho Mária“ skončila, ,,ide“ v priamom prenose, ale ,,Juan Carlos“ ešte zrejme stále pokračuje….

 16. …milá Jean, včera som ťa akosi prehliadla :-(…takže si dáš pauzu aj od nás ? určite si treba odpočinúť, a hneď ako sa budeš lepšie cítiť, sadni a napíš nám, ja osobne budem veľmi rada :-)….a tiež uži si pekné jesenné slniečko, nech sa ,,nadopuješ“ tým prospeš.,,D“ čo najviac :-)…

 17. …tvoja odpoveď ametyst ma pobavila :-)….je to tu ozaj ako krajina zázrakov….

Pridajte komentár

*