Zelená dohoda (Green deal) nemá s ekológiou nič spoločné. Je to progresivistická ideológia vedúca k hospodárskemu úpadku a horšej ekológii. V eurovoľbách nevoľte PS, lebo skončíte ako žobráci!

„Finančná inklúzia“ pri digitálnej mene CBDC znamená zahrnutie všetkých transakcií, nie ľudí


Print Friendly, PDF & Email

„Finančná inklúzia“ pri digitálnej mene CBDC znamená zahrnutie všetkých transakcií, nie ľudí

(Rhoda Wilsonová, Expose News) V snahe, aby digitálne meny centrálnej banky zneli vľúdne, ich zástancovia opakovane používajú slovo „finančná inklúzia“.

Snažia sa nás presvedčiť, že svet potrebuje CBDC meny, aby sa aj tí, ktorí dnes „nemajú bankový účet“, mohli zapojiť do digitálnej ekonomiky bez toho, aby ten bankový účet potrebovali.

„To je, samozrejme, absurdné,“ píše David McGrogan.

„Ľudia, ktorí sú dnes finančne vylúčení, sú v tejto pozícii buď preto, že chcú byť vylúčení, alebo – čo je pravdepodobnejšie – preto, že nemajú na výber. CBDC mena nie je liekom na žiadnu z týchto vecí. V skutočnosti je to recept na prehĺbenie finančného vylúčenia.“

„Centrálne banky sa pochopiteľne obávajú toho, že ľudia, ktorí uprednostňujú používanie fyzickej hotovosti, môžu zostať mimo systém.“ – Nadácia Digital Pound Foundation

Centrálni bankári nie sú príliš známi tým, že by vynikali znalosťami ľudskej psychológie. Keď si človek prečíta, aké dokumenty publikujú, skôr nadobudne dojem, že ich napísala rasa mimozemšťanov (sú centrálni bankári z Marsu alebo Venuše?), ktorí sa snažia presne zistiť, čo ľudí motivuje.

Najzreteľnejšie to vidno v argumentoch, ktoré majú tendenciu uvádzať pri obhajobe svojej novej nablýskanej hračky – digitálnej meny centrálnej banky alebo CBDC.

Títo ľudia v žiadnom prípade nie sú hlupáci a vedia rozoznať, že pretlačanie CBDC pozemšťanom – hoci to zvyknú vyjadrovať v mútnom jazyku „získania dôvery verejnosti“ – bude ťažké. Obyčajní ľudia CBDC otvorene nechcú a nadšenci CBDC si to bolestne uvedomujú.

Je však znakom doby, že to, čo bežní ľudia chcú alebo nechcú, sa vo všeobecnosti nepovažuje za relevantný faktor pri rozhodovaní v politike. To, čo chce nejaký technokrat, je už z definície dobré, pretože je to produkt jeho odbornosti. Jediná relevantná otázka, ktorú si treba položiť, je, ako by mala prebiehať implementácia.

Keďže sa predpokladá, že implementácia CBDC si vyžiada široké používanie verejnosťou, ľudia budú prinútení to prijať. Preto v dokumentoch o CBDC vidíme kladený veľký dôraz na otázku, ako prehováranie, štuchanie, presviedčanie, oklamanie alebo donútenia ľudí k adopcii CBDC – a že to, samozrejme, v konečnom dôsledku bude v ich najlepšom záujme.

Fráza, ktorá sa v tomto diskurze stále opakuje, je preto „finančná inklúzia“. Pointa sa kladie na to, že na svete existuje veľké množstvo ľudí, ktorí nemajú bankový účet alebo, ktorí v súčasnosti používajú hotovosť, čo vedie k ich vylúčeniu z finančného systému ako celku.

Pomery sa samozrejme v jednotlivých krajinách líšia. Pre Veľkú Britániu existujú rôzne čísla, no Úrad pre finančné hospodárenie odhaduje, že „vylúčených“ je približne 3,9 milióna dospelých. Bolo by preto dobré, aby sa títo ľudia „zahrnuli“, znie zdôvodnenie. No a nie je CBDC skvelým nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa?

Uvádzajú, že:

„Digitálna libra by mohla poskytnúť bezpečný a dostupný spôsob platby jednotlivcom, ktorí nemajú prístup k tradičným bankovým službám. Mohlo by to umožniť viac ľuďom zapojiť sa do digitálnej ekonomiky bez bankového účtu.“

To je, samozrejme, absurdné. Dúfam, že chápete, prečo je to absurdné, ale aby som to vysvetlil: ľudia, ktorí sú finančne vylúčení, sú v tejto pozícii buď preto, že chcú byť vylúčení (nedôverujú finančnému systému), alebo – čo je pravdepodobnejšie – preto, že nemajú výber (kvôli tomu, kde žijú, kvôli chudobe, kvôli exekúcii, kvôli nedostatku mentálnych kapacít a podobne).

CBDC nie je liekom na žiadnu z týchto vecí. V skutočnosti je to recept na prehĺbenie finančného vylúčenia, ako poznamenala Snemovňa lordov Veľkej Británie vo svojej všeobecne vynikajúcej správe na túto tému, keď uviedli:

„CBDC by mohlo zvýšiť finančné vylúčenie, najmä pre ľudí v súčasnosti závislých od fyzickej hotovosti, v dôsledku neschopnosti alebo neochoty využívať digitálne služby.“

Ešte jasnejšie povedané, ak niekto dnes v roku 2024 nie je schopný alebo ochotný využívať bankový účet alebo robiť digitálne (bezhotovostné) platby za veci, ako ochotný bude uložiť to málo bohatstva, ktoré má, v úplne nevyskúšanej digitálnej mene, ktorá existuje iba online a s ktorou je možné obchodovať iba v hlavnej účtovnej knihe centrálnej banky? Je dosť nepravdepodobné, že by sa na to dal.

Toto všetko je zrejmé. A seriózni zástancovia CBDC tomu rozumejú dokonale. To je dôvod, prečo majú tendenciu netvrdiť, že finančná inclúzia je výhodou sama osebe. Namiesto toho hovoria veci ako „aby CBDC mena zvýšila finančnú inklúziu, musí riešiť príčiny vylúčenia… a preto bude potrebné ju začleniť do širšieho súboru reforiem“.

Ide o to, že CBDC má byť dáždnik, pod ktorým sa zázračne nejako vyriešia problémy finančného vylúčenia. Ako hovorí Digital Pound Foundation:

„Pri zavádzaní digitálnej libry bude potrebné prijať opatrenia na podporu tých, ktorí sú dnes silne závislí na hotovosti. Patrí medzi ne umožnenie prístupu k infraštruktúre digitálnych peňazí, offline možnosti a vzdelávanie používateľov.“

Prečo však veci ako „umožnenie prístupu k infraštruktúre digitálnych peňazí, offline schopnostiam a vzdelávaniu používateľov“ sa teraz nepoužívajú na podporu finančnej inklúzie v staromódnom zmysle a čo bude iné pri CBDC, nikdy nebolo objasnené.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Ak máme možnosť konať na zlepšenie finančnej inklúzie/začlenenia ľudí a ak sme presvedčení, že je to dobrá vec… tak to robme aj teraz. Prečo čakáme na vynález CBDC?

Pravda je, samozrejme, taká, že zvyšovanie „finančného začlenenia“ je hlúposť. Znie to pekne. Nadšenci to spomínajú ako výhodu CBDC, pretože vďaka tomu sa ich projekt javí ako neškodný a pretože si uvedomujú, že reči o menovej politike, „programovateľnej mene“ a negatívnych úrokových sadzbách dávajú obyčajným ľuďom zimomriavky.

Ak sa tvrdí, že CBDC bude dobré pre malé staré dámy v zaostalých vidieckych komunitách alebo pre ľudí pracujúcich v zúfalej chudobe v Malawi či na Madagaskare, je to istý spôsob, ako zo CBDC zoškrabať časť bezútešného autoritárskeho nánosu, ktorým sa celý projekt vyznačuje.

Je to síce nezmysel, ale je to nejasne vierohodne znejúci nezmysel, ktorý má na prvý pohľad príjemný nádych. A to je všetko.

Aby som sa však vrátil k psychológii (a človek nemusí byť Sigmund Freud, aby si to všimol), frekvencia používania frázy „finančná inklúzia“ v dokumentoch o CBDC je vlastne také malé „znamenie“.

V skutočnosti je v použití tejto frázy podtext, ktorý sa prakticky stáva supertextom: posadnutosť „finančnou inklúziou“ sa zdá byť skutočne prejavom počiatočnej, podvedomej túžby „zahrnúť“ do systému CBDC všetky transakcie, a teda aj všetko bohatstvo národa – vrátane posledného centu disponibilného príjmu a nákup každého človeka, ktoré budú bezpečne vykonané a zaznamenané v centrálnej účtovnej knihe.

(A v konečnom dôsledku nikto nebude „ponechaný vonku v chlade“, aby sa hrabal so svojimi zlými, špinavými útržkami papiera a špinavými, znehodnotenými mincami.)

Myslím si, že toto nie je to, ako si nadšenci CBDC predstavujú svoj projekt – majú tendenciu opisovať len výhody tejto novej formy meny, ktorá spočíva v jej „rozmanitosti“ a „odolnosti“ , nehovoriac o možnosti výberu:

„Nebolo by spravodlivé, aby ľudia mali na výber digitálnu formu peňazí podporovanú vládou, ak si ju želajú?“

Ale napriek tomu úplná „finančná inklúzia“ v zmysle, ktorý som opísal, s každým finančným rozhodnutím každého jedného človeka zahrnutým do hlavnej účtovnej knihy centrálnej banky, je jednoznačne trajektóriou, na ktorej sa títo ľudia pohybujú, či už si to uvedomujú alebo nie. A to by nás malo len ťažko prekvapiť.

Aké napokon bolo Keynesovo (praotec modernej ekonómie) zdôvodnenie existencie a úlohy centrálnej banky? Uviedol nasledovné:

„Domnievam sa, že liek na ekonomické zlo treba sčasti hľadať v zámernej kontrole meny a úverov centrálnou inštitúciou a sčasti v zhromažďovaní a šírení veľkého rozsahu údajov týkajúcich sa obchodnej situácie… A verím, že je potrebný nejaký koordinovaný akt inteligentného úsudku, pokiaľ ide o rozsah, v ktorom je žiaduce, aby komunita ako celok šetrila…“

Kontrola meny a úverov, zhromažďovanie a šírenie údajov „vo veľkom meradle“ a kontrola nad rozsahom, v akom môžu ľudia sporiť – teda čím viac „finančnej inklúzie“ (samozrejme, čím viac financií ľudí sú „zahrnuté“ v hlavnej účtovnej knihe centrálnej banky pre CBDC), tým lepšie.

Každý tyran chce byť pre svoje obyvateľstvo nepostrádateľný

Bez toho, že by som chcel tento bod podrobne rozoberať, filozofické odôvodnenie CBDC meny je tiež jasné.

Ak si má tyran zachovať lojalitu obyvateľstva, potom ho ľud musí vnímať ako nevyhnutného. A aký je dokonalejší spôsob javiť sa ako nevyhnutný, než byť samotným základom, na ktorom sa uskutočňujú všetky transakcie a vymieňajú sa aktíva?

Zostáva už len určiť prostriedky, ktorými sa uskutoční „finančná inklúzia“ v tomto širšom zmysle zahrnutia finančných rozhodnutí každého občana do hlavnej účtovnej knihy.

Ako silno budeme postrčení do prijatia našej „priateľskej“ miestnej CBDC meny? A ako silno budeme donútení?

Nápovedu pre čitateľov z Veľkej Británie (a niečo, o čom vám časom napíšem viac) nájdete na strane 45 nedávnej reakcie centrálnej banky Bank of England a ministerstva financií na veľmi rozsiahly konzultačný dokument, ktorý vydali v roku 2023:

„Viacerí respondenti z akademickej obce, odvetvia platobného softvéru a mimovládnych organizácií si predstavovali príklady použitia G2P (čo znamená „od vlády k osobe“), ako napríklad:

 • štátne dotácie (sociálne dávky)
 • stimulačné výplaty
 • platby dôchodkov
 • pomocné platby počas prírodných katastrof, napríklad platby súvisiace s covidom
 • schéma Support for Gift Aid (podpora nenávratnej pomoci), ktorá umožňuje charitatívnym organizáciám zvýšiť hodnotu darov vrátením dane zaplatenej z daru

Malý počet respondentov poznamenal, že používanie digitálnej libry vládou na platby G2P by mohlo podporiť pocit dôvery a podporiť jej prijatie u obyvateľstva.“

Áno, vládne dotácie (čítaj: vyplácanie sociálnych dávok) a dôchodkové platby vyplácané povinne v digitálnych librách, aby „podporili pocit dôvery a prijatia“. Dávajte si preto pozor na tú malú frázu „G2P“ – skôr mám podozrenie, že má pred sebou dlhú budúcnosť.

O autorovi

David McGrogan je britský právnik a spisovateľ. Má doktorát z práva na Univerzite v Liverpoole a v súčasnosti je docentom práva na Northumbrijskej právnickej fakulte. Publikuje články na stránke Substack s názvom „Novinky z Uncibalu“, ktoré môžete odoberať a sledovať TU.

Zbohom vysoký krvný tlak

Autor: Rhoda Wilsonová, Zdroj: expose-news.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Israismael

  Pozrite čo robí slnko ..Neuveriteľné ..Takmer všetky indexi sú na najvyššom bode …Neuveriteľná skoro 5G indexovana magnetická búrka
  https://xras.ru/en/magnetic_storms.html
  A úplne najvyšší röntgenovy index https://xras.ru/en/sun_flares.html
  Toto čo sa môže stať ? Sledujem tieto hodnoty na slnku dobrých 5-6 rokov ale toto ešte nikdy nebolo !

  • Dneska jsem shlédla film Den Trifidů.Bacha na to koukání na polární záři.Jeden nikdy neví.

   • Israismael

    Tu na tejto stránke je jeden zaujímavý článok : https://halturnerradioshow.com/index.php/news-selections/world-news/geo-magnetic-storm-might-destroy-covid-nano-bots,treba ho preložiť a hovorí o vakcinach a polárnej žiare

    • No včera ma jaksi bolela hlava jak snáď pred 30 rokmi. Vtedy ma občas bolela keď som si vypil alebo keď ma začala len tak bolieť a musel som si ísť ľahnúť.
     A teraz po toľkých rokoch bez bolenia hlavy sa to vrátilo.
     Ale začalo to už tak pred cca 10 timi dňami. Včera ma to až unavovalo.
     A tiež som si všimol, že posledný týždeň boli okolo mňa doma.ci v práci ľudia jaksi viac jedovatí, unavení , podráždení ale aj viac „povolní“ v zmysle, že si tak netrvali na svojom.
     A tiež nejaká tá depka sa u nich objavila. Ja som si to odniesol len s bolesťou hlavy.
     Ťažko povedať či to s tým súvisí – s tým slnkom, netvrdím, že áno ale zaregistroval som nejakú zmenu v správaní ľudí – akoby ich niečo nútilo urýchliť svoje plány a preto zmeniť cesty k nim – rýchlejšie vyradiť nepotrebné.

     • Galaxia andromeda

      Zaregistroval ste spravne ste senzitivny ale to je uplne v poriadku funguje Vam šisinka budte rad vela ludi su uz zombici.

     • Miroslav Čižmár

      Aj mňa v sobotu bolela hlava. Vysvetľoval som si to tak, že je to od vína a dehydratácie. Tiež som v posledných dňoch stretával podráždených ľudí. Vysvetľoval som si to tak, že sú to blbci.

  • Objektívne

   Teším sa ako CBDC nebude fungovať vzhľadom na to, čo sa deje na slnku, ale možno o to ide. Nikto nič nekúpi ani nepredá.
   https://www.youtube.com/watch?v=pA4PK8NTImA

   • Miroslav Čižmár

    Môj pes sa pri sraní zarovnáva podľa magnetického poľa Zeme. Solárna búrka mu urobí zmätok v systéme.

    • Miroslav Čižmár

     Môj pes verí na guľatú Zem.

     • Marek Košice

      A ty veríš tomu, že si vtipný, však? Sklamem ťa, tvoje viera je slepá….

     • Tvoj pes verí na granule a obštievanie plotov.

     • Miroslav Čižmár

      Dávali to v telke. Pes má kompas v gebuli. Pri sraní sa otáča, aby bol hlavou na sever a chvostom na juh. Kompas v hlave majú aj vtáky.

  • Israismael: Nemusíš veriť všetkému čo je na internete.

   • Israismael

    Neboj sa o mňa Rumcajz ..ani neverím všetkému ..zdá sa ti to tak ? Ja som písal včera na AE a som tam napísal že síce dávam tam tento link aký je aj tu ,ale majú si to ľudia prečítať iba ako zaujímavosť

 2. Najväčšia prdel je indexácia, t. j. že za 3 mesiace tvoje peniaze stratia „záručnú“ dobu – že ti vyfučia ako syr alebo bryndza – teda nič ani nenasporíš – napr. na palivové drevo a pod. Logika veci – ako sa môžu pokaziť – digitálne peniaze? Ale môžu! Lebo indexácia! Ale čo s hypnotizovanými idiotmi!

  • Indexácia je lúpež, vyvlastnenie. Podobne ako dnes daň z majetku.

  • Drevo môžeš nakupovať po kúskoch. Už dnes je obmedzený denný výber z bankomatu.

   • alebo na Bazoši a pod. za odvoz. No ale dá sa to dosť práce než sa také darované drevo dostane do krbu/ kotla / sporáku atď.
    Treba mať auto , vozík či dodávku, nafta/benzín, zakrátiť to treba, naukladať ako puzzle, doviesť domov, vyložiť, narezať, naukladať…a nepočítať s klincom v topánke či v dlani a pod.

    • Achnaton ty si vykuroval niekedy dom pevným palivom?

     • Kto kúri uhlím tomu doporučujem pridať na žeravé uhlie – keď už z uhlie sadá a začína vytvárať vrstvu žeravého popola kusy smrekového dreva. Alebo na začiatku to dať 1:1.
      Ale len mäkké, najlepšie smrekové!
      Potom aj tá vrstva popola, ktorá ostáva po uhlí z väčšej časti vyhorí.

 3. „to, čo bežní ľudia chcú alebo nechcú, sa vo všeobecnosti nepovažuje za relevantný faktor pri rozhodovaní v politike“

  • Presne tak, je to tak. Bežní ľudia nemôžu odvolať svojich poslancov, lebo slobodný mandát. Ani politici nerozhodujú o politike, iba sa tvária, že rozhodujú. Vo všeobecnosti platí, kde je moc, tam je právo, pričom moc je tam, kde sú peniaze. Komunisti učili, že politika je koncentrovaným výrazom ekonomiky. Krvou ekonomiky sú peniaze … Dnes peniaze sú len ničím nekryté čísla, preto CBDC uľahčí bankárom žonglovaním s číslami ovládať svet.

 4. Objektívne

  Presne tak, CBDC bude zavedené, pretože finančný sektor je pred krachom, rovnako ako pri prechode na fiat menu.
  Finančné deriváty už nikto nechce.

  • Keby sa toľko nekradlo, bolo by dosť peňazí.

   • +++

   • Miroslav Čižmár

    Peniaze boli vymyslené na to, aby sa nemuseli kradnúť hmotné majetky.

    • … a vývoj peňazí uľahčuje krádež.

    • Vidím to tak , že peniaze priniesli iba zlo kradlo sa kradne sa a krást sa bude kleptomanov pribúda ako maku už od utleho detstva sa deti očia kradnút pritom ich to rodičia neučia , deti sú velmi učenlivé a nadané kdečo uch matntút a kryt si pod perinu to je už pud od utleho detstva, ono nevie, že kradne jednoducho si to privlastní a je to mám to;; je to moje &&&

     • mariankosnac

      Pretože kradnutie je prirodzená vec v prírode – teda i u ľudských detí. Asi moc nepozeráš dokumenty. Fregatky kradnú potravu čajkám, tučniaci kradnú kamenie na stavbu hniezda svojim susedom.

 5. hľadač pravdy

  CBDC ide ,,ruka v ruke” spolu s digitálnou identifikáciou – tieto nástroje totálneho zotročenia ľudstva sa zrýchlene zavádzajú spoločne a celosvetovo.

  Strojový preklad autora článkov z ,,kolísky demokracie” k tejto téme, kde v článkoch okrem iného odznie:

  – digitálna revolúcia; digitálna transformácia; digitálna éra; ID2020; QR kódy; digitalizácia všetkých dokladov; digitálna justícia; homo digitalis; digitálny apartheid; digitálni bezdomovci; atď., a to všetko prepojené na Zjavenie sv. Jána.…

  Na úvod pár vybraných odstavcov z preložených gréckych článkov uvedených nižšie:

  ,,Digitálny občiansky preukaz s biometrickými údajmi nepredstavuje ďalší „úradný doklad”, ako to účelovo tvrdia niektorí lídri, ktorí formujú verejnú mienku a ochotne sa podpisujú pod heslá „nového svetového poriadku”, pričom prekrúcajú pravdu a snažia sa uspať občanov. Symbolizuje zámerné zotročenie ľudských bytostí prostredníctvom spoločnej a jednotnej platformy založenej na osobných údajoch v kontexte dystopickej a transhumanistickej spoločnosti, v ktorej sa bude všetko monitorovať, všetko kontrolovať a všetko zaznamenávať, dokonca aj ľudské myšlienky, pod všadeprítomným digitálnym dohľadom „Veľkého brata”.”

  ,,Vládnuca politická a ekonomická elita preto zámerne vyvoláva v občanoch falošný dojem, že pandémiu koronavírusu riadi ako zdravotnú krízu, ktorá ohrozuje verejné zdravie, zatiaľ čo v skutočnosti ju využíva ako zámienku a ,,príležitosť“, t.j. inštrumentalizuje ju na realizáciu svojho vopred vytýčeného cieľa, ktorým je digitálna transformácia spoločnosti.”

  ,,V treťom desaťročí 21. storočia sa hrozba sociálneho vylúčenia nebude týkať nezamestnaných, bezdomovcov alebo ľudí s nízkym vzdelaním, ale občanov, ktorí nebudú súhlasiť so zavádzaním takými výdobytkami digitálnych technológií.”

  ,,Podľa názoru tohto autora sa za niekoľko rokov fenomén sociálneho vylúčenia nebude spájať so vzdelaním alebo ekonomickým zázemím ľudí, ale bude sa vyskytovať najmä u tých občanov, ktorí sa odmietnu bezpodmienečne podriadiť diktátu digitálnych technológií a budú požadovať zachovanie tradičných spôsobov identifikácie a výkonu svojej profesijnej alebo podnikateľskej činnosti.”
  =========================================================
  A TAK TO CHODÍ PO CELOM SVETE… Digitálna identifikácia občanov prostredníctvom mobilných aplikácií – predstupeň digitálnej identifikácie na základe biometrických údajov
  Autor: Dimitrios Nik. Daskalakis, advokát, Atény.

  „Vo svete máte len súženie, ale dúfajte, lebo ja som premohol svet!” (Jn 16, 33).

  „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral” (1 Pt 5, 8).

  Minister verejnej a digitálnej správy Kyriakos Pierrakakis v rozhovore s novinárom Arisom Portosaltom pre rozhlasovú stanicu Sky 100 uviedol, že v priebehu júla bude v databáze ministerstva dopravy k dispozícii interný pas a vodičský preukaz v digitálnej podobe. Občania budú mať prístup na webovú stránku gov.gr prostredníctvom špeciálnej digitálnej aplikácie a budú si môcť uvedené dokumenty „stiahnuť“ do svojich mobilných telefónov.

  Minister pokračoval ubezpečujúcim vyhlásením, že čoskoro bude zavedené jednotné registračné číslo občana, ktoré nahradí DIČ a registračné číslo sociálneho zabezpečenia, ako aj interné číslo pasu. Minister vysvetlil, že občan bude musieť poznať len jedno jedinečné dvanásťmiestne číslo pozostávajúce z DIČ, pred ktoré sa pridajú tri číslice, a toto číslo sa bude zapisovať do nových preukazov totožnosti.

  Pán Pierrakakis vo svojom prejave povedal, že doslova zbožňuje prechod spoločnosti do digitálnej virtuálnej reality (na čom tento rečník s takýmito hlasnými vyhláseniami usilovne pracuje, možno na základe príkazov tajných spolkov a tiež USA?), pričom uviedol, že ‚,najdôležitejší preukaz totožnosti je ten, ktorý môžeme poskytnúť digitálnym štruktúram a službám, pretože dnes sa všetko stáva digitálnym”.

  Považuje sa za pravdepodobné, že buď teraz, v priebehu júla, alebo o niečo neskôr, budú môcť občania zadať svoje jednotné dvanásťmiestne registračné číslo do špeciálnej aplikácie v mobilnom telefóne, aby si naň zvykli a následne ho použili vždy, keď budú potrebovať identifikáciu, aby mohli dostať mzdu, sociálne dávky alebo lieky, uskutočniť bankové transakcie, prevody peňazí atď., takže v budúcnosti im už situácia s identifikáciou nebude robiť osobitné problémy, keď budú vyzvaní, aby tak urobili.

  Ako sme už spomenuli, ministerstvo pre digitálne riadenie vypracovalo a už aj uvádza do praxe – bez ohľadu na to, že grécku spoločnosť táto problematika nijako zvlášť nezaujíma, skôr sa na ňu pozerá s úplným nezáujmom – strategický plán úplnej digitálnej transformácie celej gréckej spoločnosti a hospodárstva, ktorý povedie k vytvoreniu tzv. digitálneho Grécka (k tejto téme pozri článok autora nižšie „Využitie koronavírusovej pandémie na digitálnu transformáciu spoločnosti” /1./

  Digitalizáciou dvoch dôležitých druhov dokladov (občianskych preukazov a vodičských preukazov) štát pokračuje v politike „starostlivého a pozorného zaobchádzania s občanmi”, ktorí ako malé deti potrebujú neustálu výchovu a vzdelávanie, aby si mohli úspešne osvojiť lekcie pána Pierrakakisa, ktoré sú zamerané na novú organizáciu poriadku a usporiadania spoločnosti.

  Občania sú tak pripravovaní na to, aby opustili a doslova zahodili svoje tradičné preukazy totožnosti – papierové – a prispôsobili sa novému digitálnemu spôsobu identifikácie a overovania, pričom sa stávajú úplne závislými od svojich „inteligentných” mobilných telefónov.

  Používanie mobilného telefónu ako prostriedku identifikácie má byť prechodným riešením, t.j. mostom, ktorý spojí staré tradičné preukazy totožnosti a budúci digitálny systém identifikácie, čím sa zavedie povinná globálna matica sledovania a kontroly nad ľudstvom.

  Uvedenie nového digitálneho preukazu totožnosti, o ktorom hovorí pán Pierrakakis, je súčasťou realizácie cieľov stanovených Alianciou ID2020 (ID2020 Alliance), ktorá je výsledkom partnerstva a spolupráce popredných západných elitných spoločností (ako sú Microsoft, Accenture, GAVI – Globálna aliancia pre vakcíny a očkovanie, Rockefellerova nadácia), fanaticky podporujúcich zavedenie biometrickej digitálnej identifikácie pre všetkých obyvateľov sveta.

  Aliancia ID2020 presadzuje, aby mal každý prístup k digitálnej identite, ktorá mu umožní preukázať svoju totožnosť v rôznych inštitucionálnych prostrediach a na medzinárodnej úrovni.

  Vďaka rýchlemu rozvoju digitálnych technológií má dnes každý občan možnosť byť identifikovaný (alebo presnejšie označený) prostredníctvom pokročilých biometrických identifikačných metód, ako sú digitálne odtlačky prstov, identifikácia dúhovky, identifikácia odtlačku dlane, ktoré spolu s ostatnými osobnými údajmi tvoria QR kód /2./

  Cieľom aliancie ID2020 je vydať každému človeku na planéte digitálny preukaz totožnosti, v ktorom budú zaznamenané jeho biometrické charakteristiky, a potom premeniť celé ľudstvo na bezmocnú, kontrolovanú a monitorovanú masu robotických ľudí, ktorí budú nepretržite monitorovaní a kontrolovaní v rámci existencie globálneho totalitného štátu bez hraníc.

  Pomocou digitálneho zjednodušenia byrokratických postupov ako návnady sa štát údajne snaží „pomôcť občanom” a „ochrániť ich pred nepríjemnosťami a možnými ťažkosťami pri styku so štátnymi štruktúrami”, a tak úspešne chytá nič netušiacich a naivných ľudí do pasce tým, že ich nabáda, aby si namiesto bežných papierových preukazov zaobstarali nové digitálne doklady a zabezpečili si ich súhlas s digitálnym monitorovaním.

  V skutočnosti sa však rýchlo zrýchľuje prechod na digitálnu virtuálnu realitu, ktorá sa bude vyznačovať dominanciou štruktúr umelej inteligencie a zámerným vytláčaním a následným miznutím ľudí z verejnej sféry života, pretože budú 24 hodín denne podľa svojej vôle uväznení v inteligentných bytoch v inteligentných mestách a budú trvalo napojení na vlastný Μetavers svet.
  Digitálny totalitný štát bude zároveň akékoľvek poňatie súkromia a osobného života považovať za prílišný luxus a „sen letnej noci”.

  Štvrtá priemyselná revolúcia, ktorú hlása Svetové ekonomické fórum, znamená konečnú digitalizáciu našich životov, ktoré budú podliehať neustálej prísnej kontrole systému algoritmov, zatiaľ čo sociálna interakcia medzi občanmi v rámci spoločnosti sa bude blížiť k zániku, čo následne postupne povedie jednotlivca k osamelosti, sebaizolácii a psychickej závislosti od virtuálnej reality až do takej miery, že sa bude vyhýbať skutočnej realite.

  Občan bude digitálny virtuálny svet vnímať ako metavesmír, ako predĺženie a rozšírenie samotnej reality, pričom zakaždým, keď sa od neho odpojí tým, že si zloží 3D okuliare a slúchadlá, skutočný život s pocitmi a pocit normálneho sociálneho kontaktu s ľuďmi mu spôsobí nesmiernu osamelosť a strach, takže sa bude neustále snažiť byť späť v „digitálnom raji” falošných emócií a pocitov.

  Získanie biometrických digitálnych preukazov znamená, že sa vzdávame osobnej slobody v prospech neľudskej globálnej vládnucej elity, pretože každý čin, každé správanie človeka bude podliehať neustálej dusivej digitálnej kontrole globalizovaného systému štátnej moci, ktorý bude schopný jedným stlačením tlačidla odhaliť a zneškodniť každého nesúhlasiaceho a neposlušného občana.

  Niet pochýb o tom, že žijeme v dobe, ktorú možno právom charakterizovať ako eschatologickú a apokalyptickú.

  Dejiny ľudstva sú poznačené nemilosrdným a nepretržitým bojom medzi satanskými silami, ktoré sa snažia zničiť korunu božského stvorenia a svätým Trojjediným Bohom, ktorý svojím nekonečným milosrdenstvom a láskou vždy chráni a ochraňuje človeka pred neustálymi démonickými útokmi, ktorým je vystavený.

  Každý občan, ktorý z dôvodov svedomia odmietne získať biometrický digitálny preukaz totožnosti s novým dvanásťmiestnym číslom, ktorý automaticky zruší všetky predchádzajúce individuálne čísla, a bude pokračovať v tradičnom spôsobe identifikácie, bude automaticky vylúčený zo všetkých transakcií a činností. Takýto občan bude vylúčený z hospodárskeho a spoločenského života, bude na pokraji zbedačenia a nebude mať prístup k zdravotníckym zariadeniam ani liekom.

  Kto je v tejto dobe ešte zámerne slepý a nevidí svojimi duchovnými očami, že už zažívame udalosti predpovedané v knihe Zjavenie?

  V nadväznosti na to, čo bolo povedané, odovzdávame slovo svätému apoštolovi Jánovi, evanjelistovi, autorovi Bohom inšpirovaného Zjavenia, ktorý v 13. kapitole a veršoch 16 – 17 úplne jasne a zreteľne uvádza nasledovné:

  „A on (Šelma) urobí to (t. j. uloží všetkým), že všetkým, malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i otrokom, bude vložené (t. j. budú si musieť vziať) znamenie (t. j. pečať úplnej podriadenosti a poslušnosti Antikristovi) na pravú ruku alebo na čelo a že nikomu nebude dovolené kupovať ani predávať, iba tomu, kto má toto znamenie alebo meno Šelmy, alebo číslo jej mena.”

  Mních Paisij Svjatoret sa otázkou nového typu dokladu totožnosti zaoberal s veľkou múdrosťou a pastoračnou argumentáciou, pričom charakteristicky poznamenal nasledovné:

  „Samotný názov ,‚doklad totožnosti” naznačuje, že vlastník tohto dokladu je totožný s informáciami, ktoré sú v ňom uvedené. Oni mi teda podstrkujú diabla a ja podpisujem, že ho prijímam.”

  Istá mníška sa raz obrátila s otázkou na mnícha Paisia Svätogorca:
  ,,Aká je súvislosť medzi novým osvedčením a pečaťou?”

  A starec odpovedal: „To je pravda: Nový certifikát nie je pečať. Je to zavedenie pečate.”

  A dodal nasledovné: „V brožúrke Znamenia časov píšem o všetkom veľmi jasne. Nech každý koná podľa svojho vlastného svedomia.”

  Na záver, keď hovoril o tom, ako by mala Cirkev pristupovať k otázke preukazovania totožnosti, starec povedal:

  „Cirkev musí zaujať správny postoj, musí hovoriť nahlas, vysvetľovať veriacim, aby si uvedomili, že prijatie nového občianskeho preukazu bude pre nich pádom. A zároveň musí Cirkev tlačiť na štát, aby zabezpečil, že nový občiansky preukaz aspoň nebude povinný. Ak je postoj Cirkvi seriózny, ak sa rešpektuje sloboda veriacich a ak tí, ktorí chcú, si vezmú nový občiansky preukaz a tí, ktorí ho nechcú, zostanú pri starom, potom len málo ľudí so silným presvedčením neprijme tri šestky.

  Budú skúšaní, pretože ostatní pôjdu proti nim. Väčšina ľudí prijme identifikáciu s číslom šelmy. Tí, ktorí chcú pokoj a pohodlie, prijmú nové preukazy totožnosti, ale nešťastní, úctiví ľudia zostanú pri starých dokladoch, a tak budú vystavení rôznym šikanám… V čase, keď sa budú rozdávať nové preukazy totožnosti, môže vypuknúť Boží hnev” /3./

  V ére absolútnej digitálnej transformácie všetkých a všetkého, keď sa digitalizujú služby, tovary a dokonca aj ľudia, každý občan, ktorý nezíska a nepoužíva nový digitálny preukaz totožnosti s dvanásťmiestnym jedinečným osobným číslom občana, ktorý autoritatívne zavádza pán Pierrakakis, bude vylúčený, odcudzený a neschopný existovať v digitálnom virtuálnom svete, ktorý však má tendenciu stať sa „skutočným” svetom a vytláča skutočný svet pocitov, radosti a života.

  Digitálny občiansky preukaz s biometrickými údajmi nepredstavuje ďalší „úradný doklad”, ako to účelovo tvrdia niektorí lídri, ktorí formujú verejnú mienku a ochotne sa podpisujú pod heslá „nového svetového poriadku”, pričom prekrúcajú pravdu a snažia sa uspať občanov. Symbolizuje zámerné zotročenie ľudských bytostí prostredníctvom spoločnej a jednotnej platformy založenej na osobných údajoch v kontexte dystopickej a transhumanistickej spoločnosti, v ktorej sa bude všetko monitorovať, všetko kontrolovať a všetko zaznamenávať, dokonca aj ľudské myšlienky, pod všadeprítomným digitálnym dohľadom „Veľkého brata”.

  Osobitne treba zdôrazniť, že občania, ktorí dostanú nový digitálny preukaz totožnosti s biometrickými údajmi, sami svojím súhlasom a ľahostajnosťou prispejú k vytvoreniu bezohľadnej a neľudskej celosvetovej digitálnej totality, ktorá bude kontrolovať a potláčať ich slobodu myslenia a prejavu, ktorú bude riadiť digitálny Veľký brat.

  Najneskôr do roku 2030 budú aj biometrické digitálne preukazy totožnosti nahradené (ak satanistické plány neprekazí vôľa Boha, ktorý sa všemožne stará o spásu človeka, ale aj hľadá a trvá na spolupráci s ním) implantovateľným mikročipom RFID /4./, ktorý bude obsahovať všetky naše biometrické údaje, takže ľudia sa ako stádo značkovaných zvierat, zastrašení, zotročení a bezmocní, budú pohybovať v globálnom a neviditeľnom digitálnom koncentračnom tábore a budú kontrolovaní, monitorovaní špičkovými digitálnymi systémami a systémami umelej inteligencie.

  Antikristovská elita, ktorá sa snaží zo zákulisia rozhodovať o osude ľudstva, úspešne zaviedla vakcínu, pričom ako páku a nátlak využila vrodený strach človeka zo smrti.

  Podobne bude hnať ľudstvo k digitálnej identifikácii pomocou biometrických údajov, pričom využije vrodenú ľudskú potrebu prežitia, pretože človek, ktorý nebude mať digitálny preukaz totožnosti s dvanásťmiestnym číslom, bude automaticky vylúčený zo všetkých sfér hospodárskeho a spoločenského života.

  Inými slovami, tak ako strach zo smrti viedol človeka k tomu, že stratil kontrolu nad svojím telom (keďže je neustále podrobované zavádzaniu nových zložiek a „obnovovaniu” prostredníctvom očkovania), podobne strach z hladu povedie k tomu, že človek stratí kontrolu nad svojím životom, keďže bude neustále pod digitálnym dohľadom.

  Počítačové modely založené na systémoch algoritmov a štruktúrach umelej inteligencie získajú ,,inštitucionálne kompetencie“ a budú mať absolútnu kontrolu nad fyzickým telom i spôsobom života občanov, čím sa rozbije akákoľvek predstava o ochrane základných ľudských práv.

  V dôsledku toho absolútna digitalizácia ľudskej činnosti kladie základy nadchádzajúcej éry biologickej transformácie človeka na digitálneho metačloveka (meta-homo digitalis) v podobe hybridu človeka a počítača, a preto sa ,,ľudstvo“ pripravuje na to, aby v budúcnosti legitímne prijalo nový druh človeka Homo Optimus (,,človek vylepšený“).

  Z dopustenia Trojjediného Boha sme kvôli veľkému odpadnutiu duchovenstva a ľudstva vstúpili do duchovne veľmi nebezpečného obdobia, počas ktorého skazení služobníci démonických síl s veľkou zúrivosťou a ľstivosťou podniknú svoj posledný útok, aby do priepasti záhuby uvrhli aj posledných pravoslávnych kresťanov, ktorí zostali vo viere a odvážne sa snažili.

  Mali by sme sa veľmi opatrne a obozretne zamyslieť nad tým, že akákoľvek neopatrnosť, zbabelosť, samoľúbosť alebo bolestný kompromis môžu spôsobiť nenapraviteľné škody na našej duchovnej ceste do nebeského kráľovstva.

  Musíme zostať na bojisku duchovného boja, ktorý vedieme, až do konca a za každú cenu, aby sme mohli oslavovať slávne víťazstvo Baránka, ktorý bol zabitý, no zvíťazil nad mocnosťami temnoty, pretože náš Kristus je nepopierateľný a večný Víťaz, ktorý ,,vyšiel ako víťaz, a aby víťazil” (Zj 6,2).

  5. júla 2022.

  /1./ „Využitie pandémie koronavírusu na digitálnu transformáciu spoločnosti“.
  /2./ QR kód je dvojrozmerný čiarový kód (barcode), ktorý vytvorila japonská spoločnosť Denso-Wave v roku 1994. QR kód je skratkou anglických slov QuickResponseCode (rýchla odpoveď). Skenovanie QR kódu sa vykonáva pomocou špeciálnych aplikácií pre smartfón. Výrobcovia mobilných zariadení vybavili nové modely mobilných telefónov schopnosťou skenovať QR kódy pomocou aplikácie zabudovanej do fotoaparátu.
  /3./ Starec Paisii Svjatorec, slová. Zväzok 2. ,,Duchovné prebudenie“, Mníšstvo svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa, 2. vydanie, 2000, str. 183, 184 и 185.
  /4./ RFID je skratka pre rádiofrekvenčnú identifikáciu. Systémy RFID sú súčasťou automatických identifikačných systémov. RFID sa skladajú z dvoch hlavných častí. Prvou časťou sú transpondéry, ktoré sa často označujú ako tagy RFID. (RFIDtagy.) RFID tagy sú malé mikročipy pozostávajúce z integrovaného obvodu, ktorý obsahuje pamäť na ukladanie údajov-informácií a anténu. V závislosti od typu tagu môžu byť malé ako polovica zrnka piesku (1/3 milimetra). Druhou časťou sú čítačky, snímacie prvky, ktoré získavajú údaje z tagov RFID. Čítačky tagov RFID majú zabudovanú anténu a riadiacu jednotku.
  ——————————————————————————————————–
  Využitie pandémie koronavírusu na digitálnu transformáciu spoločnosti.

  Autor: Dimitrios Nik. Daskalakis, advokát, Atény.

  V decembri 2020 zverejnilo ministerstvo pre digitálnu správu dokument o digitálnej transformácii na roky 2020-2025, v ktorom sú uvedené ciele, hlavné zásady a všeobecná filozofia vlády v oblasti digitálnej transformácie gréckej spoločnosti.

  V tomto dokumente sa uvádza potreba využiť rozšírený potenciál digitálnych technológií s cieľom umožniť prechod rozhodujúcich odvetví hospodárskej a sociálnej činnosti do nového prostredia digitálnej ekonomiky a verejnej správy, pričom sa kladie dôraz na transformáciu podnikov na digitálne, ako aj na pestovanie a rozvoj digitálnych zručností všetkých občanov.

  V dokumente o digitálnej transformácii je jasne zaznamenaný zámer vlády, že ,,digitálna transformácia krajiny nie je podmienkou budúcnosti, je našou bezprostrednou potrebou a prioritou“.

  V apríli 2021, uprostred pandémie, prijal Európsky parlament program Digitálna Európa na podporu a posilnenie digitálnej transformácie európskych spoločností a ekonomík.

  Dňa 4.2.2021 počas online diskusie v rámci konferencie ,,Európa 2021″, na ktorej sa zúčastnil aj pán Mitsotakis, okrem iného uviedol nasledovné: ,,Pandémiu sme využili ako príležitosť ponúknuť občanom celý rad digitálnych služieb. Prostredníctvom digitálnej transformácie pretvárame štruktúru gréckeho štátu.“ (Kliknite sem).

  V rovnakom duchu sa vyjadrila aj ministerka národného vzdelávania a náboženských záležitostí Niki Kerameosová, ktorá v rámci online podujatia organizovaného 24.2.2021 Nadáciou pre hospodársky a priemyselný výskum (I.O.B.E.) uviedla nasledovné: ,,Pandémia nám okrem svojich nesporne dramatických globálnych dôsledkov dala, dovolím si tvrdiť, aj príležitosť. Zamyslieť sa nad našimi prioritami, nanovo ich definovať, vytvoriť nové nástroje a metódy, prispôsobiť sa – v oblasti vzdelávania doslova zo dňa na deň – novému modelu, zmeniť našu paradigmu, uskutočniť digitálnu transformáciu.“ (Kliknite sem)

  Preto sa pandémiou koronavírusu nemožno zaoberať výlučne z hľadiska ochrany verejného zdravia, ale treba ju chápať v širšom kontexte koordinovaného úsilia protikresťanskej nadnárodnej elity zásadne zvrátiť tradičnú štruktúru a fungovanie spoločenskej a hospodárskej činnosti občanov a jednostranne zaviesť záväzný model digitálneho riadenia, ktorý zmenší spoločenskú interakciu a podriadi všetko ľudské správanie absolútnej kontrole.

  Vládnuca politická a ekonomická elita preto zámerne vyvoláva v občanoch falošný dojem, že pandémiu koronavírusu riadi ako zdravotnú krízu, ktorá ohrozuje verejné zdravie, zatiaľ čo v skutočnosti ju využíva ako zámienku a ,,príležitosť“, t.j. inštrumentalizuje ju na realizáciu svojho vopred vytýčeného cieľa, ktorým je digitálna transformácia spoločnosti.

  Dokument Digitálna transformácia 2020-2025, ktorý je skutočne rozsiahlym 346-stranovým dokumentom, podrobne opisuje základné usmernenia, zásady a ciele úplnej a totálnej digitálnej transformácie všetkých odvetví hospodárskeho a spoločenského života občanov.

  Ministerstvo pre digitálne riadenie pripravilo a už aj realizuje v neprítomnosti Grékov (ktorí však ľahostajne a pasívne sledujú každý vývoj, ktorý sa týka ich života) strategický plán úplnej digitálnej transformácie celej gréckej spoločnosti a hospodárstva, ktorým sa vytvára ,,Digitálne Grécko“.

  Podnikanie, hospodárske transakcie, finančné služby, verejná správa, energetika a doprava, pracovné a sociálne veci, námorná činnosť, rozvoj vidieka a potravinárstvo, odvetvie cestovného ruchu, dokonca aj vzdelávanie, šport a kultúra, ako aj súdnictvo budú podrobené extrémnej, radikálnej a nelegitímnej digitálnej transformácii, ktorú plánuje M. Pierrakakis, proti slobodnej vôli občanov, z ktorých drvivá väčšina bude čeliť bezprecedentným a kolosálnym zmenám ovplyvňujúcim ich osobné, sociálne, hospodárske a profesionálne aktivity.

  Stratégia ,,digitálnej justície“ podľa vízií pána Pierrakakisa zahŕňa využívanie moderných technológií, ako je vytvorenie ,,JUSTICE-CLOUD“, až po jeho integráciu do vládneho cloudu verejného sektora, homogenizáciu postupov a vytvorenie ,,umelej inteligencie pre justíciu“, t.j. zostavovanie záznamov a prípravu rozhodnutí prostredníctvom chatbotov.

  (Chatboti sú online roboty, t.j. programy na počítačoch alebo mobilných zariadeniach, ktoré napodobňujú reč a konverzáciu s ľuďmi, využívajú technické spracovanie reči, rozhodovacie stromy, umelú inteligenciu a dokážu odpovedať na otázky a slúžiť svojmu partnerovi podľa účelu, na ktorý boli vytvorené).

  Hmatateľným dôkazom vstupu do novej digitálnej éry je digitalizácia všetkých dokladov súvisiacich s pohybom vozidiel (vodičský preukaz, technický preukaz a registračné poplatky atď.), takže vodiči ich môžu mať všetky vo svojom mobilnom telefóne prostredníctvom špeciálnej digitálnej aplikácie ,,Car Wallet“.

  ,,V treťom desaťročí 21. storočia sa hrozba sociálneho vylúčenia nebude týkať nezamestnaných, bezdomovcov alebo ľudí s nízkym vzdelaním, ale občanov, ktorí nebudú súhlasiť so zavádzaním takými výdobytkami digitálnych technológií.”

  Podľa názoru tohto autora sa za niekoľko rokov fenomén sociálneho vylúčenia nebude spájať so vzdelaním alebo ekonomickým zázemím ľudí, ale bude sa vyskytovať najmä u tých občanov, ktorí sa odmietnu bezpodmienečne podriadiť diktátu digitálnych technológií a budú požadovať zachovanie tradičných spôsobov identifikácie a výkonu svojej profesijnej alebo podnikateľskej činnosti.

  Tí občania, ktorí neprijmú moderné digitálne aplikácie ,,pohodlia“, ktoré im proti ich slobodnej vôli nanúti autoritatívny štát, budú odsúdení ako popierači ,,digitálnej revolúcie“ a nevyhnutne sa dostanú do sociálneho a ekonomického vylúčenia.

  Budú to ,,digitálni bezdomovci“ 21. storočia.

  K údajným ,,popieračom vakcín“ sa pridajú ,,popierači digitálnej revolúcie“ a občianska spoločnosť bude nevyhnutne smerovať k digitálnemu apartheidu, ktorý vylúči a potlačí akýkoľvek prejav a hlas rozmanitosti, ktorý spochybňuje a odporuje dominantnému naratívu moci.

  Preto bude ,,odpor“ voči sociálnemu vylúčeniu oddelený od vzdelanostného, ekonomického a profesionálneho statusu jednotlivca a bude prenikať všetkými úrovňami sociálnej stratifikácie a stigmatizovať občanov (dokonca aj tých s vysokou vzdelanostnou a ekonomickou úrovňou), ktorí nebudú súhlasiť s tým, aby boli vystavení neustálej digitálnej kontrole, dohľadu štátu, a odmietnu registráciu svojich osobných údajov v digitálnej databáze.

  Dnes, žiaľ, aj neočkovaní občania slúžia, hoci nevedomky, plánom protikresťanskej elity na digitálnu transformáciu spoločnosti, pretože súhlasia s tým, aby boli podrobení neustálym preventívnym diagnostickým testom na choroby s následnou povinnosťou registrovať svoje osobné údaje v elektronickej databáze, pričom vedia, že sú predmetom neustáleho spracovania a kontroly.

  Preto si očkovaní občania predložením digitálneho očkovacieho preukazu udržiavajú ilúziu umelej normality (ktorá bude pod trvalou podmienkou ďalšej aktualizácie očkovania) a podobne aj neočkovaní občania (okrem zdravotníckych pracovníkov) jeho predložením v jednotlivých prípadoch, buď digitálne potvrdenie o ochorení, alebo negatívne potvrdenie o diagnostickom testovaní na ochorenie, vyhnúť sa hrozbe ekonomického a sociálneho vylúčenia, ale obaja (očkovaní aj neočkovaní) súhlasia a akceptujú (buď zo strachu, alebo pod nátlakom) digitálne testovanie, monitorovanie a dohľad.

  Celá spoločnosť – dojčatá, žiaci, študenti, zamestnanci súkromného a verejného sektora, slobodné povolania a napokon aj dôchodcovia pod zámienkou ochrany verejného zdravia pasívne prijali ako ,,conditio sine qua non“, t.j. ako základnú podmienku svojej účasti na akejkoľvek ekonomickej, sociálnej a pracovnej činnosti, predchádzajúcu registráciu svojich osobných identifikačných údajov v digitálnej databáze, pričom sa zdá, že ich bezpečnosť, kontrola a nepretržité spracovanie ich osobných údajov nezaujíma.

  V podivuhodnom prevrátenom svete a v nasledujúcom desaťročí to už nebude bezdomovec, ale právnik, kto bude sociálne vylúčený. Finančné neúspechy, nízka úroveň vzdelania a odbornej prípravy, mierne delikventné správanie už nebudú dôvodom na to, aby sa človek ocitol v stave sociálneho vylúčenia.

  Na druhej strane sa tí, ktorí sa rozhodnú (slobodné povolania, podniky a bežní občania) a vedome postavia na odpor voči nerozlišujúcemu, totálnemu uplatňovaniu a využívaniu nových foriem digitálnych technológií (ako sú digitálne platformy, mobilné zariadenia, cloud computing, big data, umelá inteligencia, internet vecí), ktoré vytvárajú akúsi ,,digitálnu kultúru“ a zavádzajú nový spôsob digitálneho života bez súhlasu občanov, budú považovaní za ,,digitálnych prisťahovalcov“, ktorí sa musia prispôsobiť novej digitálnej realite.

  Prízrak sociálnej a ekonomickej marginalizácie tak už nebude ohrozovať bezdomovca, ktorý súhlasil so zápisom do digitálneho registra bezdomovcov a využíva svoje sociálne výhody prostredníctvom digitálnej identity, ale právnika, ktorý bude zbavený svojho jedinečného digitálneho podpisu a identity, čo povedie k hospodárskemu a sociálnemu úpadku.

  Každý občan bez domova, ktorý používa digitálne technológie, sa bude tešiť minimálnej sociálnej akceptácii a začleneniu, zatiaľ čo právnik, ktorý nesúhlasí s prenikaním digitálnych technológií do svojho profesionálneho života a činností, sa čoskoro ocitne v stave ekonomickej a sociálnej izolácie.

  Občania, ktorí sa rozhodnú nedeklarovať svoju digitálnu stopu vo všetkých prejavoch svojho spoločenského, ekonomického a osobného života, sa stanú novodobými vyvrheľmi digitálneho totalitného štátu, ktorý ich spoločenskú marginalizáciu využije ako odstrašujúci príklad pre každého, kto pomýšľa na útek z digitálnej cely.

  Budú to ,,farizeji“ digitálneho veku, ktorí budú hovoriť o ľudských právach a individuálnych slobodách vo veku digitálneho otroctva.

  Treba však zdôrazniť a občanov vyzvať, aby sa zamysleli a vážne zvážili možnosť, že v digitálnej transformácii gréckej spoločnosti, ktorú tak horlivo hlása pán Pierrakakis, sa skrýva neúprosná a neľudská globálna tyrania a neľudská globálna perzekúcia, ktorú budú policajne presadzovať a potláčať slobodu myslenia a prejavu.

  V digitálnej transformácii gréckej spoločnosti a ekonomiky, ktorá sa už realizuje povinnou integráciou moderných foriem digitálnych technológií do všetkých odvetví spoločensko-ekonomického života a je propagovaná ako ,,komparatívna výhoda“ na dosiahnutie hospodárskeho rastu a sociálnej prosperity sa v skutočnosti skrýva neviditeľná snaha protikresťanskej nadnárodnej elity o premenu celého sveta na neviditeľný globálny digitálny koncentračný tábor, kde budú občania monitorovaní a kontrolovaní.

  Podarí sa v rámci pokusu o digitálnu transformáciu zmeniť aj myslenie ľudí do takej miery, že budú akceptovať prevahu umelej inteligencie ako ,,prevratnej technológie“, ktorá prispieva k zvyšovaniu produktivity, takže spolupráca, spolužitie ľudí a strojov, o ktoré usilujú zlí konšpirátori Veľkého resetu, sa bude presadzovať ako zákonitý vývoj?

  Zdroj:
  tasthyras.wordpress.com/2022/07/05/η-ψηφιακή-ταυτοποίηση-των-πολιτών-μέσ/
  tasthyras.wordpress.com/2022/03/09/η-εργαλειοποίηση-της-πανδημίας-του-κο/

  • Israismael

   Hladac Pravdy ..Dokonale všetko zhrnuté …Tentokrát ťa musím pochváliť aj keď v mnohom sme si nerozumeli pred tým …. mali by si toto ľudia prečítať a porozumieť tomu ,lebo udalosti naberú spád k týmto bodom ako sú písané ,.Je to síce veľmi dlhé ale veľmi poučné !

   • Súhlasím! Nemyslím si, že všetci sme tu vo vzájomnom konflikte, len máme tu iný pohľad na riešenie, ktoré nám ponúka žid, ktorý tento konflikt vyvolal.

    • Israismael

     A predsa by mal byť jeden stejnaky pohľad o ktorý sa spoločne usilujeme ,aj keď z rôznych uhlov pohľadu …Ten stejny pohľad nám všetkým velí rozpoznať a poraziť temno ,ktoré nám ľuďom na zemi ubližuje a mnohých zráža do rozkladu (po súde) ..nedá sa s ním ale bojovať hmotnymi zbraniami ,ani samopalmi ani guľometmi ,ani jadrovými zbraniami ..To temno je totiž v ľuďoch a musí sa vykoreniť z ľudí ..Nie zbraniami ,ale rozumom a ľudským clovečim duchom ..postupne ! Aby už nerástlo po planéte viac a viac ,ale naopak, aby sa nepresadzovalo víťazne svetom a medzi ľudí…Ťažká práca pre ľudstvo !!! Ťažká ! ..A možno už ani času neostáva veľa ,lebo bol nám vymerany určitý časový úsek a ten sa končí (6 tis rokov bolo vymedzených na nový vývoj od -do)..No a keďže má prísť odpočet ,príde to vo forme súdu nad ľudstvom ..Žiadna cirkev ,žiadne náboženstvo ,žiadna vláda ,žiaden človek nebude uprednostneny a nebude stáť nadradene nad ľuďmi v Tom čase ( je blízko blizucko) ..Spravodlivosť Božia bude súdiť svet !

     • Kométa zosilujúca všetko dianie na Zemi, kométa nabitá praduchovnou energiou..hm…….je akoby až symbolické, že v dobách CCCP bol takto nazvaný typ lode loď (bola vyrobená vo väčšom počte s určitými obmenami) ktorá sa akoby vznášala nad vodou po riekach a priehradách štátov soc. tábora. Je zaujímavé, že bola pre všetkých známa ako „Kométa“.
      Aj Sputnik je akoby symbolický názov pre Rusko – Ruský svet, ktorý je ostatným na Zemi vlastne Súputnik – putuje na nimi za každých časov ako verný priateľ na ochranca.

     • Achnaton – Kométu si pamätám ako rýchloloď na lyžiach – ako typ raketa. Lebo na Dunaji som s ňou mal do činenia každý deň.
      http://www.bulharsko.byznysweb.cz/domain/bulharsko/files/slide3.jpg
      ——————-
      V záujme bezpečnosti – lebo ľudia – mala prioritu v prevádzke.

     • Maroš

      Raz som sa v tej Kométe/ Rakete viezol a bolo to super…
      „Ona“ mi pripadá taká „kamarátska“, vyrobená hlavne pre radosť..

     • mariankosnac

      Nebola tá Kométa / Raketa náhodou Ruska? Teda minimálne vyrobená z ruských súčiastok. Preto vraj už všetky skončili v šrote, aby sa nemuseli nakupovať náhradné diely z ruska.

     • Mariankosnac

      Isteže je to z Ruska, ešte z dôb CCCP…Je to nádhera…a je boli postavené ľuďmi pre ľudí (podľa koncepcie „človek človeku človekom a nie vlkom“).

      https://m.youtube.com/watch?v=fhtA7sLa7Ow&pp=ygUTSHlkcm9mb2lsIHBldHJvaHJhZA%3D%3D

 6. Stojí za zmínku, že mikroplasty pravděpodobně mohou migrovat a migrují do kožních buněk i vnitřní cestou. Tím mám na mysli, že mikroplasty se do těla dostanou přes střeva nebo plíce, přejdou do krve a z krve skončí v kožní tkáni. Studie již prokázaly, do jaké míry mikroplasty pronikají do našich tkání po jejich vdechnutí nebo požití. Zdá se, že neexistuje žádná část našeho těla, do které by se nedostaly.

  https://aktax.cz/prispiva-synteticke-obleceni-ke-zvyseni-poctu-koznich-onemocneni-a-dokonce-i-rakoviny-kuze/

 7. Přispívá syntetické oblečení ke zvýšení počtu kožních onemocnění a dokonce i rakoviny kůže?

  https://aktax.cz/prispiva-synteticke-obleceni-ke-zvyseni-poctu-koznich-onemocneni-a-dokonce-i-rakoviny-kuze/

 8. Teď se na alternativě píše,že tu mRna cpou do každé injekce.Proč tedy takový nátlak na covočko.Stačilo jen to narvat do každé injekce a nikomu nic neříkat.

  • Už sa to tak robí 10 rokov. Salámovo to bolo dobrovoľné.

   • Nemyslím si,že by do všeho dávali mRna.Bohatě stačí ty injekce obohatit něčím jiným .Ty problémy po očko mají hlavně lidé s očkováním na Covid.Myslím tím hlavně myokarditidu, větší únavu, problémy s tlakem apod.Vždyť před tím sportovci tak nepadli a že do nich taky leccos píchli

 9. Budú chcieť ľudia peniaze ktoré o 3 mesiace prestanú existovať?

  • Miroslav Čižmár

   Do mesiaca prepijeme.

   • Prepi 40-kg melón! Dobové fotografie!

    • Miroslav Čižmár

     Melónovica

     • No – len to nie je také jednoduché, pretože pri kvasení zelenín – čo melón je – sa ti to premení na riadny humus. Výsledok bude ako z repy. Ušľachtilá pálenka jedine z ovocia. Skvasiť sa dá všetko, ale vypáliť sa všetko nedá. Jediné pozitívum čo poznám, sú cestoviny z kvasených žľtých cukrových melónov – lapoše – ako sezónne koláče. Plus sa ti v tom /surovom/ namnoží kopa penicilínu. Inak výborné – samozakonzervované nástrahové cesto na ryby – môžeš to mať 2 roky v batohu. Objavil som to „cez Fleminga“ – na takomto melónovom substráte bol objavený penicilín. Odbočím – už som bol na ceste nechať si patentovať vojenské keksy z cukrových melónov – len čo s tým obrovským množstvom penicilínu. Takto – tie keksy by to prežili, len nie som si istý, či by ľudia prežili tie keksy. Vyskúšajte – funguje to. Na ryby určite.

  • To nie je o tom, či budú chcieť, ale či budú musieť. Ak ti raz niekto vylágruje úspory.

  • Rumcajz – otázka pre Borisa Kollára. Lenže – zmrdi chystajú kastovný systém – čo bude dovlené bohovi – nebude dovolené volovi!

 10. Bank of England přiznává, že masová migrace zvyšuje náklady na bydlení v Británii

  https://aktax.cz/bank-of-england-priznava-ze-masova-migrace-zvysuje-naklady-na-bydleni-v-britanii/

 11. AUDIO: Nadčasová prednáška Viktora A. Efimova o koncepcii princípov riadenia štátu a sveta pre zamestnancov ruskej FSB (1. časť)
  https://www.infovojna.bz/article/audio-nadcasova-prednaska-viktora-a-efimova-o-koncepcii-principov-riadenia-statu-a-sveta-pre-zamestnancov-ruskej-fsb-1-cast
  ———————————
  Lenže ako toto naliať idiotom politikom do hláv, keď oni vstupujú do politiky nie v záujme národa. To sa nedá bez pochopenia existencie nadnárodného riadenia – t. j., kto ide tvojmu národu po krku. Ak existuje /čo neexistuje/ tzv. myslenie kmeňa – tak existuje aj korporátne myslenie. Stačí 5 tried ľudových /politikom/ – preto debili „riadia“ štát.

  Odporúčam aj znalým – upevniť si vedomosti o konceptuálnej moci a politickom marketingu a celkovej manipulácii.

  Odporúčam – veľmi svieže informácie.

 12. Israismael

  BULLETIN: Nemecko navrhuje „Bezletovú zónu“ nad západnou Ukrajinou vynútenú NATO !!!
  V článku sa píše že samotné krajiny NATO,hlavne tie na východe by boli postihnuté touto útocnou a agresívnou organizáciou (v žiadnom prípade to už dávno nie je obranný pakt) ,keď by došlo k takemuto rozhodnutiu o bezletovej zone nad Ukrajinou ..
  Tu je hodnotenie Halla Turnera (použiť treba prekladač)..https://halturnerradioshow.com/index.php/news-selections/world-news/bulletin-germany-proposes-nato-enforced-no-fly-zone-over-western-ukraine

Pridajte komentár

*