Enzýmy môžu zabrániť poškodeniu ciev a tvorbe trombóz pri COVID-19


Print Friendly, PDF & Email

Enzýmy môžu zabrániť poškodeniu ciev a tvorbe trombóz pri COVID-19

Enzýmy katalyzujú vo vašom tele mnohé biologické reakcie. Regulujú rýchlosť týchto chemických reakcií, urýchľujúc ich tak, aby sa mohli diať také nevyhnutné činnosti, ako sú trávenie, kontrakcie svalov a ďalšie aspekty bunkového metabolizmu.

Enzýmy sa tiež objavujú ako kľúčoví hráči pri ochorení COVID-19. Štúdie totiž naznačujú, že poškodenie endotelu, čo sú bunky pokrývajúce krvné cievy, prispieva k vzniku krvných zrazenín, alebo tiež trombózy, v krvných cievach pacientov s vážnym priebehom ochorenia COVID-19

U kriticky chorých prípadov ochorenia COVID-19 bolo zistené poškodenie endotelu

Lekári z Lekárskej fakulty Yalovej univerzity všimli u pacientov s ochorením COVID-19 v pokročilom štádiu tohto ochorenia sčerneté prsty na rukách a nohách. Ide o príznaky toho, čo sa javilo byť mikrovaskulárnou trombózou, teda maličkými krvnými zrazeninami v krvných cievach.

Následne začali svojim pacientom robiť testy zrážanlivosti. Boli zistené výrazne zvýšené hladiny Von Willebrandovho faktora (VWF), zrážavej bielkoviny, vylučovanej endotelovými bunkami.

Hematológovi Alfredovi Leeovi to naznačilo, že endotelové bunky možno vylučujú veľké množstvá VWF, vedúce k zrazeninám. Toto podnietilo tím k skúmaniu ďalších dodatočných markerov aktivácie endotelových buniek a krvných doštičiek u kriticky, aj nie kriticky chorých pacientov s ochorením COVID-19.

Štúdia, ktorá sa uskutočnila v apríli 2020, zahŕňala 68 hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 a 13 kontrolných, asymptomatických.

U pacientov s ochorením COVID-19, prijatých na Jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS), bol v porovnaní s pacientmi s COVID-19, neprijatými na JIS, výrazne zvýšený antigén VWF, ako aj rozpustný doštičkový selektín (sP-selektín). Ten sa niekedy využíva ako biomarker pre infekciu a mortalitu.

Priemerný VWF bol konkrétne u pacientov hospitalizovaných na JIS 565% a a 278% u pacientov na JIS nehospitalizovaných, kým rozpustný P-selektín bol 15.9 ng/ml, resp. 11,2 ng/ml.

„Naše zistenia ukazujú, že pri ochorení COVID-19 je prítomná endotelopatia a pravdepodobne súvisí s kritickým ochorením a smrťou. Včasná identifikácia endotelopatie a stratégie na zmiernenie jej progresu by mohli zlepšiť výsledky u ochorenia COVID-19,“ usúdili výskumníci.

Súvis s inzulínovou rezistenciou

Zrejme nie náhodou sa endotelová dysfunkcia dáva do súvisu aj s inzulínovou rezistenciou a hrá rolu pri vaskulárnych komplikáciách cukrovky a má prsty aj v obezite a vysokom krvnom tlaku, stavoch zvyšujúcich riziko ťažkého priebehu ochorenia COVID-19.

Riziko vážneho priebehu ochorenia COVID-19 môže zvyšovať už aj mierna obezita – pacienti s ochorením COVID-19 mali v porovnaní s neobéznymi pacientmi až 2,5-krát vyššie riziko respiračného zlyhania a 5-krát vyššie riziko hospitalizácie na JIS.

Pacienti s BMI 35 a vyšším mali dokonca až 12-krát vyššiu pravdepodobnosť úmrtia na COVID-19.

Ďalšia štúdia, zameraná na vplyv koexistujúcich zdravotných stavov, ako sú vysoký krvný tlak, choroba srdca a cukrovka, na výsledky ochorenia COVID-19 zistila, že sa spájajú s „horšími klinickými výsledkami“, akými sú prijatie na jednotku intenzívnej starostlivosti, potreba invazívnej pľúcnej ventilácie alebo smrť.

Je možné, že rolu v zhoršení výsledkov ochorenia COVID-19 hrá vo všetkých týchto stavoch poškodenie endotelu, no nie je jasné, čo je prvé – či poškodenie endotelu alebo COVID-19.

„Hlavným terčom“ vírusu SARS-CoV-2 sú bunky endotelu

Kardiológ Thomas Lüscher z londýnskej Imperial College pre časopis The Scientistpovedal, že endotel je hlavným terčom SARS-CoV-2, vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Pri zdravých stavoch dokážu krvinky prechádzať cez endotel vystieľajúci krvné cievy, no po vystavení vírusovým infekciám a ďalším zápalovým činiteľom začína byť endotel lepkavý a uvoľňuje VWF.

Konečným výsledkom je kaskáda zrazenín a zápalu, oboje typické pre ťažký priebeh ochorenia COVID-19.

Podľa jednej prípadovej štúdie, publikovanej 8. apríla 2020 je „charakteristickým znakom ťažkého priebehu COVID-19 koagulopatia, kedy 71,4% pacientov, ktorí zomierajú na COVID-19, spĺňa… kritériá diseminovanej intravaskulárnej koagulácie (DIC), zatiaľ čo z pacientov, ktorí ho prežili, spĺňa tieto kritériá len 0,6%.“

V článku pre časopis European Health Journal Lüscher tvrdí: „Ochorenie COVID-19, najmä v neskorších komplikovaných stavoch, predstavuje endotelové ochorenie.“

To by mohlo vysvetľovať, prečo môžu byť postihnuté viaceré orgánové systémy, ako sú pľúca, srdce, mozog, obličky a vaskulatúra.

Ďalšia štúdia kanadských výskumníkov, publikovaná v septembri 2020 v Critical Care Explorations, tiež zistila u pacientov s ochorením COVID-19 zvýšené hladiny VWF a rozpustného P-selektínu, spolu vyššími produktmi odbúravania glykokalyxu, známkou poškodenia glykokalyxu, ktorý obaľuje endotel.

Toto môže byť aj príznakom sepsy. Celkovo výskum naznačuje, že pri ochorení COVID-19 môžu byť užitočné terapie zacielené na endotel, a práve tu do toho vstupujú enzýmy.

Enzýmy používané na liečbu ochorenia COVID-19

Keďže sa stáva jasnejšou rola koagulopatie pri ťažkom priebehu ochorenia COVID-19, výskumníci experimentovali pri liečbe ochorenia s enzýmami.

V 1. fáze klinického testu bola použitá fibrinolytická terapia, využívajúca na rozpúšťanie krvných zrazenín lieky alebo enzýmy. Tá ukázala, že liečba znížila mortalitu a viedla k zlepšeniu okysličovania.

Stop Candida

Ďalej výskumníci v časopise Journal of Thrombosis and Haemostasis napísali:

„Tak u zvierat, ako aj u ľudí existuje dôkaz, že fibrinolytická terapia pri akútnom poškodení pľúc a syndróme akútnej respiračnej tiesne (ARDS) zlepšuje prežitie, čo tiež poukazuje na ukladanie fibrínu v pľúcnej mikrovaskulatúre ako spolupôsobiacej príčine ARDS.

Pozorovanie tohto by sa dalo očakávať u pacientov s ARDS a sprievodnými diagnózami DIC na ich laboratórnych hodnotách, aké sú napríklad pozorované u viac než 70% tých, ktorí zomierajú na ochorenie COVID-19.“

Výskumníci uviedli tri prípadové štúdie s respiračným zlyhaním pri ťažkom priebehu ochorenia COVID-19, ktoré boli liečené aktivátorom tkanivového plazminogénu (TPA), enzýmom serínproteáza, nachádzajúcim sa v endotelových bunkách, podieľajúcich sa na fibrinolýze, teda rozpúšťaní krvných zrazenín.

Všetkým trom pacientom liečba prospela, pričom sa parciálny tlak pomerov kyslíka k FiO2 (P/F), meradla funkcie pľúc, zlepšil z 38 na 100%.

Hoci by bolo treba uviesť, že niekoľkí autori žiadajú o udelenie patentov tak na koagulačnú/fibrinolýzovú diagnostku, ako aj na terapautiká, výsledky naznačujú, že také liečby si u určitých pacientov s ochorením COVID-19 zaslúžia ďalšie posudzovanie.

Vyhodnotenie orgánových tkanív ľudí, ktorí zomreli na ochorenie COVID-19, tiež odhalilo rozsiahle poškodenie pľúc, vrátane tvorby zrazenín a dlhodobého pretrvávania vírusových buniek v pneumocytoch a endotelových bunkách.

Zistenia naznačujú, že vírusom nakazené bunky sa môžu v pľúcach udržať po dlhú dobu, prispievajúc tak k zjazveniu tkaniva.

V rozhovore pre agentúru Reuters opísal spoluautor štúdie a profesor na londýnskej King´s College Mauro Giacca „skutočne rozsiahlu deštrukciu stavby pľúc“.

Zdravé tkanivo pritom „takmer úplne nahradilo to zjazvené“, čo by mohlo byť zodpovedné za prípady „dlhého covidu“, pri ktorom symptómy pretrvávajú celé mesiace.

 „Dalo by sa veľmi dobre počítať s tým, že jedným z dôvodov existencie dlhotrvajúceho covidu je to, že dochádza k rozsiahlej deštrukcii pľúc (pľúcneho tkaniva),“ povedal pre Reuters. „Aj keď sa niekto z covidu vylieči, ním spôsobené poškodenie môže byť masívne.“

Ďalšou oblasťou, kde môžu byť užitočné enzýmy, najmä tie proteolytické, je rozpúšťanie zjazvených tkanív.

Najlepšie 3 enzýmy pôsobiace ako prirodzené antikoagulanty

Medzi holistické  profylaktické alternatívy, ktoré by mohli byť užitočné proti krvným zrazeninám, patria proteolytické enzýmy, ako sú:

 • Lumbrokináza
 • Serrapeptáza
 • Nattokináza

Všetky pôsobia ako prirodzené antikoagulanty, rozkladajúce fibrín, ktorý vytvára krvné zrazeniny.

Fibrín je zrážanlivá látka brániaca prúdeniu krvi, ktorá sa nachádza tak vo vašom krvnom riečisku, ako aj v spojivovom tkanive, akým sú vaše svaly. Hromadenie fibrínu tiež nesie zodpovednosť za zjazvené tkanivo.

Je dôležité pochopiť, že pri užívaní týchto enzýmov na fibrinolytickú terapiu sa tieto musia užívať na prázdny žalúdok aspoň hodinu pred alebo dve hodiny po jedle. Inak vyjdú tieto enzýmy pri trávení vášho jedla nazmar a nebudú schopné slúžiť svojmu fibrinolytickému účelu.

Ako bolo uvedené vo vedeckom časopise Scientific Reports, k niektorým z hlavných mechanizmov, ktorými proteolytické enzýmy uplatňujú svoj antikoagulačný účinok, patria defibrinogenácia, potláčanie zhlukovania krvných doštičiek, resp. interferencia s komponentmi krvnej koagulačnej kaskády.

Tu je bližší pohľad na tieto dôležité enzýmy, z ktorých všetky sú dostupné vo forme výživových doplnkov, alebo, v prípade nattokinázy, prostredníctvom japonského jedla natto.

1. Lumbrokináza

Tento enzým je asi 300-krát silnejší než serrapeptáza a takmer 30-krát silnejší než nattokináza, čo je dôvod, prečo ju veľmi uprednostňujem a odporúčam, ak užívate nejaký fibrinolytický enzým.

Lumbrokináza, extrahovaná z dážďoviek, je veľmi účinný antitrombotický prostriedok, znižujúcu viskozitu krvi a hromadenie krvných doštičiek, pričom tiež rozkladá fibrín, ktorý je hlavným faktorom tvorby zrazenín.

2. Serrapeptáza

Známa tiež ako serratiopeptidáza, sa vytvára v črevách novorodených hodvábnikov Bombyx mori, umožňujúc im rozpustiť a opustiť svoje zámotky.

Výskum ukázal, že dokáže pomáhať pacientom s chronickým ochorením dýchacích ciest, znižovať viskozitu hlienu a zmierňovať kašeľ. Serrapeptáza tiež rozkladá fibrín a pomáha rozpúšťať mŕtve či poškodené tkanivo bez poškodenia toho zdravého.

3. Nattokináza

Je vytváraná baktériami Bacillus subtilis pri fermentácii sójových bôbov na výrobu pokrmu Natto. Nattokináza je silne trombolytická, porovnateľná s aspirínom, no bez vážnych vedľajších účinkov.

Bolo dokázané, že rozkladá krvné zrazeniny a znižuje riziko vážnych zrazenín, a to rozpúšťaním nadbytočného fibrínu vo vašich krvných cievach, zlepšujúc tak obeh krvi a znižujúc jej viskozitu.

Zaujímavé je, že v jednej štúdii in vitrobolo zistená identická aktivita ekvivalentných množstiev nattokinázy a TPA – ak si spomínate, TPA je ten enzým, ktorý viedol k zlepšeniu v troch prípadových štúdiách s ochorením COVID-19.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Zdroj: Mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Eu zakazala predaj serra.. Len tak mimochodom.. Kupujte mimo eu… Glyfosat fasisti povolili… Ludia. Kurna. MOC JE VO VASICH RUKACH!

 2. A prečo zakázala EU predaj enzýmu Serrapeptaza??? Vie niekto?

   • „Ivermektín sa úspešne používa v zahraničí, kde je táto účinná látka schválená aj pre humánnu medicínu. U nás, vzhľadom na platnú legislatívu nie je možné túto látku ľuďom podať, ani jej užívanie odporúčať.

    Je však možné dodať vzorku takéhoto roztoku na vedecké a experimentálne účely, prípadne ako zberateľský predmet.

    Roztok pripravujem z Ivermektínu čistoty 99,9% až pri objednávke, tak je zaručené, že je vždy úplne čerstvý.

    V prípade, že máte záujem o roztok o inej koncentrácii, je možné tento roztok po dohode pripraviť.“
    https://www.mahatma.sk/ivermektin/

    Takže zarobiť sa dá…

    Kedysi fičal interferón – absolútne logické antivirotikum – dnes naň zabudli? Problém s pašovaným interferónom bol v tom, že vás lekár oje.al a príbuznému ho nepichol a kšeftoval s ním ďalej!!!

    • Teraz po 18h rozprával lekár z KE nemocnice na ta3 o tom, prečo má „jeho“ nemocnica cez 80% úspešnosť v liečbe covidu.. nešlo len o nastavenie pľúcnych ventilátorov formou chaosu, ale aj o liečbu kolegov ivermektinom.

     ešte to video nie je na ta3 zverejnené, ale dúfam, že ho tam zavesia

     • Pošuškám – Ivermektín dostanete po známosti v dedinskej lekárni, kde dostanete po známosti aj všetky veterinárne lieky. Alebo choďte priamo za veterinárom. Gójim = zviera, takže čo.

  • Kdyby proteolytické enzymy rozpustily zjizvené plicní tkáně, nevytvoří se namísto odbourané tkáně už žádná původní plicní tkáň. Zůstanou tam díry. Nemůže se tedy obnovit původní správná funkce plic. U antikoagilační léčby, která má vliv na shlukování krevních destiček, může dojít k tomu, že destičky následně vůbec nejsou schopny zastavit krvácení z rány a je nebezpečí vykrvácení při zranění. Stejně tak při rozpuštění poškozené, zjizvené plicní tkáně, lehce dojde ke krvácení do plic a pak už není záchrany.

   • ja serrapeptázu a nattokinase striedavo užívam už vyše dva roky a to znamená, že môžem vykrvácať? Všimla som si, že pri odrenine sa mi ranka dlhšie hojí a krv dlhšie tečie. Alebo môžem mať cukrovku? Ďakujem

    • Ono se to s přípravky, které ředí krev nesmí přehánět. Destičky se normálně shlukují při zranění, aby ucpali ránu a zastaví krvácení. Ty enzymy i jiné produkty proti srážení krve, tuto vlastnost destiček mohou hodně narušit. To by se muselo sledovat, kolik je vhodné a kolik už je moc. Ale tak perfektně to nedělají ani lékaři. Často nekontrolují vůbec. Jen slepě nacpou lidem léky a už se nestarají.

     • Bral som serra tak 500000 spu denne. Krv sa mi zraza normalne. Podla mna telo to vyrovna. Radsej mierne krvacanie nez infarkt.. Mozem sa ale mylit

    • Užívání vitaminu K2, by mohlo napravit poruchy srážlivosti. Má se užívat 200 mcg denně pro správnou účinnost.

    • Prosím kde kupujete serrapeptase ? Ďakujem

 3. Ako viem serrapeptáza existuje v rôznej kvalite – treba dať pozor ak sa niekto rozhodne ju kúpiť, je veľa falšovania.
  Nattokinázu – Natto – dostať u nás v bio obchodoch. Ale ako viem má nepríjemnú chuť, treba to vedieť upraviť.
  Ale my starší by sme si mali dať pozor aby sme mali v poriadku cievy. Do stravy dávať prírodné riediče krvi (dostatok vody, kajánske korenie, kurkuma, cesnak, určité čaje – mám to niekde vypísané).

  Zaujímavý článok:
  https://zemavek.sk/dominika-na-cervenom-koberci-pomaha-pred-bleskami-fotoreporterov/
  Dominika na červenom koberci „pomáha“ pred bleskami fotoreportérov
  Keď treba urobiť reklamu očkovaniu, pravidlá idú bokom. Naskytá sa podozrenie, či celé „predbehnutie“ Cibulkovej mimo poradie nebola kamufláž, ktorá mala navodiť pocit, že COVID-19 vakcína je niečím exkluzívnym, o čo je potrebné bojovať a na jej získanie použiť známosti alebo slávne meno. Na jednoduchších občanov hltajúcich televíznu propagandu to nesporne zaberá.

  Zaujímavé – ako reportéri fotia Cibulkovú zrazu netreba odstupy, je ich tam viac ako 6 – tam nenabehnú policajti a nedajú im pokuty.
  Jedným slovom pokuty sú len pre nás, pre ovečky.

  • Na to slúži spoľahlivo ruské probiotikum a antidotum Vetom 1 a Vetom 2 na báze bacilus subtillis, ktorého si denne likvidujeme sračkami so SAVO a antibiotikami! Samozrejme – v prípade Vetomu ide o vojenské antidotum, teda špeciálne kmene bacilus subtillis.

   Bacilus subtillis je súčasťou prirodzenej mikroflóry na tráve PSIARKA LÚČNA – ktorú systematicky likvidujeme ako burinu!

 4. No comment – bez komentára:
  https://www.hlavnespravy.sk/krajci-v-bratislave-je-najvacsi-zaujem-o-ockovanie-bratislavcania-viac-citaju-media-zaujimaju-sa-o-zivot-na-vychodnejsie-regiony-musime-cielit-nasu-kampan-ludia-sa-tam-malo-ockuju-kvoli-dezinform/2414438
  Krajčí: V Bratislave je najväčší záujem o očkovanie. Bratislavčania viac čítajú médiá, zaujímajú sa o život. Na východnejšie regióny musíme cieliť našu kampaň. Ľudia sa tam málo očkujú kvôli dezinformáciám

 5. https://www.eurorespekt.sk/matovic-verejnosti-zatajil-ze-plosne-testovanie-bola-zahranicna-klinicka-studia-britsky-experiment-na-slovakoch-na-objednavku-bruselu/
  Matovič verejnosti zatajil, že plošné testovanie bola zahraničná klinická štúdia, britský experiment na Slovákoch na objednávku Bruselu.

  Tento výskum bol financovaný zo zdrojov nadácie Bill & Melinda Gates Foundation, ďalej z prostriedkov z programu Európskej únie pre výskum a inovácie, zdrojov britského Ministerstva zdravotníctva V. Británie a ďalších sponzorov.

 6. Prekopírovala som zaujímavý blog:
  Koronavírus najviac potrebovali Číňania aby mohli ten svoj systém sociálneho kreditu úplne zdokonaliť. A najvhodnejšou zámienkou bola sanitárna diktatúra.
  Ostatný svet sa iba inšpiroval a tento systém sa snaží zaviesť.
  Coming soon …(Prichádza čoskoro)
  A ozaj nevie niekto, čo sa stalo chrípke? Nedostala náhodou tiež Covida?

  • Koluje více informací o podivném šéfovi WHO / světové zdravotnické organizace / a jeho minulosti. Všechny postupy, které se dějí ve všech státech ohledně zabránění šíření Covidu-19, jsou celosvětově nařízeny z WHO, včetně uzavírání firem, restaurací. Co se týče restaurací, to má silné oprávnění. To nejsou výmysly jednotlivých vlád. Tady něco předcházelo. Sama jsem byla v mnohých případech svědkem, jak se v hospodách umývaly např.sklenice. Všechny se naházely do dřezu, kde byl ve vodě obyčejný Jar, hned z této lázně, kde se jich takto umylo několik set, šly na osýchací podnos, odkud se zase hned braly pro naplnění dalším zákazníkům. Nebo kdy certifikovaní kuchaři v restauraci, na jednom nemytém prkně krájeli střídavě syrové maso a hotové maso, které se již servírovalo na talíře. V jiné menší restauraci krájeli také syrové maso ve velkém a když přišel zákazník a chtěl krájený salám, tak pracovník odsunul rukou to syrové maso, oloupal šišku salámu a krájel mu na tom zakrvaveném plácku žádaný salám, dokonce v přítomnosti dalších dvou spolupracovníků. Nebo když zdravotní sestra myla pacienty bez rukavic včetně zadku, kvůli ekzému z latexu, ale nepoužila ani pomůcky, které latex neobsahovaly a je spousta dalších případů, kde se v těchto institucích nedodržují hygienická pravidla, která jsou základem všeho. Doktorka na kožním osahává infekční rány holýma rukama a ještě řekne pacientům aby si položili nohu postiženou kožní infekcí, na stoličku bez jakéhokoliv krytí, tak se přenáší nemoci. V době nařízení roušek, ještě bylo vidět lidi, kteří je nenosily. Viděla jsem i paní, která vytáhla z kapsy zmuchlanou roušku, když se přiblížil další člověk. Bylo jasné, že tu roušku ani nevyváří po každém použití a kdyby na tom ten covid byl, tak tím způsobem, jak s ní zachází si ho zanese sama sobě. V Lidlu nakupoval mladý pán bez roušky, už po nařízení je opět nosit a nic se nestalo. V restaurační zahrádce seděli u jednoho stolu tři lidi. Jeden proti dvěma. Aby se dobře slyšeli, tak ten co seděl proti dvěma se naklonil na vzdálenost tak 40 cm k těm oběma a horlivě jim vyprávěl. Ono to venku létá stejně jako v místnosti. Kdyby tu nákazu v sobě měl, tak to daroval oběma dobrým známým. Taková opatření nic nepřinesou. Té infekci se uchrání ti, kteří mají aktivní brzlík. Když je někomu 40, ten už ho pravděpodobně moc aktivní nemá a 50tiletí už vůbec ne. Je otázka, zda u těch ventilací, se Covid nezatlačí spíš ještě správně hluboko do plic, takže už potom opravdu pomoc není. Psalo se o doktorce, která ty ventilace nepoužívá a ještě jí nikdo nezemřel. K lékům na Covid přidává pacientům zinek.

  • Ještě k té vtipné poznámce, co se stalo chřipce. V době, kdy se nosí roušky, nenakazí se tak snadno ani chřipkou. Mně stačil vždy vitamin C a opravdu chřipku vůbec neznám. Kdyby drůbež a ptáci mohli nosit roušky a omývat si potravu před konzumací, nebude se šířit ani ptačí chřipka.

 7. Včera som sa presvedčil, že kovid najtýn je skutočný – začala mi kvapkať páková batéria namiesto kvapkania z nosa.

  Vysvetlite mi prosím, ako je možné bez protilátok prekonať ochorenie, čo dokumentuje neexistencia protilátok v teste. Bez ďakujem.
  https://www.cas.sk/clanok/1077767/viktor-vincze-bojoval-s-tazkym-priebehom-covidu-19-teraz-ostal-poriadne-zaskoceny-sokujuce-zistenie/?AT=wgt.article_clanok-najcitanejsie-24.c.x…B.1

 8. Na tejto web stránke https://vaccineinjurynews.com/# sú uvedené zranenia, ublíženia po vakcíne

Pridajte komentár

*