Dôležitá výzva


Print Friendly, PDF & Email

* * * * * * * * Aktualizácia * * * * * * * 

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás informovať, že pod hromadnú pripomienku za prijatie novely zákona 355/2007 o odškodňovaní obetí očkovania sa nám podarilo zozbierať vyše 850 podpisov, čo postačuje na to, aby nás prizvali na rozporové konanie.

Rozhodujúce sú však názory poslancov v parlamente pri hlasovaní o novelách zákona.

V prílohe posielame tlačovú správu sumarizujúcu naše minuloročné snahy a mapujúce najnovšie kroky.

So srdečným pozdravom

Iva Vranská

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Milí naši priaznivci,

dovoľujem si dať do Vašej pozornosti, že zbierame podpisy pod hromadnú pripomienku, ktorej cieľom je pokúsiť sa o prijatie novely zákona 355/2007, ktorá by zahŕňala  uznanie a odškodnenie zdravotného poškodenia očkovaním.

Je to ďalší v sérii krokov. Začali sme zozbieraním 40 prípadov poškodenia očkovaním a obrátili sme sa na predsedníčku vlády, na Úrad verejného zdravotníctva aj na poslancov NR SR s tým, že máme odôvodnené podozrenie, že očkovanie spôsobuje veľké množstvo nežiaducich účinkov, z ktorých mnohé sú veľmi vážne, i keď sa to štatisticky nezaznamenáva. Na jar sme žiadali, aby dočasne znížili pokutu za odmietnutie očkovania na 1 euro, kým sa nepreverí situácia. Návrh na zníženie pokuty (reálne na 100 eur z 332 eur) však v NR SR neprešiel. Chýbal 1 hlas.

Po pár mesiacoch sme dostali výsledky z prešetrovania nami predložených prípadov poškodenia zdravia. Ministerstvo zdravotníctva aj ÚVZ v listoch konštatovali, že k žiadnym trvalým poškodeniam nedošlo. Táto odpoveď však nie je v súlade s pôvodným zadaním otázky, nevraviac o tom, že pri prešetrovaní nenašli ani zjavné súvislosti, ani nahlásené prípady poškodenia zdravia.

Na ÚVZ sme sa proti takémuto „výsledku“ ohradili, pričom jeho predstavitelia nám tvrdili, že nemali právomoci inak vec prešetrovať, že to môže len Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Dohodli sme sa, že teda ÚVZ dá prešetriť tomuto úradu aspoň niekoľko vybraných prípadov. V decembri sme sa však len tak mimochodom dozvedeli, že to vraj nie je možné, že prípady možno prešetriť na úrade len na podnet samotných rodičov.

Konštatujeme, že prešetrovanie prípadov bolo zo strany štátnych orgánov zmarené. No nielen to: Namiesto zamyslenia sa nad naším varovaním, ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo zvýšiť reštrikcie proti rodičom, ktorí odmietajú očkovanie a urobiť z lekárov policajtov s povinnosťou oznámiť RÚVZ každý prípad odmietnutia očkovania. Urýchlene sme zozbierali s podporou verejnosti 2000 hlasov, pomocou ktorých sme sa pokúsili zabrániť prijatiu vyhlášky. Hoci sa novela vyhlášky s totalitnými prvkami napriek tomu prijala (iba vďaka SaS sa podarilo ju čiastočne zmierniť), získali sme vyhlásenie Úradu na ochranu osobných údajov o tom, že je protizákonná, t.j. nahlasovanie odmietnutí očkovania je protizákonné. (Ako môže rodič postupovať nájdete na našej internetovej stránke medzi aktuálnymi témami).

Teraz po tomto zahrievacom kole zbierania hlasov na podporu hromadnej pripomienky k vyhláške, začína ísť do tuhého. Zistili sme totiž, že okrem bleskového menenia vyhlášky, ministerstvo zdravotníctva 23.12. dalo do pripomienkového konania aj samotný zákon 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Hoci sa navrhovaná novela zákona očkovania netýka, už samotný fakt, že je tento zákon otvorený, vytvára riziko, že doň pribudnú zmeny v línii nastúpeného reštrikčného trendu. Toto riziko je akútne a musíme zmobilizovať všetky sily, aby sme hrozbu zmiernili alebo odvrátili.

Prírodná liečba osteoartritídy

Rozhodli sme sa vsadiť na druhú stranu mince a využiť to, že otvorenie zákona predstavuje aj možnosť pokúsiť sa do zákona doplniť dôležité veci, ktoré v ňom dlhodobo chýbajú. Formou hromadnej pripomienky žiadame doplniť do zákona stať o uznaní a odškodňovaní poškodení očkovaním. Je to logický krok nadväzujúci na našu niekoľkomesačnú snahu v tom zmysle, že štátne inštitúcie naše varovanie odignorovali, nechceli vidieť problém, nehľadali jeho riešenia. Preto sme sa rozhodli predložiť riešenia my. Okrem novely zákona, ktorá je predmetom hromadnej pripomienky, chceme podnikať ďalšie kroky k zrušeniu pokút a povinného očkovania. Máme v tomto smere limity – všetko závisí od vôle poslancov.

Takže teraz konkrétne:

Je dôležité získať čo najviac podpisov pod hromadnú pripomienku, aby následne poslanci podporili jej schválenie. Vysokým počtom podpisov môžeme dať politickým reprezentantom pred voľbami najavo, že dobrovoľnosť očkovania nie je okrajová téma, ako si mnohé z politických strán myslia, ale že je to téma, o ktorú je vo verejnosti záujem.

Preto všetkých prosíme o podporu hromadnej pripomienky a aktívne šírenie informácie o zbieraní podpisov. Času je dosť málo – do 16.januára do 24.00 hod.

Zrejme v rozporovom konaní našu hromadnú pripomienku odmietnu, ale potom môžeme využiť druhú cestu a posunúť náš návrh priamo do parlamentu prostredníctvom názorovo spriaznených poslancov SaS a ďalších strán.

Máme v pláne i ďalšie aktivity, pri ktorých potrebujeme aj pomoc názorovo spriaznenej verejnosti. Preto prosíme všetkých, ktorí sú z Bratislavy (alebo by vedeli do Bratislavy prísť) a mali by záujem zúčastniť sa hromadných akcií, na ktorých by sme prezentovali naše požiadavky, aby sa nám ozvali.

Všetkým, ktorí majú záujem byť aktívnejší, dávam do pozornosti možnosť prijatia členstva v našom občianskom združení. Interná diskusná skupina umožňuje pružnú komunikáciu a akcieschopnosť. Ak by niekoho odrádzal členský poplatok, ten je možné na požiadanie odpustiť.

Vďaka za akúkoľvek formu podpory.

Iva Vranská Rojková, predsedníčka o.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

Tu je link, cez ktorú sa dostanete k hromadnej pripomienke a k inštrukciám:

Liečba osteoporózy

http://rizikaockovania.sk/leg/pripomienka_2012.html

Priamy link na hromadnú pripomienku:
https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=4801&mrEID=230619&langEID=1

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Pridajte komentár

*