Channeling: Ako využiť silu životnej energie na liečbu vášho tela


Print Friendly, PDF & Email

Channeling: Ako využiť silu životnej energie na liečbu vášho tela

Žijeme v mori jemných energií. Môžeme si ich začať uvedomovať a naučiť sa ich využívať.

Dávne kultúry chápali, že žijeme v nesmiernom mori energie. Chápali, že planéty a hviezdy sú vedomé bytosti, ktoré vzájomne komunikujú. Verili, že stromy fungujú ako antény, umožňujúce jemným prírodným energiám a informáciám plynúť zo Zeme k hviezdam a planétam a od všetkých ostatných nebeských telies k Zemi.

Učili, že všetko a všetky bytosti majú vedomie a túto energiu podľa svojich schopností vedú, aby pomohli sprostredkovať tento neodmysliteľný kozmický dialóg.

V skutočnosti chápali, že zhlukom tejto energie univerza je všetka hmota, vrátane fyzického tela. Uvedomovali si, že naše myšlienky a emócie sú formou energie a že keď sú tieto v harmónii s energetickým poľom živého vesmíru, stávame sa čistými kanálmi.

Vtedy nami životná sila Zeme a kozmu prúdi hladšie a hojnejšie, riadiac našu evolúciu, pričom sa nám otvárajú nové pohľady a prebúdzajú sa v nás pokročilé schopnosti.

Medzi tieto schopnosti patria zvýšená kreativita, mimozmyslové vnímanie a schopnosť privodiť dramatické fyzické liečenie.

Šamani učia túto energiu cítiť, vnímať a používať, no pritom ju nefiltrovať ani nedeformovať. O tomto procese často hovoria ako o „stávaní sa dutou kosťou“.

Prenášame a prijímame energiu

Toto more vesmírnej energie, ktorú v Číne nazývajú chi a v Indii prána, koluje v našich telách, vzájomne pôsobí s elektromagnetickým spektrom a pozostáva z ďalších, jemnejších energií, ktorým ešte západná veda nerozumie.

Je základom pre výkon akupunktúry, v ktorej sa na pomoc plynutiu životnej energie cez meridiány tela používajú tenké ihly. Práve túto vnútornú silu rozvíjajú a smerujú dovonka pokročilí majstri bojových umení.

Hopiovia z Juhozápadu USA používajú na opísanie sveta jemných energií pojem Kachina. Pre spojenie sa Kachinou vykonávajú rituály a obrady, aby privolali dážď pre rast svojej úrody, aby sa im dostalo liečenia a iných výhod.

Africkí Dogonovia tento kanál, ktorým cez nás Zem prenáša energie, nazývajú Bayuali. Kanál, cez ktorý prijímame energie z kozmu, nazývajú Yenu.

Dogonovia veria, že je našou zodpovednosťou ako ľudí stať sa čistými kanálmi, ktoré toku kozmických energií napomáhajú a nie, aby do nich zasahovali alebo im bránili.

Aj keď západná medicína obmedzuje svoju pozornosť na elektromagnetické energie, uznáva, že ľudské telo funguje ako obojsmerná anténa. Na stanovenie toho, či je pacient ešte nažive, využívajú lekári nástroje ako ECG a EEG, meraním elektrickej energie, prenášanej z tela daného pacienta.

Chápu, že naše telá prijímajú informácie od elektromagnetických polí v našom okolí na reguláciu cirkadiánnych rytmov, napríklad našich cyklov spánku a bdenia.

Vedecké štúdie naznačujú, že miecha (obsahujúca cerebrospinálny mok, ktorý je vodivý) funguje ako prírodná anténa a že DNA funguje ako fraktálna anténa, schopná fungovať súčasne na mnohých rôznych frekvenciách.

Zaujímavé je tiež uviesť, že armáda USA predviedla, že stromy fungujú ako pozoruhodne dobré antény pre bezdrôtovú komunikáciu a na tento účel ich využívala počas vojny vo Vietname.

7,83 Hz: Zem a vesmír si vymieňajú energiu a informácie

Nikola Tesla – fyzik, ktorého objavy položili základy nášho súčasného využívania elektriny a bezdrôtových technológií, ako sú striedavý prúd, rádio, röntgenové lúče, radar a diaľkové ovládanie – zistil, že Zem prijíma, ukladá a prenáša energiu.

V roku 1899 postavil laboratórium v Colorade na vrchole Pikes Peaku, na mieste, ktoré Indiáni z kmeňov Hopi a Ute považovali za posvätné. Keď tam vykonával experimenty, objavil, že v dutine medzi zemským povrchom a ionosférou, 80 kilometrov nad Zemou, sú prirodzene prenášané vlny elektromagnetickej energie veľmi nízkej frekvencie (ELF).

Zistil, že v rámci týchto ELF vĺn sa tie, ktoré vibrovali rýchlosťou okolo 8 cyklov za sekundu (8 Hz), šírili medzi Zemou a ionosférou ľahšie, s menším odporom a väčšou amplitúdou (silou alebo energiou).

Bol presvedčený, že túto inherentnú frekvenciu o približne 8 Hz je možné využiť ako nosnú vlnu na bezdrôtový prenos informácií a energie do ktorejkoľvek časti sveta.

Tesla  mal hlboký záujem zachovať prírodné zdroje Zeme pre budúce generácie. Zanietene hovoril o potrebe prestať používať ako zdroj energie palivo. Jeho cieľom bolo využiť „samotný kolobeh prírody“ voľbou prírodnej a obnoviteľnej úložnej batérie, existujúcej medzi Zemou a ionosférou.

Na dokončenie projektov, týkajúcich sa bezdrôtového prenosu energie, nebol schopný získať dostatočné financovanie, no jeho nápad bezdrôtového prenosu informácií viedol k vynájdeniu amplitúdovej (AM) aj frekvenčnej (FM) modulácie.

Tesla tiež uviedol, že počas doby, ktorú strávil na Pikes Peaku, zaznamenal rádiové vlny, emitované z vesmíru k Zemi. Krajiny na celom svete dnes využívajú rádiové vlny na analýzu zloženia hviezd a planét.

V roku 1952 fyzik Schumann zmeral rezonančnú frekvenciu dutiny Zem-ionosféra presnejšie, a to 7,83 Hz (čím potvrdil Teslov približný výpočet 8 Hz).

Zem prenáša a prijíma merateľnú energetickú frekvenciu, obklopujúcu všetok život na tejto planéte. Bolo zistené, že ľudský mozog, keď je v stave hlbokej meditácie, znižuje oscilácie svojich mozgových vĺn tak, aby boli v harmónii s rezonančnou frekvenciou Zeme.

Na tento kozmický dialóg energií sa nalaďujeme prispôsobením frekvencie našich mozgových vĺn.

Šamanské tradície

V šamanských tradíciách sa na vytváranie rytmických vibrácií dávno používajú bubny, ktoré šamanovi či šamanke pomáhajú zladiť myseľ so živým poľom vesmírnej energie.

V tomto stave zmeneného vedomia je osoba praktizujúca šamanizmus schopná interakcie s nefyzickým svetom.

Posielajú a prenášajú jemné vesmírne energie, aby pomáhali liečiť seba a iných. Tiež prijímajú informácie vo forme živých obrazov, myšlienok, slov a predstáv, ktoré im oznamujú sprievodcovia a predkovia zo sveta duchov.

Táto šamanská tradícia bola skúmaná s použitím testov EEG. Výsledky ukázali, že model mozgových vĺn sa u subjektov spomalil do stavu théta. Do tohto stavu vstupujeme vtedy, keď väčšina mozgových vĺn, prenášaná subjektom, začína kmitať na frekvencii 4 – 8 cyklov za sekundu (4 – 8 Hz).

Výskum EEG, uskutočnený na pravidelne meditujúcich, ukázal, že do tohto stavu vstupujú vo chvíľach hlbokej meditácie aj oni.

Tí, ktorí meditáciu praktizujú sústavne, často udávajú zažívanie posunu vo svojom uvedomovaní si okolitých energií, náhle pochopenia, farebné vízie, nové schopnosti a emocionálne a fyzické uzdravovanie. Udávajú tiež, že čím častejšie meditujú, tým ľahšie tento zmenený stav dosahujú.

Tesla si bol tohto živého poľa vesmírnej energie vedomý. Vo svojom článku Najväčší úspech človeka použil na opísanie tohto poľa, z ktorého sa vytvára všetka znateľná hmota, védske pojmy ako prána akaša.

Podľa svojich slov veľa svojich nápadov získal, keď bol osamote v hlbokej meditácii. Sám seba nazval „citlivým prijímačom“ a uviedol, že mal vízie a dostával  predtuchy, vrátane jednej, ktorá mu pomohla predísť tomu, aby jeho priatelia nastúpili do vlaku, ktorý mal neskôr nehodu.

Zbohom vysoký krvný tlak

Prezradil, že má fotografickú pamäť a opísal vizualizáciu svojich vynálezov do takých podrobností, že so zariadením dokázal pracovať vo svojej mysli, potom ho zlepšovať a robiť presné a správne nastavenia bez toho, aby nakreslil čo i len náčrt.

Jeden vykonávateľ šamanizmu mi vysvetlil, že všetci neustále prijímame a prenášame energiu a informácie prostredníctvom tohto jemného vesmírneho poľa.

Veľa nášho času však trávime v stave mozgových vĺn beta s vyššou frekvenciou (15-30 Hz), spájajúcim sa s bdelosťou, logikou, kritickým myslením a stresom. To nás odvádza od jemnejších energií a potláča ich tok našimi telami.

Môžeme to porovnať s autorádiom, ktoré máme po celý čas naladené na rovnakú stanicu, nevediac, že si môžeme zvoliť inú.

Nastaviť prostredníctvom pravidelnej meditácie naše mozgové vlny na prirodzenú frekvenciu Zeme približne 8 Hz je podobné preladeniu vášho rádia na novú stanicu. Keď sme naladení, prijímame z vesmíru viac životnej sily a informácií.

Pri tejto frekvencii tiež prenášame energiu s prispením konštruktívnej interferencie. Tento pojem, používaný vo fyzike, opisuje zvýšenú amplitúdu (sily alebo energie), ku ktorej dochádza, keď sa spoja dve vlny rovnakej frekvencie.

Keď zharmonizujeme naše mozgové vlny s prirodzenou frekvenciou planéty, sú naše zámery prenášané s podporou sily Zeme, čo im dáva oveľa väčšiu silu a smer.

Prebúdzajú sa v nás nové schopnosti

Existuje prekvapujúca schopnosť, ktorá sa vo mne prebudila po niekoľkých mesiacoch vytrvalej meditácie. Ide o schopnosť hovoriť s mojím telom prostredníctvom slov a dostávať dramatické fyzické odpovede.

Hovorila som so svojimi nohami – v ktorých som pociťovala silnú bolesť a čiastočnú paralýzu, spôsobenú stavom zvaným reflexná sympatetická dystrofia – náhle som cítila, ako sa mi pod kožou rozvíja zjazvené tkanivo, brneli mi nervy a vymedzenými dráhami lýtka mi prúdila energia.

Keď v oblasti ďalej vystreľovali šoky podobné elektrickým výbojom, svaly môjho lýtka sa začali skracovať a naťahovať nezávisle od mojej vedomej kontroly.

Prostredníctvom série rozhovorov so svojou nohou som dokázala úplne obnoviť činnosť svalov. Keď som si uvedomila široký potenciál tejto techniky mysle a tela, usporiadala som svoj prístup do systému, nazvaného Antara (sanskrtský výraz pre vnútro), ktorý som mohla učiť klientov.

Skúsenosti, s ktorými sme sa v našom živote stretli a to, ako sme ich spracovali, rozhodujú o spôsobe, akým naše telo usmerňuje kozmické energie.

Pri komunikácii s rôznymi tkanivami v mojom tele vysvitlo, že za vyvolanie napätia a zjazveného tkaniva boli zodpovedné spojivové tkanivá zvané fascie. Komunikácia uvoľnila zasiahnuté nervy, odblokovala akupunktúrne kanály a umožnila obnovenie komunikácie medzi mojimi nervami a svalmi.

Tento fasciálny systém je tenká, veľmi silná, trojrozmerná sieť biologickej tkaniny, obsahujúca mnoho vrstiev, ktoré obaľujú a vyplňujú všetky ostatné tkanivá vo vašom tele.

Fascia, zabezpečujúca integritu aj elasticitu, drží na mieste vaše orgány, vašu chrbticu a kĺby a zároveň umožňuje mobilitu. Zabezpečuje tiež dráhy, ktorými prechádzajú krvné cievy, nervy a lymfatické cievy, aby mohli byť do každej bunky dopravované živiny a hormóny a odvádzané toxíny na zničenie.

Fascia tiež slúži ako podporný fyzický materiál pre akupunktúrny meridiánový systém.

Fyzická trauma môže viesť vo fasciálnej sieti k zvýšenému napätiu a tvorbe zjazveného tkaniva. To spôsobuje, že sa fascia skracuje a tuhne, čo môže mať negatívny vplyv na nervy, narúšať tok krvi, lymfy a energie a tiež usporiadanie chrbtice a kĺbov.

Pri používaní a učení tejto techniky som pozorovala, že vo fasciálnom napätí a jazvení tkaniva hrá rolu aj emocionálna trauma.

Podľa šamanského presvedčenia sú fyzické tkanivá na najhlbšej úrovni zoskupením či koncentráciou emocionálnej energie. Všetky formy fyzického života sa začínajú jedným emocionálnym impulzom.

Emocionálna energia je oporná mreža, na ktorej rastú fyzické telá. Moje skúsenosti s metódou Antara naznačujú, že fasciálna sieť v tele je fyzickou reprezentáciou toho, čo nazývam emocionálna mrežovina.

Každý z nás si vo svojom tele vytvára svoju vlastnú jedinečnú emocionálnu mrežovinu, vytváranú z energie tak pozitívnych, ako aj negatívnych emócií. Stres, neriešené traumy a potláčané emócie môžu vytvárať komplikovanú energetickú mrežovinu, obsahujúcu disharmonické frekvencie, ktoré zrejme menia tonus fascie a bránia toku energie.

Predstavte si fasciu ako biologickú látku, tvorenú mnohými dlhými vláknami. Každé vlákno vibruje životnou silou podobne, ako vibruje struna gitary, keď ňou prechádzajú vlny energie.

Keď otáčaním ladiaceho kolíka napínate strunu gitary, zvyšuje to ladenie (frekvenciu vibrácie struny). Keď sa zmení tonus či napätie fasciálnych vlákien, zmení sa aj frekvencia ich vibrácie a telo sa stáva nenaladeným nástrojom.  To mení rezonančný rozsah tela, teda rozsah frekvencií, ktoré telo prirodzene prenáša.

Pri komunikácii so svojím telom som vo fascii často cítievala veľmi zreteľne sa prejavujúce pocity a zakaždým, keď som dokázala uvoľniť novú líniu napätia či vrstvy zjazveného tkaniva, sníval sa mi ešte toho večera veľmi intenzívny sen.

V tých snoch sa obyčajne objavovali ľudia, vzťahy alebo udalosti z mojej minulosti – zvyčajne tí a také, na ktoré som už veľmi dlho nepomyslela. Niekedy boli tie sny skôr než na čomkoľvek inom, čo som zažila v tomto živote, založené na prvotných strachoch (alebo možno skúsenostiach z predošlého života).

Klienti tiež často udávajú, že ich prekvapujú neočakávané emócie či sny, ktorá sa vynárajú pri cvičení Antary. Platí to tak pri postupných, ako aj náhlych prepuknutiach prípadov chronickej bolesti.

Zdá sa, že energia nevyjadrených emócií môže narúšať tonus fascie a brániť normálnemu hojivému procesu po zranení. V istom bode zostane emócia v tkanive uväznená.

Metóda Antara fasciu relaxuje a uvoľňuje uväznenú energiu. Emócia je potom zažívaná ako buď ľahko vytekajúca z tela, alebo vynášaná na povrch, kde môže byť priznaná, spracovaná a následne uvoľnená.

Znovu oslobodené fasciálne vlákna sa znova spoja s celkom a fasciálna sieť začína znova fungovať ako harmonicky hrajúci orchester. Životná sila zo Zeme a hviezd plynie telom hladšie a obnovujú sa regeneračné procesy.

Choroba a zranenie sú príležitosťami k vývoju

V učení šamanizmu nemoc, ktorá nereaguje na konvenčnú liečbu, často naznačuje potrebu duchovného iniciačného procesu, vedúceho k prerušeniu normálneho života a k stiahnutiu sa z bežného sveta.

Jednotlivec prechádza obdobím fyzickej, psychickej a duchovnej skúšky, pri ktorej musí precítiť, pochopiť a zapracovať väčšinu náročných zážitkov svojho života.

Hľadaním odpovedí na tajomstvá života a obrátením sa dovnútra prostredníctvom meditácie sa dosahujú nové úrovne vedomia. Jednotlivci získavajú slobodu z dobrovoľne prijatých obmedzení a depresívneho prostredia (oboje sa môže manifestovať ako napätie vo fasciálnej sieti, brániace toku energie).

Uvedomujú si, že každý fyzický problém, každá emócia a každý človek, ktoré im prídu do cesty, boli stimulom pre ich evolúciu a sú pritom schopní kráčať životom s väčším vnútorným pokojom a dôverou.

Pri menšom množstve rušivých vplyvoch začínajú slobodnejšie viesť životnú silu vesmíru a objavovať v sebe prekvapujúce schopnosti. Táto transformácia ich môže viesť k vyššiemu cieľu či osudu, než si predtým predstavovali.

Je im daná príležitosť vyliečiť sa sami a o naučené sa potom podeliť, poskytnúc tak trvalý prínos svetu.

Metóda Antara je výsledok mojich vlastných experimentov so sústredeným zámerom počas hlbokej meditácie. Keď som v stave mozgových vĺn, zladenom s prirodzenou rezonanciou Zeme, sú moje zámery komunikovať s mojím telom prenášané s väčšou silou a usmernením.

S podporou Zeme a vesmíru a spolupráce môjho fyzického tela, som bola schopná manifestovať dramatické a hlboké fyzické vyliečenie. Existujeme v energetickom poli živého vesmíru.

Každý z nás sa môže stať vedomým si tohto poľa a naučiť sa s ním lepšie spolupracovať, aby vedel prekonávať problémy a naplniť v tomto živote svoje vyššie poslanie.

Therese Wadeová získala magisterský titul Master of Science z akupunktúry a orientálnej medicíny v roku 2003 na Bastyrskej univerzite. Jej kombinované skúsenosti s čínskou medicínou, štúdiom šamanizmu a meditáciou kundalini sa spojili v jej prístupe k medicíne, zameranej na myseľ-telo-ducha. Pre ďalšie informácie navštívte, prosím, stránku AntaraHealingArts.com

Liečba osteoporózy

Zdroj: thespiritscience.net, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Tlamka Jozef

  Zaujímavý článok…ako človek po prežitej klinickej smrti som v ňom našiel vysvetlenie na
  moje poznatky v oblasti využitia Saturnové hexagonálneho kódu a Einsteinova prstencového vesmírneho kódu……na báze energetických frekvencií…resp. kozmický dialóg individuálneho a vesmírneho vedomia…….
  Ale niečo praktického:
  Naše zdravie je možné riešiť na báze synchronizácie
  resp. frekvenčnej celotelovej modulácie s využitím
  elektromagnetických hexagonálnych impulzov alebo pyramidálnych energií….ide o to, že naša epifýza
  funguje ako kvantový vesmírno-biologický generátor
  a regulačnou korpuskulárnou funkciou – kvalita
  hormónu melatonínu a vlnovou energetickou funkciou pre celý ľudský organizmus…….
  Niečo o tom viem „za hranicou všedných dní“,
  ale je to na dlhšiu reč…….Jozef,

Pridajte komentár

*