10 spúšťačov migrény plus 10 rastlín, ktoré vám môžu pomôcť


Print Friendly, PDF & Email

10 spúšťačov migrény plus 10 rastlín, ktoré môžu pomôcť

Migréna je chronické ochorenie, charakterizované opakovanými miernymi až silnými bolesťami hlavy, často v spojení s celým radom príznakov autonómneho nervového systému.

Podľa výskumu, uskutočneného Nadáciou pre výskum migrény, zažíva migrény vyše 15% populácie – milióny mužov, žien a detí. Celosvetovo toto číslo predstavuje približne 1 miliardu ľudí.

Klinika Mayo opisuje migrény ako „silnú pulzujúcu bolesť alebo pocit pulzovania“, ktorý sa obvykle objavuje len na jednej strane hlavy (ale nie vždy).

Ľudia postihnutí migrénami často zažívajú nevoľnosť, zvracanie a zvýšenú citlivosť na svetlo a zvuk.

Tieto príznaky môžu trvať od niekoľkých hodín do niekoľkých dní; podobne tak sa môže bolesť meniť od slabej po silno ochromujúcu a môže závažne ovplyvňovať každodenné činnosti človeka.

Ako rozoznáte migrénu?

10 spúšťačov migrény plus 10 rastlín, ktoré môžu pomôcť

Pri rozprávaní o migrénach budete často počuť výraz „aura“. „Aury“ sú varovné príznaky, ktoré sa môžu objaviť pred alebo pri začatí bolesti hlavy – lenže nie všetci ľudia, ktorí zažívajú migrény, zažívajú „auru“.

Týmito varovnými príznakmi môžu byť záblesky svetla, slepé škvrny či dokonca mravčenie na jednej strane tela .

Migrény môžu prechádzať štyrmi fázami, ktoré sa u každého človeka líšia:

1. Prodroma

Niekoľko dní pred objavením sa migrény môžete zažívať zápchu, nevyspytateľné zmeny nálady, chuť na konkrétne jedlo, stuhnutý krk, zvýšený smäd, močenie alebo časté zívanie.

2. Aura

Ako už bolo spomenuté, aury sú poruchy videnia ako záblesky svetla alebo kaleidoskopické videnie. Môžu to však byť poruchy hmatu, pohybu alebo reči.

Aury sa postupne zosilňujú a môžu trvať od niekoľko minút až hodinu.

Ak pri svojej migréne zažívate aury, môžete očakávať zmeny videnia, prípadne jeho dočasnú stratu/oslabenie, mravčenie, slabosť či meravosť na jednej strane tela (teda hemiplagické migrény), ťažkosti s rozprávaním, počúvaním zvukov či hudby alebo nekontrolovateľné pohyby.

3. Migréna

Symptómy sú opísané na začiatku článku.

4. Postdroma

Po migréne sa môžete cítiť extrémne unavení alebo povznesení. Do 24 hodín po záchvate môžete pociťovať zmätenosť, rozladenosť, závrat, slabosť a citlivosť na svetlo a zvuk.

Čo spúšťa migrény?

1. Hormóny

Niektoré ženy môžu zažívať migrény dva dni pred začiatkom svojej periódy a ešte niekoľko dní po nej v dôsledku zmien v telových hladinách hormónov. Nazýva sa to aj pravá menštruačná migréna.

Migrény, ktoré sa neobjavujú počas tohto obdobia, no vzťahujú sa k ženským hormonálnym zmenám, sa nazývajú s menštruáciou súvisiace migrény.

2. Stres

Radatova štúdia publikovaná v roku 2013 sa zamerala na stres a migrénu, konkrétne na stres ako urýchľujúci faktor, ktorý treba brať do úvahy pri zvládaní migrény.

Zistil, že stres spúšťal migrény alebo spôsoboval ich zhoršenie, najmä v prípadoch chronického stresu a posttraumatickej stresovej poruchy.

Radat potvrdil dôležitosť terapií na zvládanie stresu pri liečbe migrén.

3. Zlá kvalita spánku

Nedostatok spánku vytvára vysoké hladiny bielkovín, ktoré dráždia nervový systém a spúšťajú bolesť.

Yalinay Dikmen, Yavuz a Aydinlar skúmali vzťah medzi migrénou a rôznymi faktormi a dospeli k záveru, že na intenzitu bolesti a s migrénou súvisiacu neschopnosť má veľký vplyv zlá kvalita spánku.

Podľa výskumníkov mohla zlá kvalita spánku spôsobovať migrény a naopak.

4. Zlé držanie tela

Zlé držanie tela spôsobuje napätie vo vašom chrbte, krku a pleciach, čo by mohlo viesť k bolesti hlavy.

Istá štúdia vlastne zistila, že migrény môžu potenciálne spúšťať krčná mobilita, postoj a dokonca aj pohyb tvárových svalov.

5. Jasné svetlá

Jedným zo spúšťačov migrén sú jasné, blikajúce svetlá.

Friedman a De ver Dye uvádzajú v roku 2009 ako jedny z najsilnejších spúšťačov migrény faktory prostredia, konkrétne jasné slnečné svetlo a blikajúce svetlá.

6. Nízka hladina krvného cukru

Počuli ste niekedy ľudí hovoriť, že známkou hladu a dehydratácie nie je bolesť žalúdka, ale hlavy? Za vyvolanie migrény a iných bolestí hlavy môže byť zodpovedná nízka hladina cukru, známa tiež ako hypoglykémia.

V roku 2012 Finochiová a Sivoriová zistili, že dôležitým spúšťačom, ktorý treba brať do úvahy pri migrenóznych problémoch, je jedlo.

V skutočnosti je podľa výsledkov ich štúdie často udávaným spúšťačom migrény pôst, alebo vynechávanie jedál.

7. Namáhavé cvičenie

Migrény vyvolané cvičením sa dajú vysvetliť náhlymi zmenami toku krvi do mozgu počas dlhotrvajúceho cvičenia.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Článok uverejnený v NY Times uvádza, že na zistenie mechanizmu, ktorý spôsobuje migrénu vo vzťahu k cvičeniu, je potrebné vykonať ďalší výskum, no možnou príčinou je neprerušovaná námaha počas cvičenia.

Podobne môže k prepuknutiu migrény prispievať počas namáhavých cvičení aj hypoglykémia.

8. Silný hluk

U niektorých ľudí spúšťa ich migrény silný hluk, prípadne ich ešte zhoršuje. Ide o jeden z faktorov prostredia zmieňovaný vládnymi agentúrami National Health Services.

9. Vlhkosť

Veľmi častým spúšťačom migrény je horúca, zle vetraná miestnosť. Bežne udávaným spúšťačom spájaným s prepuknutím migrén je aj barometrický tlak v reakcii na vlhkosť.

10. Silné vône

Vašu migrénu môžu vyvolať silné vône voňaviek, čistiacich prípravkov pre domácnosť a osviežovačov vzduchu. V spustení migrén hrajú faktory prostredia naozaj veľkú rolu.

Rastliny na migrény

S migrénami vám môžu pomôcť nasledujúce bylinky:

1. Rozmarín

Rozmarín je sľubná rastlina pre prírodný spôsob zvládania migrén.

Hoci zatiaľ neexistujú štúdie, ktoré by spájali rozmarín s migrénou, rôzne výskumy ukázali účinnosť tejto rastliny pri liečbe bolestí hlavy a zlého obehu, vďaka jej protizápalovým vlastnostiam – vlastnosti naznačujúcej, že by mohla byť účinnou liečebnou terapiou na zvládanie migrén.

2. Mäta pieporná

Staršia štúdia, uverejnená v roku 1996 Gobelom a kolektívom, zistila, že lokálna aplikácia mätového oleja dokázala znižovať bolesť, ktorá sa spája s bolesťami hlavy napäťového typu.

V skutočnosti bol mätový prípravok rovnako účinný ako paracetamol (acetaminofén), bežne užívaný liek proti bolesti, zaberajúc už 15 minút po aplikácii.

Na rozdiel od liekov proti bolesti, ktoré je riziko užívať na prázdny žalúdok, pri lokálnom použití mäty neboli hlásené žiadne nepriaznivé účinky.

3. Ginko (Ginkgo biloba)

V štúdii publikovanej roku 2009 bolo zistené, že ginko účinne znižuje frekvenciu a trvanie migrény s aurou.

Štúdia zahrňovala päťdesiat žien trpiacich migrénou s aurami aj bez nich a účastníčky sa zúčastnili na šesť mesiacov trvajúcom pokuse.

Po šiestich mesiacoch užívania ginkového extraktu (s názvom Ginkolide B) nastal významný pokles až úplné pominutie migrenóznej aury.

4. Deväťsil hybridný

Ak ste o deväťsile ešte nepočuli, ide o rastlinu, ktorá rastie v Európe a istých častiach Ázie a Severnej Ameriky.

V minulosti sa používala na znižovanie horúčky a rozličné ochorenia, ako sú kašeľ, astma a otvorené rany.

Kvôli jeho antispazmatickým a protizápalovým vlastnostiam ho v roku 2004 podrobili skúmaniu Lipton a kolektív, so zameraním na jeho schopnosť znižovať frekvenciu záchvatov migrény.

Štúdia zistila, že extrakt z rastliny bol dobre znášaný ako preventívna terapia na migrény.

5. Cayenská paprika

Kapsaicín sa už dlho skúma ako účinné analgetikum. Fuscova štúdia z roku 2003 zistila, že jeho nosová aplikácia bola schopná účinne liečiť migrénu.

Pri lokálnej aplikácii síce účastníci udávali počiatočný pálivý pocit, ten sa však dal zniesť a po skončení štúdie neskôr udávali, že kapsaicín ich migrénu významne zlepšil.

Výskumníci dospeli k záveru, že na zvládanie chronickej migrény by sa mohla používať nosová aplikácia kapsaicínu.

6. Margaréta

U tejto rastliny sa v dvojito slepej, placebom kontrolovanej štúdii o margaréte a zázvore aplikovaných pod jazyk zistilo, že účinne a bezpečne znižuje záchvaty migrény.

Hoci existujú štúdie, ktoré ohľadom účinnosti margaréty ukazujú rôzne výsledky, vždy existuje percento účastníkov, ktorí sa o nej vyslovujú priaznivo, udávajúc zmiernenie symptómov migrény.

7. Medovka lekárska

Medovka je nedostatočne preskúmaným zdrojom na zvládanie migrén, ukazuje však potenciál ako silné nervovo-ochranné činidlo.

V štúdii, ktorú v roku 2017 vykonal Hosseini so svojím kolektívom, bola medovka použitá spoločne s dexametazónom schopná ukázať významné nervovo-ochranné účinky a znižovať riziko nervových ochorení.

8. Valeriána lekárska

Valeriána sa s obľubou používa ako liek proti nespavosti a úzkosti, ktoré sa považujú za spúšťače migrény.

Keď máte problémy so spánkom, môže byť užívanie valeriány účinným profylaktickým prostriedkom kvôli jej schopnosti skracovať čas zaspávania, ako aj zlepšovať kvalitu vášho spánku.

9. Zázvor

Zistilo sa, že zázvor znižuje bolestivosť migrén a pomáha predchádzať nevoľnosti a závratu.

Maghbooli s kolektívom uviedli, že zázvor je bezpečnejšia alternatíva zvládania migrény kvôli nižšiemu počtu vedľajších účinkov v porovnaní s tradičnou liečbou liekmi (sumatriptan).

Štúdia uvádza, že spolu s margarétou bol schopný významne zmierňovať príznaky migrény.

10. Vŕbová kôra

Vŕbová kôra sa už celé stáročia používa na pomoc s bolesťou a zápalom. Tieto bolesť tíšiace a protizápalové účinky vŕbovej kôry sú schopné pomáhať pri bolestiach hlavy a migrénach.

Záver

Prečo namiesto hltania tabletiek proti bolesti na zmiernenie vašej migrény či utrácania peňazí za početné lekárske prehliadky nevyskúšať tieto rastliny a nevydať sa pri potláčaní vašej bolesti prírodnou cestou?

Musíme vám, pravda, poradiť, aby ste vhodnosť rastlín pre seba konzultovali so svojím lekárom, najmä ak už užívate nejaké lieky.

Prírodná liečba osteoartritídy

Zdroj: holistichealthjournal.me, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

  1. piste lat. nazvy napr. Petasites hybridus.

Pridajte komentár

*