Teraz budú najdôležitejšie eurovoľby v histórii. Určite choďte voliť a zabráňte progresívnym fašistom navoziť tu státisíce migrantov, zaviesť povinné očkovanie, zakázať autá na benzín, zdražiť energie a potraviny, zaviesť digitálnu totalitu, zatiahnuť nás do vojny a inak vám zničiť život!

Vládny výskum potvrdzuje, že epidémie osýpok sú prenášané zaočkovanými


Print Friendly, PDF & Email

Vládny výskum potvrdzuje, že epidémie osýpok sú prenášané zaočkovanými

Jeden zo základných omylov pri uvažovaní o účinnosti očkovania proti osýpkam je ten, že zaočkovanie vakcínou MMR proti osýpkam, mumpsu (príušniciam) a ružienke (rubeole) zabezpečuje imunitu proti vírusu osýpok.

Zdravotnícke organizácie, ako sú CDC (Centrá pre kontrolu a prevenciu ochorení v USA), v skutočnosti bežne tvrdia, že prijatie dvojdávkovej vakcíny MMR je „na 97 % účinné pri prevencii osýpok“, napriek obrovskému množstvu protirečivých dôkazov z epidemiologickej a klinickej praxe.

Toto chybné zmýšľanie viedlo verejnosť, médiá aj vládu k tomu, že pôvod epidémie osýpok pripisujú neočkovaným.

Avšak až 18 % prípadov osýpok pri zaznamenaných epidémiách sa objavilo u tých, ktorí proti nim zaočkovaní boli – čo ani zďaleka nie je udávaná „97% účinnosť“ dvojitej dávky!

Očividnú chybnosť vakcíny naznačuje aj skutočnosť, že v súčasnosti sa vyžaduje očkovanie v dvoch dávkach.

Problémy so zlyhávajúcou vakcínou MMR však siahajú oveľa hlbšie. V prvom rade nesie vážne zdravotné riziká, vrátane zvýšeného rizika autizmu, ktoré, ako priznal istý vedúci pracovník amerického CDC, jeho agentúra tajila

To ale neospravedlňuje riziko, vzhľadom k tomu, že osýpky nielenže nie sú smrteľné, ale majú významné zdravotné prínosy, ktoré boli potvrdené v biomedicínskej literatúre.

Po druhé, vakcína MMR nielenže nedokáže zabezpečiť trvalú imunitu, ale tí, ktorí boli „imunizovaní“ dvoma dávkami vakcíny MMR, môžu ďalej prenášať nákazu na iných. Je to jav, o ktorom v horúčkovitej snahe viniť za epidémiu nezaočkovaných či málo očkovaných nikto nepíše.

Zaočkovaní vakcínou MMR môžu ďalej šíriť osýpky

Pred tromi rokmi bola uverejnená priekopnícka štúdia v časopise Clinical Infectious Diseases, ktorej autormi boli vedci z Výboru pre očkovanie Oddelenia pre zdravotnú a mentálnu hygienu mesta New York a Národného centra pre očkovanie a respiračné ochorenia, Centra pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) mesta Atlanta v štáte Georgia.

Táto štúdia sa prizrela dôkazom z newyorskej epidémie osýpok v roku 2011, že nakaziť sa osýpkami a infikovať nimi iných boli schopní aj ľudia s preukázaným predošlým zaočkovaním proti osýpkam a kolektívnou imunitou (sekundárny prenos).

Toto zistenie vzbudilo ešte väčšiu pozornosť mainstreamových médií, čoho príkladom je článok zo Sciencemag.org z apríla 2014 s názvom „Stopy epidémie osýpok vedú po prvý raz k úplne zaočkovanému pacientovi“. (Measles Outbreak Traced to Fully Vaccinated Patient for First Time).

Priekopnícka štúdia, nazvaná „Epidémia osýpok medzi osobami s predošlým dôkazom o imunite, New York City, 2011“ (Outbreak of Measles Among Persons With Prior Evidence of Immunity, New York City, 2011), potvrdila, že „osýpky sa môžu objaviť aj u zaočkovaných jedincov, sekundárny prenos od takých jedincov však nebol doložený“.

Pre zistenie toho, či sú jedinci ochotní podrobiť sa očkovaniu proti osýpkam schopní nakaziť sa a prenášať nákazu na iných, vyhodnotili podozrivé prípady a kontakty, zistené počas epidémie osýpok v New York City v roku 2011.

Zamerali sa na jedného pacienta, ktorý dostal dve dávky vakcíny proti osýpkam a zistili, že:

„Z 88 kontaktov boli potvrdené štyri sekundárne prípady, ktoré mali buď dve dávky vakcíny s obsahom osýpok alebo prešlú pozitívnu protilátku IgG proti vírusu osýpok.

U všetkých prípadov sa laboratórne potvrdila infekcia osýpok, klinické symptómy zodpovedajúce osýpkam a vysoká avidita protilátky IgG, charakteristická pre sekundárnu imunitnú reakciu.“

Ich pozoruhodný záver:

„Toto je prvá správa o prenose osýpok z dvakrát zaočkovaného jedinca. Klinická prezentácia a laboratórne údaje indexu boli typické pre osýpky u jedinca, ktorý sa s nimi dosiaľ nestretol.

Sekundárne prípady mali silné predchorobné reakcie protilátky. K žiadnym terciérnym prípadom, napriek početným kontaktom, nedošlo.

Táto epidémia zdôrazňuje potrebu dôkladného epidemiologického a laboratórneho vyšetrenia podozrivých prípadov osýpok bez ohľadu na stav vakcinácie.“

Pochopili ste to?

Bolo zistené, že dvakrát zaočkovaná žena z epidémie osýpok v New York City, nakazila osýpkami štyroch svojich známych, z ktorých dvaja už sami dostali dve dávky vakcíny MMR a podľa všetkého mali predtým priaznivé výsledky protilátky IgG, chrániacej pred osýpkami.

Tento jav – že zaočkovaní vakcínou MMR nakazili iných jedincov, zaočkovaných touto vakcínou – zdravotnícke agentúry a média ignorovali.

Údaje potvrdzujú možnosť, že pri epidémii osýpok v Disneylande sa predtým zaočkovaní (každý z 18 %, o ktorých je známe, že sa nakazili) možno nakazili alebo šírili osýpky z vakcíny a prenášali osýpky tak na zaočkovaných, ako aj na nezaočkovaných.

Navyše, títo vedci zo CDC a Výboru pre imunizáciu mesta New York definovali potrebu „dôkladného epidemiologického a laboratórneho vyšetrenia podozrivých prípadov osýpok bez ohľadu na stav zaočkovania“, t. j. že ako jednu z príčin epidémie osýpok musia vyšetrovatelia vylúčiť zlyhanie vakcíny a nákazu plne infikovanými jedincami.

Namiesto toho sa teraz deje to, že len čo dôjde k epidémii osýpok, automaticky sa zaujme postoj „obviňme obeť“ a médiá alebo zdravotnícke agentúry informujú o epidémii tak, akoby bolo dokázané, že postihnutí sú zaočkovaní nedostatočne alebo nie sú zaočkovaní vôbec – často bez dostatočných dôkazov, ktoré by tieto tvrdenia potvrdzovali.

Účastníci diskusie o tom, či očkovať alebo neočkovať, by sa očividne mali pozrieť na situáciu optikou samotných dôkazov a nie cez vyhlásenia či odvolávania sa na autority.

Prekvapujúce je, že sa pravda zamlčiava už desaťročia. Pred dvadsiatimi rokmi bolo zistené, že vakcína MMR nakazila osýpkami prakticky všetkých, ktorí ňou boli zaočkovaní.

Vedci z Národného centra pre infekčné choroby v CDC, financovaného Svetovou zdravotníckou organizáciou a Národným očkovacím programom, zistili ohľadom vakcíny MMR niečo naozaj znepokojujúce: že vedie k zjavnému nakazeniu osýpkami u veľkej väčšiny tých, ktorí ju dostali.

Vlastný produktový leták výrobcu vakcíny MMR spoločnosti Merck uvádza, že očkovacia látka MMR môže vyvolať encefalitídu spôsobená inklúznymi telieskami vírusu osýpok (MIBE).

Stop Candida

Prestaňte za zlyhanie očkovania obviňovať nevinných

Poučením príbehu je, že za chorobnosť a úmrtnosť na infekčné ochorenia nemôžete obviňovať rodičov nezaočkovaných detí, keď očkovanie nevedie k imunite a nebráni tomu, aby očkovaní neinfikovali iných.

V skutočnosti dochádza k epidémiám po zlyhaní očkovacej látky proti osýpkam a šíreniu až u 99 % zaočkovanej populácie už celé desaťročia. Uvádzame len niekoľko príkladov zo zdravotníckej literatúry:

Príklad 1

1985, štát Texas, USA: Podľa článku, uverejneného v časopise New England Journal of Medicine v roku 1987, „Na jar 1985 došlo k epidémii osýpok medzi mladistvými v Corpus Christi v Texase, a to aj napriek dôslednému uplatňovaniu požiadaviek na očkovanie školopovinných.“

Dospeli k nasledovnému záveru: Náš záver je, že k prepuknutiu osýpok môže na stredných školách dôjsť aj vtedy, keď je 99 percent študentov zaočkovaných a viac než 95 percent ich je imúnnych.“

Príklad 2

1985, štát Montana, USA: Podľa článku, uverejneného v časopise American Journal of Epidemiology pod názvom „Neustála epidémia osýpok napriek patričnej prevencii a kontrolným opatreniam,“ došlo v Montane k výskytu 137 prípadov osýpok.

Záznamy školy naznačujú, že 98,7 % študentov bolo riadne zaočkovaných, čo viedlo výskumníkov k záveru:

„Táto epidémia naznačuje, že v určitých prostrediach môže naďalej dochádzať k prenosu osýpok, aj napriek riadnej implementácii súčasnej stratégie boja proti osýpkam.“

Príklad 3

1988, štát Colorado, USA: Podľa článku, uverejneného v roku 1991 v časopise American Journal of Public Health, „došlo začiatkom roku 1988 k výskytu 84 prípadov osýpok na univerzite v Colorade, na ktorej malo vyše 98 percent študentov doklad o patričnej imunite pred osýpkami… na základe vyžadovanej imunizácie, účinnej od roku 1986.

Dospeli k záveru, že: „… k prepuknutiu osýpok môže dôjsť aj u vysoko zaočkovaných vysokoškolských populácií.“

Príklad 4

1989, Quebec, Kanada: Podľa článku, uverejneného v roku 1991 v časopise Canadian Journal of Public Health, sa prepuknutie osýpok v roku 1989 „do veľkej miery pripisovalo neúplnému pokrytiu očkovaním“.

Avšak po následnom rozsiahlom preskúmaní dospeli výskumníci k záveru, že „Neúplná vakcinácia nie je platným vysvetlením prepuknutia osýpok v meste Quebec.“

Príklad 5

1991-1992, Rio de Janeiro, Brazília: podľa článku, publikovaného v časopise Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, pri epidémii osýpok v Riu de Janeiro od marca 1991 do apríla 1992 bolo 76,4 % tých, u ktorých bolo podozrenie na infekciu, očkovaných proti osýpkam pred svojimi prvými narodeninami.

Príklad 6

1992, Kapské mesto, Južná Afrika: Podľa článku, ktorý vyšiel v roku 1994 v časopise South Africa Medical Journal, „došlo v auguste 1992 k prepuknutiu osýpok, kedy boli na mnohých školách hlásené prípady u predtým zaočkovaných detí.“

Zistilo sa, že pokrytie očkovaním na osýpky bolo 91 % a účinnosť vakcíny len 79 %, čo ich viedlo k záveru, že možným vysvetlením epidémie mohlo byť zlyhanie prvotného a sekundárneho očkovania.

A mnohé ďalšie…

Existuje veľa ďalších príkladov zlyhania vakcíny proti osýpkam, vrátane štúdie, publikovanej v PLoS pod názvom „Ťažkosti pri eliminácii osýpok a potláčaní ružienky a mumpsu: medziodborová štúdia o prvom očkovaní proti osýpkam a ružienke a druhom očkovaní proti osýpkam, mumpsu a ružienke“.

Tá vniesla svetlo do zjavnej neúčinnosti dvoch vakcín proti osýpkam [osýpky-ružienka (MR), či osýpky-mumps-ružienka (MMR)], pri plnení ich široko ohlasovaného prísľubu prevencie proti osýpkam u vysoko zaočkovaných populácií.

Do záverov tejto štúdie sme sa dôkladne zahĺbili v našom článku nazvanom „Prečo majú v Číne epidémie osýpok, keď je zaočkovaných 99 %?“

Najnovší prípad sa objavil dnes na webovej stránke CDC v správe nazvanej „Prepuknutie osýpok u vysoko zaočkovanej populácie – Izrael, júl – august 2017“, kde opisujú pacienta nula, ktorý dostal tri dávky MMR.

Nie je prekvapením, že CDC nedochádza k očividnému záveru, že zlyhala skôr vakcína MMR, než by mali zvážiť ako možnosť osýpky, keď vyšetrujú pacienta s horúčkou a vyrážkami, aj keď je zaočkovaný (zdroj).

Záver

Týchto sedem epidémií nie je v biomedicínskej literatúre v žiadnom prípade ojedinelých, ilustrujú však, ako je klamaná verejnosť o účinnosti očkovania proti osýpkam a očkovacej agende vládnych a farmaceutických kruhov celkovo.

Nijaké množstvo historickej neznalosti nezmaže fakt, že vakcinácia nie je to isté, čo imunizácia; antigénnosť to isté, čo imunogénnosť.

A neurobia to ani nezamýšľané, nepriaznivé účinky MMR a ďalších vakcín, precízne popísaných v rozpise CDC, zamedzujúcom prístup k princípu informovaného súhlasu lekárskej etiky.

Viac o tejto téme sa môžete dozvedieť po prečítaní článku „Zaočkovaní šíria osýpky: potvrdzujú to dokumenty WHO a CDC.“ na stránke GreenMedInfo.

Tento článok bol pôvodne uverejnený na stránke Greenmedinfo.com jej zakladateľom Sayerom Jiom.

Stop Candida

Zdroj: collective-evolution.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. tak to je naklad argumentov, som zvedavy, ako na to zareaguju liberalne opice z nka 🙂

 2. Pari špekulantka

  Mňa zaujíma, či môžem ešte dostať osýpky, keď som ich mala pred 50 rokmi.

  • Karel IV.

   Zajímavé je, že když se proti osýpkám očkovalo bez protestů, zcela běžně a všechny děti, nebyly známy žádné epidemie a osýpky byly již téměř vykynoženy. Problémy se objevují až od té doby co z jakýchsi podivných důvodů se očkovat („zaočkovávat“) přestává.

 3. Katarína Abrahámová

  „Veľmi zaujímavé“, len prečo boli epidémie osýpok, a podotýkam, že veľké epidémie, keď ešte vakcína neexistovala. Bádateľ. net to určite vie.

  • Epidémie osýpok boli v minulosti medzi neočkovanými a sú aj teraz medzi očkovanými, ako ste sa dočítali v tomto článku. Teda, ak ste čítali s pozorumením a článok pochopili, lebo podľa vášho komentára sa zdá, že nepochopili.

   Navyše osýpky sa donedávna považovalo za bežné detské ochorenie, ako sú napríklad ovčie kiahne. To len v súčasnosti sa z toho spravil zveličený strašiak.

 4. Veľmi zaujímavé je aj to, že všetci sme boli zaočkovaní proti osýpkam aj ovčím kiahňam, a napriek tomu (alebo práve preto?) sme hádam všetci osýpky aj ovčie kiahne dostali. A žijeme/živoríme ďalej. Na čo teda bolo dobré to očkovanie?

Pridajte komentár

*