Teraz budú najdôležitejšie eurovoľby v histórii. Určite choďte voliť a zabráňte progresívnym fašistom navoziť tu státisíce migrantov, zaviesť povinné očkovanie, zakázať autá na benzín, zdražiť energie a potraviny, zaviesť digitálnu totalitu, zatiahnuť nás do vojny a inak vám zničiť život!

Veda vysvetľuje, čo sa stane s ľudskou dušou po smrti


Print Friendly, PDF & Email

Veda vysvetľuje, čo sa stane s ľudskou dušou po smrti

„Ja verím tomu, že vedomie alebo protovedomie, ktoré je jeho bezprostredným prekurzorom, bolo vo vesmíre po celý čas, snáď už od čias veľkého tresku.“ – Dr. Stuart Hameroff, MD

Existuje zopár vecí, ktoré svojím charakterom zapadajú do rámca tém, provokujúcich rozmýšľanie a sú zároveň fascinujúce i desivé. Jednou z takýchto vecí je smrť.

Odkedy je človek človekom vždy jeho myslenie zamestnáva otázka: „Čo sa stane po tom, keď zomrieme?“ Keď sa pri tom teraz zastavíme a porozmýšľame, veľmi rýchlo si uvedomíme, že existujú len dve možné odpovede: niečo bude alebo nebude vôbec nič.

Náboženstvo, samozrejme, určitým spôsobom podfarbuje kontext danej otázky. Ale to je tak zhruba všetko. Buď sa niečo stane alebo sa nestane nič. Buď sme vecou, stanovenou na likvidáciu a následnú recykláciu – alebo tým nie sme.

Čo z tých dvoch možností?

Nuž, keby ste sa spýtali Dr. Stuarta Hameroffa, odpovedal by: niečo sa stane – a bude to zahŕňať aj vedomie.

Vedci odhaľujú, čo sa stane s ľudskou dušou po smrti

Čo je vedomie?

Oxfordský anglický slovník (Oxford English Dictionary) definuje význam slova „vedomie“ nasledovne:

– Vedomie je stav bdelosti a uvedomovania si svojho okolia.

– Uvedomovanie si vnímania niečoho danou osobou.

– Fakt uvedomovania si samotnej mysle ako takej a uvedomovanie si sveta.

Niet divu, že tak vedomie, ako aj smrť, sú rozsiahlo diskutovanými témami. Niektorí veria, že vedomie je priamym výsledkom činnosti mozgu.

Iní si myslia, že vonkajšie sily, napríklad „Vesmír“, „Boh“ – a vnútorné prvky (prítomné v človeku), napr. „Duch“, „Životná sila“, „Myseľ“ atď., prispievajú k stavu nášho bytia.

„Orch or“ teória o vedomí

Dr. Hameroff  riadi Centrum štúdií o vedomí na University of Arizona. Posledných 50 rokov sa venoval skúmaniu vedomia, keďže vedomie súvisí s vednou oblasťou kvantovej mechaniky.

Kvantová mechanika je „fundamentálna teória fyziky, ktorá opisuje prírodu na najjemnejších stupňoch energetických hladín atómov a subatomických častíc.“

Aby sme mohli vysvetliť význam kvantovej mechaniky na vnímanie reality, čiže vysvetliť Hameroffovu teóriu, v krátkosti si povedzme niečo o tom, kde to všetko začalo. Hovoriť budeme o „Experimente dvojitého štiepenia“.

(A o chvíľu sa vrátime k Orch OR teórii!)

Experiment dvojitého štiepenia

Každého kvantového fyzika vyvádza z konceptu experiment dvojitého štiepenia. A majú na to skutočne dobrý dôvod. Experiment dvojitého štiepenia sa totiž prieči prírodným zákonom.

Tu teda uvádzame všetko, čo potrebujete vedieť o tomto experimente:

– Svetelné častice nazývané fotóny prechádzajú cez dve štrbiny.

– Fotóny, podľa predpokladov vedcov, vytvárajú na stene, na ktorú sú nasmerované, usporiadaný vzor. (Aby ste vám pomohli vizualizovať, ako to vyzerá: predstavte si dve vertikálne čiary naplnené malými „zrnkami protónov“, ktoré smerujú na obrazovku.)

–  Keď je pozorovacie zariadenie (detektor) nastavené na detekciu toho, ktoré protóny prechádzajú skrze túto štrbinu, nevytvára sa žiadny vzor.

– Inými slovami, ľudské sledovanie (prostredníctvom technických prístrojov) pozmeňuje vzorec.

– Predpokladaný energetický model/vzorec, by mal zodpovedať tomu, čo stanovujú prírodné zákony a (namiesto toho) nevytvárať nijaký vzorec, alebo model.

Anil Ananthaswamy, ktorý predtým pracoval v medzinárodnom vedeckom časopise New Scientist, v diele s názvom „V klasickom kvantovom experimente by mohla byť ukrytá pravda o všetkom“ vysvetľuje experiment a jeho možné následky:

Zbohom vysoký krvný tlak

„Náš klasický pohľad na svet naznačuje, že svetelné fotóny by mali prejsť jednou alebo druhou štrbinou, a tak vytvoriť dva paralelné pruhy na obrazovke, ktorá je za nimi.

Namiesto toho sa však svetlo rozvrhne/rozloží  na striedajúce sa pásy svetla a tmy… „ikonický fyzikálny pokus v sebe môže skrývať viac, než sme si kedy boli schopní predstavovať o tom, čo je realita.“

„Kvantové vedomie“

Čo má spoločné ľudská myseľ a vesmír?

Odpoveď: dve veci.

(1) My o tom vieme relatívne málo.

(2) Kvantové vibrácie boli nájdené v oboch.

Prečítajte si to znova. Je to dôležité.

V rámci vedeckej komunity sa debaty držia výroku „korelácia neznamená príčinnú súvislosť“ (mimochodom, má to svoj dôvod). V skutočnosti sa však nedá poprieť vzťah medzi ľudskou mysľou a vesmírom.

Ale čo je ten vzťah, presne?

Späť k „Orch OR“ teórii

V roku 1996 Dr. Hameroff a Roger Penrose, matematik a fyzik, predostreli  hypotézu kvantového vedomia, teóriu organizovanej objektívnej redukcie nazývanú „Orch OR“ teória.

Podľa teórie Orch OR, vedomie samo seba odvodzuje z drobných proteínových štruktúr v mozgu, ktoré sa nazývajú mikrotubuly (alebo mikrokanáliky).

Na fyziologickej úrovni sú mikrotubuly opísané ako „dopravníkové pásy“, ktoré prenášajú bunkové zdroje a materiály. Mikrotubuly sa tiež podieľajú na delení buniek a ich štruktúrovaní.

Aj mikrotubuly obsahujú kvantovú energiu.

„Pôvod vedomia odráža naše miesto vo vesmíre, charakter našej existencie. Vyvinulo sa vedomie ako výsledok komplexných výpočtov medzi mozgovými neurónmi, ako to tvrdí väčšina vedcov?

Alebo existuje v určitom  zmysle nejaké vedomie, ktoré tu bolo po celý čas, aby sa zachovávali duchovné postoje?“

Hameroff a Penrose si odpovedajú na rétorickú otázku, ktorú položili:

„…naša teória vyhovuje obom týmto názorom, naznačujúc, že vedomie pochádza z kvantových vibrácií, odohrávajúcich sa v mikrotubulách, proteínových polyméroch v mozgových neurónoch, ktoré riadia neurónové aj synaptické funkcie a spájajú procesy mozgu.

Procesy v mozgu sa veľmi jemným spôsobom sami organizujú. To je kvantová štruktúra reality protovedomia.“

Treba si uvedomiť, že toto duo vedcov publikovalo svoje zistenia pred dvadsiatimi rokmi.

Odvtedy sa uskutočnil rozsiahly technologický pokrok (napríklad boli vyvinuté prístroje na zobrazovanie a pozorovanie mozgu), ktoré, ako sa zdá, podporujú teóriu Hameroffa a Penrosea.

„Orch OR“ alebo smrť

Zákon zachovania energie, ktorý je vedcami bezpochyby akceptovaný, uvádza, že „energiu nie je možné vytvoriť, ani zničiť.“

Energia však môže meniť svoje tvary.

Energia, ktorá je v nás, musí meniť formy, tvary. To je „zákon“.

Na záver

Kvantová energia je základným stavebným kameňom vesmíru. Kvantová energia sa nachádza v našom vnútri.

Sme výtvormi vesmíru?

Je to tak, že sa, jednoducho, „vrátime domov“ po tom, čo sa vyzlečieme zo svojej telesnej formy, tak, ako sa to zdá z predpokladu Hameroffa a Penrosea?

Dobrá téma na zamyslenie!

Liečba osteoporózy

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Mária Eva Trajterová

  K článku Dr. Hameroffa a Penrosea „Orch or“, by som len doložila svoju výtvarnú tvorbu, ktorou tvrdím to isté. V kresbách obrazoch vo svetelných objektoch sôch aj v básňach. Niekedy naše myšlienky vedci potrvdia… naša intuícia nás rôznymi cestami privedie k spoločnému poznaniu, no bez vedy by to bolo len nepotvrdené tvrdenie. Dokladám to aj v mojej monografii
  Mária Eva Trajterová: Odkaz v znaku svetla.
  Ďakujem za možnosť vyjadriť súhlasné stanovisko.

 2. Vladimír Jurišta

  Je to jedná z mnohých teórii , ktoré naozaj stoja na dlhodobé,, ba nekonečné zamyslenie. Tak ako samotná podstata inšpirujúca úmysel. Tak ako mnoho ľudí, aj ja som ich vytváral a bolo ich určite viac. Kapacita mojej inteligencie mi dovolila skonštatovať, že by som nemal konštatovať nič, pretože som na to krátky.
  Keď poviem, že náboženstvá sú inšpirované politickým zámerom, zrejme neuspejem, však na tom trvám. Ak svet sám seba svojou nenažranosťou nezníči, možno, možno vďaka pokroku sa dozvedia naši praprapraprapravnúci viac. A určite, keby investície dávané zmamonovanými úbohými mozgami do zbrojenia išli na vedu, možno by to bolo skôr.
  Však ani jeden žijúci dnes na tejto planéte sa to nedozvie. Hádajte prečo……?

  • Úplne súhlasím s Vašim názorom…..nedožijeme sa preto, lebo nám chýba zdravý sedliacky rozum… príroda -Vesmír si s nami poradí….

Pridajte komentár

*