3 veci, ktoré musí urobiť každý onkologický pacient


Print Friendly, PDF & Email

3 veci, ktoré musí urobiť každý onkologický pacient

Výskyt rakoviny rastie raketovým tempom a tak sa veľká pozornosť zameriava na vynájdenie lieku proti rakovine.

Veľmi málo úsilia sa však vynakladá na výskum a vzdelávanie ľudí o prevencii rakoviny – o voľbe životného štýlu, ktorý prispieva k vzniku tejto choroby a o zmenách životného štýlu, ktoré jej môžu zabrániť.

Je ťažké uveriť, že približne u jedného z dvoch ľudí sa bude vyvíjať nejaká forma rakoviny počas ich života. Oveľa viac frustrujúca je skutočnosť, že existujú len dva schválené spôsoby liečby rakoviny, a to ožarovanie a chemoterapia.

Na čo presne sa neustále zháňajú peniaze?

Dr. Linus Pauling, nositeľ dvoch Nobelových cien za chémiu, nám pred časom povedal:

„Každý by mal vedieť, že výskum rakoviny je do značnej miery podvod a že hlavný výskum organizácií proti rakovine upúšťa od svojich povinností voči ľuďom, ktorí ich podporujú.“

Existuje rad príkladov nadácií založených za účelom podvodu s rakovinou.

Jedným z nich je Brooklyn, kde bola založená National Children’s Leukemia Foundation” (Nadácia Národnej detskej leukémie). Jej činnosť bola nedávno pozastavená, a to po mnohých rokoch, kedy zarobila milióny dolárov prostredníctvom organizovaných dobročinností.

Táto nadácia lákala ľudí na to, že ich finančné prostriedky budú použité na výskum rakoviny a na nájdenie darcu kostnej drene, zatiaľ čo prebiehala jej reklamná kampaň s názvom „Aby sa sen stal skutočnosťou.“

Bohužiaľ, menej než 1 % z darovaných peňazí bolo skutočne použitých pre pomoc chorým na leukémiu.

Je to znepokojujúca informácia, ale nebolo to prvýkrát, kedy bol hlavný účel charity spochybnený. Napríklad sťažnosť podaná Federálnou obchodnou komisiou, ktorá popisuje štyri zapojené skupiny, všetky s rakovinou vo svojom názve.

Predstierali charitu a namiesto toho boli charakteristické nekontrolovanou protekciou, flagrantnými konfliktami záujmov a nadmernou kompenzáciou svojich členov. Jednou z týchto skupín bola Cancer Fund of America Inc.”. Tieto skupiny obvinili z prijatia takmer 200 miliónov dolárov.

To však neznamená, že každá charita zameraná na pomoc ľuďom s onkologickým ochorením  je falošná alebo, že snahy na získanie financií na výskum rakoviny sú zbytočné.

Avšak po desaťročiach výskumu, s relatívne malým úspechom si myslím, že prišiel čas hovoriť o stratégiách prevencie rakoviny.

1) Chcel by som sa dopátrať, aká je miera úspešnosti chemoterapie

Odhaduje sa, že v roku 2016 bolo v USA diagnostikovaných 1 685 210 nových prípadov s onkologickým ochorením.

Tiež sa odhaduje, že približne 600 000 z týchto ľudí zomrie. A môžeme si byť istí, že väčšina z týchto ľudí bude súhlasiť s liečbou. Vo svetovom meradle sa očakáva, že v nasledujúcich dvoch desaťročiach pribudne 22 miliónov nových prípadov rakoviny.

V prípade, že rakovina nemôže byť chirurgicky odstránená, lekári odporúčajú chemoterapiu. Dokonca aj keď rakovina môže byť odstránená chirurgicky, lekári budú stále odporúčať chemoterapiu.

Podľa správy amerických lekárov Morgana, Warda a Bartona z roku 2004, príspevok na cytotoxickú chemoterapiu na 5 ročné prežitie u dospelých so zhubným nádorom sa odhadoval na 2,3 % v Austrálii a 2,1 % v USA.

Táto správa dospela k jasnému záveru, že:

„Cytotoxická chemoterapia predstavovala len menší príspevok na prežitie rakoviny. Pre opodstatnenie pokračujúceho financovania a dostupnosti liekov používaných pri cytotoxickej chemoterapii, je naliehavo potrebné starostlivé vyhodnotenie efektívnosti nákladov a vplyvu na kvalitu života.“

Zatiaľ čo pri chemoterapii bolo preukázané, že je veľmi efektívna pre ľudí s rakovinou v rannom štádiu, chýbajú štúdie porovnávajúce jej účinnosť s „alternatívnou liečbou“.

Absentujú údaje porovnávajúce relatívnu mieru úspešnosti chemoterapie a „alternatívnej liečby“, čo je na našu škodu, pretože podľa neoficiálnej správy malo veľa ľudí ohromujúci úspech s touto formou liečby.

Štúdia publikovaná v časopise New England Journal of Medicine zistila, že veľká väčšina pacientov s metastázami na pľúcach, hrubom čreve a na konečníku, u ktorých lekári očakávali, že nemôžu prežiť, nechápala, že chemoterapia nebola liečebným opatrením, ale iba predĺžením ich života o pár týždňov alebo mesiacov.

Napriek tomu, že ich choroba bola nevyliečiteľná, zamerali sa na liečbu, ktorá ich viedla k domnienke, že majú šancu na prežitie.

Jednak nedávna vedecká štúdia vykonaná na Stanfordskej univerzite zistila, že približne 90 % lekárov by sa sami rozhodli nepodstúpiť chemoterapiu, keby mali rakovinu a namiesto toho by si želali zlepšiť kvalitu zostávajúcich dní svojho života.

Aj keď je rakovina chápaná ako „vyliečiteľný“ stav, je chemoterapia tým správnym riešením?

Bohužiaľ, bez ohľadu na to, aký názor na danú vec majú lekári, musia rozprávať o chemoterapii a radiačnej liečbe, pretože sú to jediné schválené liečebné postupy. Odporúčanie niečo iného by mohlo viesť k súdnemu konaniu alebo k strate lekárskej licencie.

Prieskum vykonaný v roku 1985 zistil, že asi len tretina lekárov a onkologických zdravotných sestier by súhlasila s chemoterapiou pri rakovine pľúc.

Dnes, ochota podstúpiť liečbu rakoviny u lekárov stále chýba. Zatiaľ čo niektorí by liečbu podstúpili, mnohí z nich stále uvádzajú, že by to neurobili. Bohužiaľ je dnes k dispozícii málo prieskumov na túto tému.

Hoci chemoterapia zachránila niektoré životy, mnohé aj ukončila. Alternatívne spôsoby liečby rovnako niektorým pomohli, ale ostatným nie.

K dispozícii sú tu dva závery: Problém je, že jeden je ignorovaný a dokonca zosmiešňovaný.

Ako sa uvádza v jednom skvelom videu od Kimberly Carter Gamble, ktoré poukazuje na to, ako sa dnes mnohí ľudia cítia – že moderný rakovinový priemysel nemá záujem ľudí uzdravovať, ale skôr ich udržiavať chorých, aby mohol naďalej profitovať z ich choroby.

2) Chcel by som sa dopátrať, ako som si privodil rakovinu

Ako som už uviedol v úvode tohto článku, tak veľmi sa zameriavame na liečenie rakoviny, že zabúdame diskutovať o jej prevencii. Tiež sme zanedbali úvahu o tom, čo spôsobuje rakovinu na prvom mieste.

Chápem, že lekárska komunita je veľmi obmedzovaná, pokiaľ ide o to, čo hovorí, že môže robiť, ale tvrdenie, že neexistuje známa príčina rakoviny, je jednoducho nebezpečné a zavádzajúce.

Výskyt rakoviny vzrástol spolu s naším stále viac toxickým životným štýlom.

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Všetko od toxických výrobkov pre domácnosť, ktoré používame, od hormonálnych chemických látok nachádzaných v našich kozmetických prípravkoch, chemických látok nastriekaných na naše potraviny a do pôdy až po spracované potraviny, do ktorých sa injekčne zavádzajú hormóny.

Dokonca aj znečistený vzduch, ktorý dýchame, je spájaný s rakovinou.

Jednoduchých 10 minút sústredenia z nezávislého výskumu vám ukáže toto: Podľa môjho názoru, nie je žiadna záhada, ktorá stojí za epidémiou rakoviny. Náš životný štýl nám škodí.

Len ak uznáme túto skutočnosť a vykonáme príslušné zmeny, môžeme dúfať, že sa nám polepší.

Začlenenie stratégií na prevenciu rakoviny do vášho života je absolútnou nutnosťou. Patria medzi ne:

 • organická strava a strava prevažne rastlinného pôvodu
 • dostatok primeranej fyzickej aktivity
 • vyhýbanie sa chemikáliám
 • zníženie stresu.

Ak by mi diagnostikovali rakovinu, chcel by som sa pýtať sám seba, či som jedol potraviny postriekané rôznymi chemikáliami?

Upratoval som svoj domov s bielidlom a inými škodlivými výrobkami určenými pre domácnosť?

Jedol som spracované potraviny a mäso?

Mal som dostatok pohybu?

Som stále nahnevaný, unavený, vystresovaný a podráždený?

Musím používať kozmetické prípravky? Čo je v mojom dezodorante?

Existuje veľa otázok, ktoré by mali byť položené, a to všetko začína prostredím, ktorým sme sa rozhodli obklopiť.

3) Chcel by som vedieť, či slávni ľudia využívajú alternatívne metódy liečby.

Rastúci trend u ľudí, ktorým bola diagnostikovaná rakovina, je hľadanie alternatívnej liečby. Súvisí to do značnej miery s tým, že veľa ľudí hlásilo pozitívne výsledky.

Tento posun môžeme pripisovať obrovskému množstvu vydaných vedeckých publikácií ukazujúcich ľuďom práve tento smer. Napríklad Dr. Christina Sancheza, molekulárna biologička vysvetľuje silu THC (Tetrahydrokanabinol-u).

Aj ďalšie zložky v rámci konope preukázali, že zničili rakovinové nádory.

Desiatky rokov výskumu ukázali, že niektoré zložky v rámci konope úplne zničili rakovinové bunky, čo je rovnako uznávané v lekárskej literatúre. No ešte žiadne ľudské klinické štúdie neboli vykonané, aby dokázali účinky konope v boji s rakovinou.

Je to škoda, pretože keď sa pri farmaceutických liekoch ukazujú nádejné výsledky, klinické štúdie sa zdajú byť vykonané hneď.

Mykala Comstock predstavuje nádherný príklad účinnosti konope. Trpela akútnou lymfoblastickou leukémiou T-buniek, čo je veľmi vzácna a agresívna forma leukémie u detí.

V júli 2012 jej lekári objavili veľké množstvo lymfoblastov v hrudi, v objeme ako basketbalová lopta. Ich hmotnosť bola taká veľká, že nebolo možné riskovať podávanie sedatív pre riziko úmrtia od tlaku na jej pažerák a srdce.

Akonáhle začala užívať konopný olej, rakovina jej zmizla. Môžete si na internete vyhľadať a prečítať viac informácií o jej príbehu.

Existuje nespočetné množstvo príbehov ľudí, ktorí mali úspech s využívaním alternatívnej liečby. Zahŕňajú nielen užívanie konopného oleja, ale aj jednoduché zmeny stravovacích návykov.

Tieto príbehy nie je ťažké nájsť, len o nich nikdy nebolo počuť. Bohužiaľ, väčšina ľudí prijíma informácie len z televízie. Nezávislý výskum a kritické myslenie, najmä pokiaľ ide o ochorenie, akým je rakovina, nie sú podľa širokej verejnosti veľmi využité.

Existujú desiatky nádejných štúdií, ukazujúcich rôzne látky, vrátane zdravých potravín, ktoré sú považované za silných rakovinových zabijakov, ale opäť nebola vykonaná žiadna ľudská klinická štúdia.

Našťastie, to nezastavilo ľudí od používania a začlenenia týchto látok do svojej stravy.

Napríklad pomerne nedávna štúdia zverejnená v časopise BioMed Research International zdôrazňuje, ako sa výskum prírodných rastlinných produktov a esenciálnych olejov pre svoje protirakovinové vlastnosti stáva čoraz viac populárny a tvrdí, že tieto látky by mali byť ďalej preskúmané.

Iné štúdie dokázali, že aktívne zložky v indickej kuchyni zohrávajú dôležitú úlohu pri prevencii a liečbe rôznych druhov rakoviny.

Sľubné výsledky boli pozorované u niektorých korenín, ako sú fenikel, cesnak, klinčeky, škorica, ale rakovinovému priemyslu sa to zdá byť jedno. A vzhľadom k tomu, že zdravotný priemysel je financovaný farmaceutickými spoločnosťami, väčšina z lekárov jednoducho nevie o iných možnostiach.

Podľa štúdií publikovaných v časopisoch Life Sciences, Cancer Letters a Anticancer Drugs, môže Artemisinin (známy pod názvom palina ročná), používaný v čínskej medicíne zabiť rakovinové bunky, a to v množstve 12 000 nádorových buniek na každú zdravú bunku.

Tento zoznam doslova pokračuje ďalej a ďalej, pretože existujú stovky látok s protirakovinovými vlastnosťami, s ktorými majú ľudia úspech.

Avšak lekári majú pocit, že nemôžu odporučiť žiadnu z týchto možností, pretože doteraz nebola vykonaná ľudská klinická štúdia pre tieto účely.

Prečo je potrebný ďalší výskum „prírodných alternatív“?

Zúfalo potrebujeme prísny výskum týchto možností.

Ľudia nemajú informácie o tom, čo vziať a ako to vziať. Existuje ešte veľa neznámeho a skutočnosť, že stále viac a viac ľudí si vyberá iné možnosti, ako sú chemoterapia a ožarovanie, potvrdzuje nutnú potrebu vykonať ďalšie štúdie.

Bohužiaľ, farmaceutické firmy nemajú vôbec záujem podporovať tieto snahy, pretože by z toho nemali profit. Lieky sú ziskové, ale skutočnú zdravotnú starostlivosť ľuďom neposkytujú.

Niektoré dobré citácie nižšie rekapitulujú to, o čom hovorím:

„Pole americkej onkologickej spoločnosti je organizované okolo zdravotníckeho monopolu, ktorý zaisťuje nepretržitý tok peňazí farmaceutickým spoločnostiam, firmám zaoberajúcim sa zdravotníckou technikou, výskumným ústavom a vládnym agentúram, ako sú Food and Drug Administration (FDA), či National Cancer Institute ( NCI) a kvázi verejným organizáciám, ako je American Cancer Society (ACS).“

– Ralph Moss, Ph.D., cit. John Diamond, M.D., & Lee Cowden, M.D. in Alternative Medicine: The Definitive Guide to Cancer

„Lekárov si kúpil farmaceutický priemysel, a to nielen pokiaľ ide o lekársku prax, ale aj čo sa týka výučby a výskumu. Akademickým inštitúciám v tejto krajine je umožnené, aby boli samy platené agentami farmaceutického priemyslu. Myslím, že je to hanebné.“ 

–  Arnold Seymour Relman (1923-2014), Harvard Professor of Medicine and Former Editor-in-Chief of the New England Medical Journal

Zahoďte okuliare a zlepšite si zrak

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. 1)
  VYLIEČME SA Z RAKOVINY LEN ZA 35 DNÍ
  Ježiš povedal,choď tvoja viera ťa uzdravila.
  1. Viera s optimizmom môže pomôcť pri seba uzdravovaní viac než 50%.
  2. Pesimizmus nelieči len zhoršuje choroby.
  3. Na urýchlenie uzdravenia z rôznych chorôb môžeme pomôcť sebe, ale aj iným i na diaľku jednoduchým dobre fungujúcim uzdravovacím procesom prikladaním rúk a zároveň aj zapojením mysle a hlavne musíme tomu aj veriť,že sa tak stane,bez viery to neide.
  4. Priložením rúk na chorého necháme prúdiť našu energiu na cielené choré miesto,pri čom liečená osoba to pociťuje vibráciami a teplom.
  5. Mysľou si pri tom opakujeme, aby naša myseľ zasiahla chorého,alebo i seba za jediným účelom uzdravenia sa s choroby a tak rukami a mysľou ešte viac zintenzívnime tento jednoduchý ale veľmi účinný proces uzdravovania.

  Trpiaci na chorobu rakovinu si musia najprv uvedomiť, zamyslieť sa nad tým z čoho chorobu dostali a pri liečení sa vyhnúť doterajšieho spôsobu života z ktorého teraz čelia týmto dôsledkom a urobiť zásadné zmeny v stravovaní.
  Mnohí sa vyliečili z rakoviny len prejdením stravy z mäsitej na zeleninovú živú organickú stravu.
  Vedci sa prikláňajú k zhodnému názoru,že množstvo rakovín vznikne okrem karcinogenity aj dôsledkom spôsobenými parazitmi vírusmi, baktériami, plesňami a hubami v kyslom prostredí, ktoré sme si sami vytvorili, ale ktoré tiež to kyslé prostredie robia votrelci ešte kyslejším.

  Pri liečení rakoviny ako je napr. rakovina žalúdka je treba najprv zničiť pôvodcu rakoviny helikobakter pylori, ktorý je prvotriednym karcinogénom zodpovedný za poleptanie sliznice žalúdka a tvorbu následných rakovinových vredov.
  Zo skúsenosti MMS/CDS tieto baktérie zničia za 7 dní,čo ATB je pre zmutované baktérie je už prikrátke a nezaberá. Pri ponechaní týchto pôvodcov rakoviny sa stane liečenie nekonečným príbehom resp obiehaním dokolečka dokola,preto je treba pri tom zvoliť správny postup terapie…
  Podobne je to aj pri niektorých rakovinách pľúc so známym jeho pôvodcom chlamýdie či plesne a tiež aj pri rakovine krčka maternice z jej pôvodcom vírusom HPV,rakovina ľadvín s premnoženými streptokokmi vo vytvorených cystách a podobne.
  2)
  Vírus HPV v krčku maternice MMS/CDS totálne zničí v krátkom čase za 9 dní a pľúcne chlamýdie-pneumonie za 14 dní.
  Podľa dokumentarného filmu z Afríky sa z malárie len za jediný deň len po vypití niekoľkých kvapiek MMS, ktoré nestoja skoro žiadne peniaze vyliečilo všetkých chorých zo 154 pri odbornom a prísnom dohľade lekárov z medzinárodného červeného kríža:
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2121-uspesne-klinicke-testy-lecby-malarie-pomoci-mms-v-africe
  Ako je zrejme z videa pri liečení malárie pomocou kvapiek MMS v Ugande sa zúčastnili aj maličké deti a všetci do jediného sa tak zázračne rýchlo uzdravili. Zaujímavé je to že nikto z nich nemal poleptaný a rozožratý žalúdok a čreva ako o tom niektorí často blúznia.
  MMS/CDS nemajú absolútne žiadne vedľajšie škodlivé účinky. A to, že vyššie dávky môžu u niektorých vyvolať hnačku,tak to neznamená,že sú škodlivé,veď aj surová kyslá kapusta a jej šťava dokáže ešte skôr hnačku vyvolať a pri tom je taká zdravá,že tiež dokáže vyliečiť rakovinu. Najsmutnejšie na tom je a zdravím rozumom nepochopiteľné to, že na maláriu ročne stále i naďalej zomierajú tisíce ľudí ročne i napriek vynájdenému najuniverzálnejšiemu a najlepšiemu lieku na tejto planéte MMS.

  MMS vylieči každý druh rakoviny priemerne do jedného mesiaca a CDS vylieči 96% druhy rakovín a zároveň aj s veľkou istotou ničí všetky parazity okrem dospelých hlíst, vírusy, baktérie, už vo veľmi krátkom čase,preto na vyliečenie z rakoviny dáme prednosť MMS a iným 100%-ým uvedeným prípravkom,aby sme CDS neboli sklamaní.

  Pri liečení rakoviny sa zároveň musí celé telo dobre detoxikovať (doslovne vyprať) rôznymi detoxikačnými prípravkami napr. yuccou, a jesť pri tom množstvo zeleniny a piť dostatok mäkkej čistej vody a zeleninové šťavy. Dobre pri tom pomáha Chlorella a klíčky.
  Pozor, Spirulina vôbec nelieči rakovinu, podieľa sa len ako pomocná zložka na detoxe a na dodaní niektorých minerálov. Spirulina lieči REUMUaž 96% a tiež aj iné choroby.
  Chlorella je už akou, takou bojovníčkou rakoviny lieči ju 53 %,preto ju využívame pri liečení rakoviny,ale hlavne pri detoxe. Chlorella je tiež špičkovým liekom proti reume a keď k nej pridáme mobil+ s čo najvyšším obsahom chondroítinu a glukosamínu a vyšších dávok MSM a C vitamínu,kolagénu, tak do pol roka sme bez reumy.

  3)
  Kurkuma prastará bojovníčka proti každej rakovine. Pri ľahšej forme rakoviny je treba brať 8 g (8 tisíc. mg) prášku Kurkumy,pri ťažšej forme 9 g denne.
  Kurkumu prášok je najlepšie brať 3 krát denne ½ hod pred jedlom a to pred hlavnými jedlami pred raňajkami pred obedom a pred večerou.
  Nápoj Kurkumy pre jednú dávku si pripravíme v 2 – 3-oj decovom pohári nasledovne:
  Do pohára si odvážime 2,7 g (2700 mg) Kurkumy, pridáme cca 2,5 dl vody a miešame najmenej 1 minútu, aby sa všetok prášok z Kurkumy dobre rozpustil. Pri ťažšej forme rakoviny berieme 3 g práškovej Kurkumy denne ½ hod pred jedlom.
  Čistú Kurkumu bez akýchkoľvek prímesy nájdeme v netových obchodoch na heureke.

  Kurkumín v kapsulách je pre tých na vyliečenie z každej rakoviny čo veľmi neznášajú horkú chuť Kurkumy. ale najlepší je čistý bez ďalších prímesy bez piperínu a Kurkumín komplex tiež nie je vhodný.

  I keď je Kurkumín čistý bez ďalších prímesy,nie každý ma rovnaké množstvo liečivej látky Kurkumín.

  Na vyliečenie ľahšej formy rakoviny berieme Kurkumín denne 5 kapsúl ½ hod pred jedlom 2+2+1 a pri ťažšej forme berieme 6 kapsúl 2+2+2, 1/2 hod pred jedlom a zapiť 2-3 dl čistej mäkkej vody.

  Grape Seed extrakt je takmer rovnocenný vynikajúco zaberajúci pri liečení tiež na všetky druhy rakovín,ktorý je vyrobený z hroznových jadierok červeného hrozna.
  Grape Seed berieme spolu s jedlom resp spolu hlavnými jedlami pri ťažkej forme rakoviny 6 kapsúl denne 2+2+2, a pri ľahšej forme 5 kapsúl denne 2+2+1.

  Lyzín, Prolín + C vitamín. Táto trojica je úžasným bojovníkom proti každej rakovine. Prečítajte si o tom knihu od známeho vedca Dr. Krebsa, alebo si o tom pozrite toto video : https://www.youtube.com/watch?v=6UpHFK629hI&feature=em-subs_digest-vrecs
  Vďaka Dr. Krebsovi spolu s vedeckým tímom za vyvinutie tohto dômyselného lieku na každú rakovinu.
  Lyzín – 2800 mg denne rozdeliť na 3 krát denne po 930 mg 15 minút pred
  4)
  jedlom.
  Prolín 1400 mg denne rozdeliť na 3 krát denne po 470 mg 15 minút pred jedlom.
  Vitamín C pre 80 kg osobu 1500 mg denne rozdeliť na 3 krát denne po 500 mg 15 minút pred jedlom.
  Trojica prípravkov sa berie spolu naraz ½ hod pred jedlom.

  Koreň Púpavy je tiež vynikajúcim, šetrným bojovníkom proti rakovine každého druhu potvrdený normálnou vedou a môžu sa ním pochváliť mnoho vyliečených z rakoviny a môžu sa ním vyliečiť z rakoviny i deti:
  Pri ľahkej forme rakoviny berieme Koreň Púpavy 7 g denne a rozdeliť ho na 3 krát denne po 2,4 g spolu s 3-mi hlavnými jedlami. (brať ho spolu s jedlom)
  Pri ťažkej forme rakoviny ho berieme 9 g denne s hlavnými jedlami po 3 g (3000 mg.) Pozor nie iba čaj, ten je len vynikajúcou preventívou a na ďalšie množstvo chorôb.

  MMS, majstrovský minerálny prípravok od vynálezcu J Humbla je už dlho známy a z rakoviny každého druhu sa ním vyliečilo už milióny ľudí na celom svete,ale i z ďalších nevyliečiteľných chorôb. V jeho najnovšej knihe nájdete protokoly pre dávkovanie MMS a presnejšie inštrukcie o liečbe rakoviny, alebo z jeho zverejnených videách na nete: https://www.youtube.com/watch?v=LZHdqcLUC0g
  Na nete sa môžeme stretnúť s kadejakými falošnými informáciami pre dávkovanie MMS.

  MMS kvapky sa musia brať pravidelne každú hodinu celkom 6 – 8 dávok denne po max 7- 8 kvapiek v jednej dávke, pri zvýšení viac než 7 kvapiek denne sa môže dostaviť hnačka.
  Pri ťažkej forme rakoviny sa berú 8 dávky denne po max 7- 8 kvapiek,resp len toľko kvapiek, aby nenastala hnačka. Pri hnačke je treba počet kvapiek znížiť až o polovicu menej a potom pokračovať len toľkými kvapkami,koľko znesieme. Pri zníženom počte kvapiek sa liečime o toľko dlhšie o koľko kvapiek sme vynechali.
  Spôsob prípravy MMS: do 2-oj dl pohára zo šikmá držiaceho nakvapkáme 7 kvapiek roztoku 24,5%-ého chloritanu sodného do tých istých kvapiek nakvapkáme tiež 7 kvapiek 50%-ej kyseliny citrónovej a kývaním pohára necháme 20 sekúnd zaktivovať roztok oboch kvapiek.
  Aby sa roztok už ďalej neaktivoval zalejeme ho čím skôr cca 2 dl čistej vody.
  Pre zlepšenie vône a chute MMS pridáme cca ½ dl ananásového džusu, alebo trocha sody bikarbony.
  Počas liečenia MMS sa nesmú jesť citrusové a iné plody z vyšším obsahom C vitamínu ani samotný vitamín C pred užívaním a medzi dávkami MMS, ale až najmenej 2 hodiny od dennej poslednej dávky MMS.
  5)

  Po ukončení liečby ešte i naďalej pokračujeme stabilizačnou,preventívnou liečbou iba 3-4 kvapkami denne po dobu 3-4 mesiace, aby sa rakovina nevrátila.

  Huba Reihsi, tisícročia známy liek nie len na vyliečenie každého druhu rakoviny, ale i na ďalší spektrum chorôb.
  Na vyliečenie z rakoviny berieme prášok,alebo kapsuly.

  Na vyliečenie ľahšej formy rakoviny berieme 5 kapsuly denne ½ hod pred jedlom.
  Pri ťažkej forme rakoviny berieme 6 kapsuly denne ½ hod pred jedlom s dostatočným množstvom vody.

  Pri kúpe huby Reihsi dbáme pri tom na najvyšší obsah práškovej liečivej látky v kapsuliach.
  Hubou Reihsi sa vyliečime z ľahkej formy rakoviny za 25 dní,z ťažkej za 35 dní a potom pokračujeme i naďalej už len preventívnou liečbou 3 – 4 mesiace iba 1 kapsulou denne, aby sa nám choroba nevrátila.

  PO VYLIEČENÍ rakoviny ešte i naďalej pokračujeme v stabilizačno – preventívnej liečbe cca 3-4 mesiace,aby sa rakovina nevrátila a pri tom berieme to isté čím sme sa liečili, Kurkumu prášok 1 g denne, Kurkumín len 1 kapsulu denne a Grape Seed tiež iba 1 kapsulu denne,MMS 3 – 4 kvapky denne a Hubu Reihsi 1 kapsulu denne a Lyzín,Prolín + C – vitamín,zo všetkých 3-ch látok berieme len 1/6.

  Všetky dávky prípravkov – extraktov minerálov a vitamínov sú určené pre osoby z hmotnosťou cca 80 kg a ani jeden z nich nemajú absolútne žiadne škodlivé účinky,ale naviac vedia ešte vyliečiť i ďalšie skryté choroby,alebo o ktorých vieme.
  Pri inej hmotnosti je treba starostlivo dávkovanie určiť prepočtom vzhľadom k hmotnosti a zvlášť pre malé deti,ktoré by sa mali liečiť len práškovým Koreňom Púpavy.Väčšie deti môžeme liečiť extraktom Grape Seed,či Kurkumínom.

  Pri liečení rakoviny prípravkami Kurkumou, Kurkumínom, Garape Seed, Lyzínom a Prolínom + C vitamínom a Koreňom púpavy, Hubou Reihsi,MMS/CDS posledný týždeň liečby znížime dávky o polovicu, alebo až o 2/3, takže berieme iba max polovicu, alebo len 1/3 z predošlých dávok .

  Pri liečení rakoviny rešpektujeme všetky pokyny v tomto článku,pri nedodržaní
  6)
  uvedenej diety a presného a pravidelného dávkovania prípravkov sa rakovina bude liečiť len zdanlivo, čiastočne, alebo vôbec.

  Všetky uvedené prípravky označené na užívanie ½ hod pred jedlom musíme brať ako je uvedené,inak nefungujú a tie ktoré sú označené spolu s jedlom berieme zásadne s jedlom.

  RAKOVINU SI VYLIEČÍME:
  1/ Ľahšiu formu rakoviny liečime Kurkumou 24 dní, a ťažšiu liečime najmenej 32 dní.

  2/ Ľahšiu formu rakoviny Kurkumínom liečíme 25 dní, ťažšiu formu 35 dní.

  3/ Ľahšiu formu rakoviny liečime prípravkom Grape Seed 25 dní, ťažšiu 33 dní.

  4/ Ľahšiu formu rakoviny si vyliečime Lyzínom a Prolínom + C vitamínom za 23 dní a ťažšiu formu za 34 dni.

  5/ Ľahšiu formu rakoviny si vyliečime Koreňom Púpavy 26 dní a ťažšiu formu za 36 dní.

  6/ Ľahšiu formu rakoviny si vyliečime pomocou prípravku MMS za 21 dní,ťažkú formu za len za 23 dní.

  7/ Ľahšiu formu rakoviny si vyliečime pomocou prípravku CDS za 23 dní a ťažkú formu za 35 dní. Pozor! CDS nedokáže vyliečiť rakovinu mozgu, semenníkov, prostaty, vaječníkov, pankreasu, lymfatickú rakovinu, rakovinu kože,rakovinu pľúc,rakovinu hrubého čreva, a pečene. Preto po liečení CDS zostali niektorí sklamaní.
  CDS sa skôr hodí na vyliečenie rakoviny prsníkov,krčka maternice,meternice,žalúdka,preto ho odporúčame skôr na všetky vírusy, baktérie a mykozy.

  8/ Z ľahšej formy rakoviny sa vyliečime pomocou prípravku Huby Reihsi
  za 25 dní,z ťažkej za 35 dní.

  7)
  PRE NAJMENŠÍCH
  Nezabudli sme pri tom ani na deti pri liečbe rakoviny.
  S väčšími deťmi nebude problém,každý z uvedených prípravkov nemá absolútne žiadnu škodlivosť- žiadne vedľajšie účinky, na tie chute počas liečby si zvyknú, horšie je to s maličkými drobcami.

  O tom či budú chcieť liečiť svoje najdrahšie dieťa trpiace rakovinou Koreňom Púpavy práškom musia rozhodnúť len rodičia,deti sú v ich opatere a patria len im a nikomu inému,preto len oni môžu rozhodovať ako a čím sa majú liečiť a celé rozhodnutie a zodpovednosť zostáva preto len na nich.

  Toto je len rada,môžu ju prijať a môžu ňou ignorovať.

  Deti ešte nemajú dostatočne vyvinutý zažívací systém, nevedia stráviť to čo staršie deti,preto im nemôžeme podávať napr. Kurkumu, Kurkumín a už vôbec nie MMS, ktoré sa berú pred jedlom,ale aj určené spolu s jedlom okrem Koreňa Púpavy, ktorý sa berie spolu s jedlom tie prípravky by sme do nich vôbec nemuseli dostať.
  Jediný z nich je chuťou aj trávením najšetrnejší Koreň Púpavy a ročné deti ho po troške zvládajú spolu s jedlom.
  Preto je pri tých maličkých pri liečení problém.

  Deťom s hmotnosťou 20 kg podávame prášok Koreňa Púpavy na vyliečenie z rakoviny denne 1600 – 1700 mg a je ho treba rozdeliť na 3 krát denne po 533 mg v jednej dávke spolu s jedlom,resp v 3-ch dávkach denne 530 mg.
  Po vyliečení z rakoviny po 30-ích dní by ešte i naďalej mali pokračovať v preventívnej liečbe už iba jednou dennou dávkou práškového Koreňa Púpavy 220 mg len raz denne po dobu cca 2,5 mesiacov. Deťom môžeme podávať medzi dávkami i zeleninové šťavy vhodné na rakovinu.

  8)
  Pri užívaní Koreňa Púpavy prášku s jedlom deti ho môžu zapíjať pri jedle ovocnými či zeleninovými šťavami.

  Posledný týždeň liečenia znížime dávkovanie v jednotlivých dávkach o polovicu.

  Na liečenie si na nete kúpme len čistý Koreň Púpavy v prášku bez ďalších prímesy.

  TOTO DOLE JE PRI LIEČENÍ RAKOVINY DôLEŽITÉ

  Rakovinové bunky pre svoje bujnenie nepotrebujú kyslík ako zdravé bunky a živia sa 85% cukrami.
  1/ Cukry a iné sladidla a ich všetky produkty okrem sladidla STEVIE a biela múka a jej výrobky najviac prekysľujú celé telo tvorbou KYSELINY OCTOVEJ, ktorá je pohromou s tvorbou prekyslenia celého tela s spolu aj acidózou a priam znemožňuje liečenie každej choroby.
  Fruktuzové cukry obsahujú množstvo sacharózy,tak že pri prekyslení sa správajú obdobne a ak nechceme kŕmiť rakovinové bunky pri liečení rakoviny, tak ich z nášho jedálnička vyhoďme okrem menej sladkých zelených jabĺk a iných podobných menej sladkých ovocí aspoň počas liečby.

  2/Chorí na rakovinu musia max obmedziť či skoncovať z bielou múkou a jej všetkými produktmi,ktoré tiež prekysľuje celé telo ako cukry a nahradiť ju pri liečení celozrnými,najlepšie bez lepku.
  Z obilnín je najzásaditejšie proso a amarant.Amarantová múka,alebo uvarené zrniečka v prílohe ako zeleninové rizoto ma najvyšší nutričný obsah a uzdravovací účinok zo všetkých.

  3/ Chorí na rakovinu nesmú jesť ťažké bravčové a hovädzie pečené v trúbe,vyprážané,mastné a vnútornosti. Všetko to ma obsah purinových látok z ktorých sa následne tvorí kryštalická KYSELINA MOČOVÁ a z nej len ďalšia pohroma prekyslenia a len zdanlivé pomalé liečenie a tobôž už nie z rakoviny.
  Purinové látky obsahujú aj strukoviny,preto z nich jeme iba polievky nie však prívarky pri ktorých je možnosť vzniku kyseliny močovej.
  4/ Je treba sa zbaviť všetkých údenín aj údených syrov z ktorých sa následne tvorí KYSELINA DUSIČNÁ.
  5/ Chorí na rakovinu sa musia vyhnúť ťažkým dlhým svalovým záťažiam,pri
  9)
  ktorých svaly produkujú prekyslenie KYSELINOU MLIEČNOU, ale to zas neznamená,že majú obmedziť aktívny pohyb bez ktorého dobre nefunguje metabolizmus.
  Pri fyzickej aktivite sa potíme a tým sa telo zbavuje toxínov z kyslosti.
  Neokysličené telo bez pohybu sa značne prekysľuje.
  Neokysličený organizmus bez dennej fyzickej aktivity je stále prekyskený = chorý a práve takéto kyslé prostredie umožňuje množenie sa vírusov, baktérií, hlíst a ich lariev, plesní, hub, mykoz a rakovinových buniek.

  6/ Rakovinové bunky pre svoje množenie nepotrebujú kyslík ako zdravé bunky len cukor.

  7/ Chorí na rakovinu musia mať každodennú fyzickú aktivitu aspoň ½ – ¾ hod rýchlejšej chôdze aby sa im tele okysličovalo a tým neprekysľovalo, začíname z 15 minutami.

  8/ Chorí na rakovinu nesmú piť sladené, sýtené oxidom uhličitým CO2 a kolu už absolútne nie ani zdraví, ktorá tvorí kyselinu FOSFOREČNÚ a UHLIČITÚ.

  9/ Bravčové mäso s následnou tvorbou KYSELINY SIROVEJ tiež chorému škodí a namiesto neho zaradiť do jedálnička dary mora (omega3)-mastné ryby.

  10/ Chorí na rakovinu musia obmedziť mliečne výrobky. Mali by vylúčiť pasterizované mlieko,smotanu a podobné produkty a nahradiť ich v skôr tvarohom, jogurtmi, acidkami ,menej kravským maslom a najlepšie z domáceho chovu..
  U niektorých malých deti sa enzýmy na premenu laktózy postupne vytrácajú a následky z toho sú intolerancie a alergie na laktózu a tým sa pri trávení tvoria jedy spôsobujúce hlavne kožné choroby.
  11/ KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ je z užívania z chemických liekov.

  12/ Chorí na rakovinu nesmú jesť niektoré druhy kyslých ovocí,citrón a kyslá kapusta neprekysľujú sú zásadité a pri liečbe veľmi pomáhajú.
  Celková strava kyslosť zásada by mala byť vo vhodnom pomere 80% zásaditá strava a 20% a lepšie i menej kyslá strava a pri liečení rakoviny je to nutnosťou.

  13/ Chorým na rakovinu nesmú chýbať dôležité minerálne látky, vitamíny a
  10)
  enzýmy,preto by mali užívať denne aspoň komplet multivitamínov napr. Mega Komplet 3 krát denne pred jedlom.
  Chorí na rakovinu by mali brať DENNE vitamín C 500mg, MSM (metylsulfonylmetán) 400 mg a Magnézium 400 mg. Tá prášková trojica rozmiešaná vode sa berie spolu naraz ½ hod pred jedlom.

  14/ Chorím na rakovinu pomáha denne dostatočné množstvo mäkkej čistej vody a iných zdravých tekutín,kvôli zlepšeniu detoxu, koľko? Svoju váhu si podeľte 30 – ími a výsledok bude príjem denných tekutín v litroch.

  15/ Chorým na rakovinu pomáha pitie zelených čajov priemerne 1.2 litrov denne.

  16/ Chorí, ale i zdraví by sa nemali dlhodobo zdržiavať v pasoch zemských žiarení GPZ a v iných smogoch z aut a vytvoreným priemyselným elektrosmogom.

  17/ Nezabudníme papať veľa rozmanitej zeleniny a z nich čerstvé šťavy koľko len zvládneme,ktoré urýchľujú liečbu z každej choroby hlavne z rakoviny.

  Všetkým prajeme skoré vyliečenie!

Pridajte komentár

*