Funkčná medicína: Spoznajte nový prístup v liečbe pacientov


Print Friendly, PDF & Email

Funkčná medicína: Spoznajte nový prístup v liečbe pacientov

Cestou k uzdraveniu je aktívny proces zmeny človeka. Avšak, súčasné postupy liečenia sú založené na pasivite a to nielen zo strany pacienta, ale bohužiaľ aj lekára.

Čím viac informácií o svojom zdraví a ochoreniach získavame, tým viac sme zmätení z toho, čo je pre nás vlastne prospešné a čo na nás skutočne funguje.

Každý deň sa či už prostredníctvom médií, okolia, zdravotníkov či kníh narážame na množstvo spôsobov, ako bojovať s rozličnými ochoreniami, pričom mnohokrát si tieto publikované postupy odporujú a dostávajú nás do nesprávneho konania. Nehovoriac o tom, aké negatívne dôsledky to má na našu psychiku.

Tým sa spúšťa celý kolotoč zdravotných problémov, s ktorým si náš organizmus, ale aj lekári nevedia dať rady celé týždne, mesiace, roky, ba aj po celý náš život.

Čo znamená spojenie funkčná medicína?

Funkčná medicína sa vyvíjala od 90.rokov 20.storočia v Amerike a neskôr aj v Európe po boku klasickej medicíny. Vychádza zo zásad tradičnej čínskej medicíny a ayurvédy, no nie je alternatívnou medicínou.

Prvým aspektom z ktorého vychádza je skutočnosť, že ku každému pacientovi pristupuje ako k unikátnej bytosti s originálnym nastavením svojich fyziologických a psycho-sociálnych vlastností.

Aby sa k tomuto aspektu mohlo dostať, je potrebné mať na pacienta a jeho príbeh čas. To je prvý obrovský rozdiel oproti starostlivosti klasickej medicíny, kde nie je čas na nikoho.

Funkčná medicína vyšetruje človeka ako komplexnú bytosť.

Od západnej klasickej medicíny sa líši už v spomínanom prístupe k pacientovi, k chorobe, a z celkovej podstaty uvažovania o zdraví.

Je praktikovaná rovnako študovanými lekármi, využíva moderné prístrojové diagnostiky, krvné testy, zobrazovacie metódy, atď. No namiesto liečenia následkov ochorení, sa zameriava na jeho príčiny a preto musí pátrať po pôvode vzniknutých problémov.

Docieli to jedine personalizáciou a v osobnom, empatickom a ľudskom prístupe ku každému človeku. Človek jednoducho musí pochopiť, prečo vlastne ochorel! Od jednoduchého slovíčka PREČO sa odvíja totiž celá liečba.

Funkčnú medicínu môžeme preto chápať aj ako renesanciu klasickej medicíny, návrat ku koreňom, ale v modernej podobe.

Môže byť anamnéza najdôležitejšia?

Liečba spočíva predovšetkým zmenou životného štýlu a často taktiež aj v systéme presvedčenia a chovania daného pacienta.

Dôležité je pritom zistiť „históriu“ celého problému, s ktorým pacient do ordinácie prichádza, a následne nastaviť individuálny liečebný plán.

Choroba je len signál poukazujúci na nerovnováhu vo fungovaní organizmu na rôznych úrovniach. Funkčná medicína hľadá zdroj tohto signálu. Preto je možné z pohľadu komplexnej medicíny považovať dnešné civilizačné choroby len za ilúzie.

Skutočná príčina sa rozvíja dlhodobo našimi každodennými zlozvykmi, nesprávnymi stravovacími návykmi, hektickým životným štýlom, stresom a dnešným životným prostredím, ktoré nám nedovoľuje ani len na chvíľu sa zastaviť, upokojiť svoju myseľ a investovať všetku svoju energiu do nášho vlastného tela.

Prečo klasická medicína ,,nefunguje“ vo všetkom?

Hlavným nedostatkom liečby a prevencie ochorení postupmi klasickej medicíny je fakt, že sa zameriavajú na príznaky, ktoré sú už len dôsledkom toho, že v našom tele niečo nefunguje správne.

Táto liečba ich dokáže odstrániť rôznymi typmi terapií či liekov, ktoré síce môžu byť aj na prírodnej báze, no samotný problém len zmierňujú, zakrývajú alebo len odďaľujú.

Pôvod nepohody nášho organizmu však často zostáva neodhalený.

Áno, žijeme možno dlhšie ako v minulých storočiach, ale za akú cenu? Za cenu brania práškov, žitia bez energie, úsmevu, životného elánu, s bolesťami pohybového aparátu…

Prírodná liečba osteoartritídy

Stačí, keď sa len pozrieme na svoje okolie. Koľko ľudí je skutočne zdravých fyzicky i duševne a dokáže sa tešiť z každého prežitého dňa, čo by mal byť úplne prirodzený stav?

Ľudia takto začínajú hľadať iné možnosti. Ich bezmocnosť v prekonávaní gradujúcich zdravotných problémov ich napriek materiálnemu komfortu privádza do pocitov ľudskej prázdnosti.

Vtedy odmietajú pomoc v podobe chemicky spracovaných produktov, ale utiekajú sa skôr k pomoci na duševnej úrovni na a pátraním po tom, čo ich vlastne viedlo k prežívaniu tohto stavu a samy seba sa pýtajú:

,,Prečo som chytil nádchu, angínu, prečo aj napriek dodržiavaniu všetkých stravovacích zásad priberám, prečo som práve ja ochorel na rakovinu,..?“

Telo a myseľ

Je už dávno známe, že naše telo je s mysľou prepojené omnoho viac, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať a sú dokonca štúdie, ktoré to dokazujú.

Psychoterapia je dnes stále viac využívaná medzi rôznymi zdravotnými špecialistami pri liečbe mnohých ochorení nevyliečiteľných bežnými invazívnymi postupmi.

V zahraničí prebehol výskum, ktorý sa zameral na upratovačky hotelov, ktoré v rámci svojej profesie fyzicky zaťažujú celé telo, no svoju prácu bežne nespájajú s prospešným pohybom.

Polovici z nich bolo ukázané video, v ktorom im bolo vysvetlené, že ich práca spĺňa všeobecné odporúčania lekárov pre šport a zdravý každodenný pohyb a aký úžitok z toho môžu očakávať.

Pri kontrole po mesiaci mali tieto účastníčky výskumu omnoho pozitívnejšie parametre: nižšia hmotnosť, menej telesného tuku, nižší krvný tlak a celkovo väčšiu radosť z práce.

Je to krásny príklad toho, že naše prosté uvedomenie si, že v rámci svojej každodennej rutiny robíme niečo prospešné aj pre svoje telo, vedie k takým istým zmenám (ba ešte výraznejším), ako keby sme museli športovať za účelom redukcie svojej hmotnosti či jednoducho z povinnosti , aby sme nezleniveli.

Uvedené myšlienky môžeme zhrnúť i v nasledujúcom výroku známeho Buddhu: ,,Sme len výsledkom toho, o čom sme práve premýšľali.“

Čo máme teda robiť

Jedinou cestou ku skutočnému zdraviu je cielená zmena životného štýlu a uvedomenie si skutočných potrieb svojho organizmu.

Naša vlastná intuícia a počúvanie svojho tela sú tým najlepším lekárom.

Ak takto získame cenné informácie o tom, ako naše telo odpovedá na náš životný štýl a na faktory prostredia, v ktorom žijeme, môžeme zájsť do ordinácie lekára funkčnej medicíny.

On vie, že narušenie našej vnútornej rovnováhy má korene v dvoch hlavných oblastiach – vo faktoroch vonkajších, ako je STRAVA, a vo faktoroch vnútorných, psycho-emocionálnych, v ktorých ide hlavne o KVALITU VZŤAHU SAMÝCH K SEBE.

Každý pacient by sa mal dozvedieť, kým skutočne je a čo naozaj v živote chce. Aj to je cesta ku zdraviu a prevencii mnohých zbytočne rozšírených chorôb.

Zdroje: www.flowee.cz, www.flowee.cz, functionalmedicineuniversity.com

O autorke

Natália Marhefková 

študentka 2.ročníka 3. LF Univerzita Karlova Praha

V rámci štúdia medicíny sa zaujímam o funkčnú medicínu, problematiku aktívneho životného štýlu a zdravého stravovania. Veľmi rada čerpám nové informácie z článkov a publikácií Dr. Axe, Dr. Mercola, ale inšpiráciou sú pre mňa aj úspešní odborníci z ČR, ako PharmDr. Margit Slimáková alebo MUDr. Ján Vojáček z pražskej kliniky funkčnej medicíny Endala.

Zbohom vysoký krvný tlak

Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Nic noveho podslunkem! Toto vedeli rodinni lekari uz v 19. st. A od vydani knihy Cingoš, Jiri: Sam sobe doktorem., Benesov 1995 je to dostupne i laikum… Kniha je stale v prodeji na webu. Presto dekuji redakci Badatel za podnetne a uzitecne clanky???

 2. Špekulant

  Tieto veci sú iste mnohým stálym čitateľom tejto stránky známe. Avšak je veľmi prospešné o tomto písať, pretože široká verejnosť nemá o tom ani potuchy. Väčšina z nás sa nesnaží pomôcť sama sebe a mnoho lekárov vidí len orgán, na ktorý sú špecializovaní a nevidí človeka. Mám veľmi pozitívny pocit z tohto článku. Treba robiť takúto osvetu.
  Ešte malá oprava v jednom slove: Psychoterapia je dnes stále viac vyžívaná medzi rôznymi zdravotnými špecialistami pri liečbe mnohých ochorení NEVYLIEČITEĽNÝCH bežnými invazívnymi postupmi.

 3. Pomaly ale isto sa začína medzi ľuďmi presadzovať názor, že súčasná moderná medicína má uplatnenie predovšetkým pri akútnych stavoch a ochoreniach. Alternatívna, inak povedané celostná medicína, lepšie zvláda, lieči a aj vylieči chronické choroby. Pri celostnom prístupe významne ovplyvňuje výsledok liečby vzťah pacient – lekár. Rozhodujúcim v tomto vzťahu je však vždy pacient, jeho informovanosť, dôslednosť, trpezlivosť a vôľa. Veľmi dôležitá je aj schopnosť a šťastie nájsť si toho správneho poradcu odborníka – lekára z oblasti celostnej medicíny. Preto by som privítal na stránkach Bádateľa zaviezť rubriku zoznam liečiteľov, lekárov celostnej medicíny s prípadnými recenziami pre uľahčenie rozhodovania súčasných, ale aj potenciálnych pacientov.

 4. Definitiva

  Krátko a múdro:
  Všetky ochorenia sú spôsobené nezdravým spôsobom života, aj vrodené a genetické vady.
  Zdravý spôsob života:
  -dravá strava
  -denný pohyb /dychčanie a potenie/, min 2x týžd. po 30 min.
  -zdravé životné prostredie
  -duševná pohoda, je ovplyvnená bodmi hore

  Všetky civilizačné ochorenia sú spôsobené nezdravou výživou, napriek liečbe ich počet rastie, spotreba liekov rastie, počet vyliečených nestúpa, počet chronických ochorení a doživotných požieračov liekov rastie, počet úmrtí na civilizačné ochorenia stúpa. Čiže táto civilizácia nezvládla prevenciu ochorení, ani to neskúšala, lebo počet chronicky chorých je úmerný záujmu korporácií, predaju liekov a potravinových odpadov s nízkym nákladom a vysokým ziskom.

  Škola, štátny monopol, o zdravom spôsobe života deti nevzdeláva, rodičia to tiež nevedia.

  Doktori sú dílermi farmaceutov, nemajú poznanie o celostnej medicíne, nehľadajú príčinu ochorenie, nevedia liečiť ochorenie, liekmi len potláčajú nepríjemné príznaky ochorenia.

  Moderná medicína vie rezať, páliť, transplantovať, ale nevie liečiť civilizačné ochorenia. ani to nechce, lebo by to bolo proti záujmu zisku korporácií.

  Všetky civilizačné ochorenia sú liečiteľné a je im možné predchádzať zdravou stravou, srdcovo cievne ochorenia, rakovina, cukrovka, obezita, alergie, autoimúnne ochorenia…

  Rozum vám do hlavy nenalejú ani politici, ani korporácie, ste obetovaný, vaše zdravie, váš život, na oltár zisku politkov a korporácií.

  Musíte sa vzdelať sami:
  Campbell, Čínska štúdia, súhrn storočných vedeckých faktov o výžive aj korporáciách.
  Kushi, Makrobiotikou ke skutečnému zdraví, návod zdravej výživy. Vegetariánsto nie je makrobiotika.

  Komu sa nechce čítať: Konzumujte potraviny v prírodnom stave, pripravené doma, ktoré neprešli priemyselným spracovaním. Konzumujte rastliny v celku, ak sú požívateľné, listy, plody, korene. Mäso max. 5 Dg denne, alebo malé množstvo týždenne, mesačne, biele mäso bez tukov, rybu, žiadne mäsové výrobky. Chlieb iba málo, celozrnný a kváskový.
  Všetky potraviny si pripravujte doma, aj kyslú kapustu a domáci chlieb.
  Nekonzumujte mlieko a výrobky z neho, jogurt nahradiť kyslou kapustou, bielu múku a výrobky z nej, cukor, sladidlá, arómy a ochucovadlá, tuky a oleje len minimálne /potrieť dno panvice/, vitamíny, minerály, probiotiká a iné podvody na okrádanie klientov.

  Makrobiotika je osobne overená, funguje na 100%. Dnešná výživa je „módou“ z USA od povojnových rokov a zločinom dnešných korporácií voči ľudstvu.
  Ľudia v dávnovekej Európe, Kaukaze, strednej Európe, aj v starovekom Grécku sa stravovali podľa dnešnej makrobiotiky.
  Zrod inteligencie človeka a začiatok pestovania obilovín sú na seba časove naviazané, pred 25 – 10 tis. rokmi.
  Genetika obilovín svedčí o nemožnosti šľachtenia odrôd pšenice dávnovekým človekom, bez genetickej manipulácie to nie je možné.
  Všetko svedčí o genetickej prispôsobenosti človeka na makrobiotiku, každé vybočenie ide na úkor zdravia, dĺžky a kvality života.
  Makrobiotika priamo ovplyvňuje duševnú pohodu a správanie človeka /agresia, spôsob myslenia/.
  Makrobiotika zlepší vaše zdravie, podľa závažnosti ochorenia, už od prvých dní konzumácie a zlepšuje stav zdravia aj po rokoch. Tí, ktorí tvrdia, že vám budú chýbať vitamíny a minerály klamú, dajte si urobiť vyšetrenie krvi o doktora.

  • Naprostý súhlas. Len taká malá poznámka k zdravému spôsobu života. Stravu a pohyb vieme ovplyvniť, ale s tým životným prostredím a duševnou pohodou (napr. na pracovisku, v susedskom spolunažívaní, v rodine) už to také jednoduché nie je. Odporúčam k tejto tematike aj knihy J. C. Alixa.

  • ano pri cukrovke druheho typu moze pomoct aj makrobiotika,avsak pri prvom type tymto ludom pomaha prezit len externy inzulin,takze treba rozlisovat,nie len napisat,ze cukrovka -)

 5. Tlamka Jozef

  Názor 80 r.človeka s hybridným vesmírno pozemským podvedomím po prežitej klinickej stupni 3.stupňa…….Nechoďme okolo horúcej kaše a spojme funkčnú a intervenčnú medicínu najmä na báze kognitívnej kvantovej biologie……….
  Príčina každej choroby je najmä disharmonia v peviazanosti fukčnosti epifýzy v kvantovej dualite s VNO a systémovou imunologickou funkciou sleziny- makrofágy……..
  Vráťme sa do embryologického vývoja človeka a časovej metamorfózy pri tvorbe orgánov…
  Je to parketa lekárov…ale ako náhle sa narodíme začína proces starnutia epifýzy a všetkého čo s tým súvisí, vrátane formy bunečného znovuzrodzovania
  s mutačnými rizikami DNA a iných systémových vplyvov……
  Ale dosť teorie…náš ľudský život a zdravie sú evolučné procesy vývoja nášho JÁ,VEDOMIA, DUŠE
  v rámci vesmírneho vedomia ……..
  Ako to ovplyvniť….základom môže byť intervenčná kvantová embryonálno-gerontoapiterapia s primárnym návratom do egyptskej chrámovej medicíny, ajurvédy, kresťanského učenia najmä do 5.koncilu v r.553 a poznatkov modernej kvantovej medicíny 21.storočia……
  Niečo o tom viem, ale je to na dlhšiu reč na báze synchronicity vedy a viery…informácie z druhého brehu po opustení tela cez DNA tunel na prah vesmírnych tajomstiev, by bolo treba skúmať serióznou vedeckou analýzou …takže prajem veľa úspechov tým, ktorí majú odvahu ísť proti prúdu školskej medicíny a komerčných záujmov farmakologických spoločností…….Jozef

Pridajte komentár

*