Elektrinu šetria, no zdraviu škodia: 3 najväčšie nebezpečenstvá LED žiaroviek


Print Friendly, PDF & Email

3 najväčšie nebezpečenstvá LED svietidiel

Množstvo a kvalita svetla, ktorému ste každý deň vystavovaní, môže mať nesmierny vplyv na vaše zdravie. Najzdravšie svetlo je, samozrejme, prirodzené denné svetlo, ktoré okrem tvorby vitamínu D vo vašej koži má celý rad ďalších prínosov.

Nanešťastie však väčšina z nás trávi počas dňa len veľmi málo času vonku, čím prichádzame o túto dôležitú zložku zdravia.

Ešte horšie je, že väčšina ľudí vymenila svoje klasické žiarovky – ktoré najviac pripomínajú plné spektrum podobné prirodzenému slnečnému svitu – energeticky úspornými, svetlo vyžarujúcimi diódami (LED), ktoré majú celý rad škodlivých zdravotných účinkov.

LED žiarovky vydávajú veľké množstvo agresívneho modrého svetla, ktoré vytvára vysoké množstvá druhu reaktívneho kyslíka (ROS) a oxidačného stresu, a chýba v nich blízke infračervené svetlo, ktoré by niečo z tých škôd pomáhalo neutralizovať.

Na tomto mieste uvádzame niektoré hlavné nebezpečenstvá LED osvetlenia a ponúkame rady, ako tieto problémy riešiť, aby ste chránili svoje zdravie.

Hlavný problém s LED žiarovkami pozostáva z dvoch aspektov:

 • po prvé, emitujú priveľké množstvá modrých vlnových dĺžok, ktoré sú obklopené inými vlnovými dĺžkami, vďaka čomu sú pre voľné oko neviditeľné
 • po druhé, v ich spektre chýbajú vyvažujúce hojivé a regeneračné frekvencie blízkeho infračerveného svetla

Je v nich veľmi málo červenej a žiadna infračervená, čo je vlnová dĺžka, potrebná pre opravu a regeneráciu.

Keď ste vystavovaní týmto vyšším množstvám frekvencií modrého svetla, urýchľuje tvorbu nadmerného množstva ROS, čo prispieva k biologickému poškodzovaniu.

Keď teda používate LED žiarovky, vedie to k zvýšenému poškodzovaniu buniek a poklesu ich opravy a regenerácie. Konečným výsledkom, ako sa dá očakávať, je zvýšené riziko chronických ochorení a znížená schopnosť liečiť sa.

Nebezpečenstvo č. 1: LED osvetlenie zhoršuje videnie

Ako už bolo spomenuté, takmer všetkým LED žiarovkám chýbajú frekvencie blízkeho infračerveného žiarenia, ktoré by vyvažovali ich frekvencie modrého svetla.

Frekvencie blízkeho infračerveného žiarenia sú obzvlášť cenné pre liečenie a vplývajú na vaše zdravie celým radom dôležitých spôsobov. V očiach vám blízke infračervené žiarenie pomáha podnecovať bunky sietnice k oprave a regenerácii.

Navyše, LED žiarovky emitujú nadmerné množstvo digitálneho modrého svetla, čo v kombinácii s nedostatkom frekvencií blízkeho infračerveného žiarenia vytvára ROS, teda reaktívny kyslík.

To spoločne vysvetľuje, prečo sú konkrétne LED žiarovky také škodlivé pre vaše oči.

Zrejme viete, že modré svetlo večer znižuje tvorbu melatonínu vo vašej epifýze. Vo svojej sietnici však máte aj bunky, ktoré sú zodpovedné za vytváranie melatonínu, ktorý má cez noc regenerovať vašu sietnicu.

Keď používate LED osvetlenie po zotmení, znižujete regeneračné a hojivé schopnosti svojich očí. Je asi zbytočné hovoriť, že nedostatok regenerácie vedie k degenerácii.

V tomto prípade môže degenerácia viesť k vekom podmienenej degenerácii makuly, ktorá je hlavnou príčinou slepoty u starých ľudí.

Nedostatočné vystavovanie sa slnečnému svetlu počas dňa sa tiež dáva do súvisu s veľkým nárastom myopie (krátkozrakosti).

Denné svetlo uvoľňuje vo vašej sietnici dopamín, pričom spomaľuje rast vášho oka a z toho dôvodu eventuálne spomaľuje predlžovanie oka a zmeny vášho videnia.

Modré svetlo tiež znižuje produkciu melatonínu, čo okrem toho, že zhoršuje spánok, zvyšuje aj riziko inzulínovej rezistencie, ktorá zvyšuje aj riziko myopie.

Nebezpečenstvo č. 2: LED osvetlenie prostredníctvom mitochondriálnej dysfunkcie a potláčania tvorby energie podporuje chronické ochorenia

Dôležité je, že LED svetlo ovplyvňuje fungovanie vašich mitochondrií a môže stimulovať vznik zdravotných problémov, ktoré majú pôvod v mitochondriálnej dysfunkcii, ako sú metabolická porucha a rakovina.

Chromofory sú molekuly, ktoré absorbujú svetlo. Optické tkanivové okno je v rozmedzí od 600 do 1400 nanometrov, čo znamená, že je takmer úplne pokryté časťou blízkeho infračerveného žiarenia svetelného spektra.

Toto optické tkanivové okno umožňuje žiareniu prenikať dva a pol či viac centimetrov do telových tkanív.

Chromofory sa nachádzajú vo vašich mitochondriách a aktivovaných molekulách vody. Vo vašich mitochondriách je aj zvláštna molekula, zvaná cytochróm c oxidáza, ktorá sa v mitochondriách zapája do vytvárania energie. Výsledným produktom je adenozín trifosfát (ATP) – bunková energia.

ATP je palivo, ktoré vaše bunky potrebujú pre všetky svoje rôznorodé funkcie, medzi ktoré patrí transport iónov, syntetizácia a metabolizmus.

Vaše telo vytvára každý deň obrovské množstvá ATP. A zatiaľ čo bez kyslíka dokážete prežiť niekoľko minút, keby náhle ustala všetka tvorba ATP, zomreli by ste do 15 sekúnd. To je dôvod, prečo je osvetlenie také dôležité.

Svetlo je žalostne nechápaná a prehliadaná časť rovnice pre tvorbu biologickej energie, najmä na úrovni mitochondriálneho ATP.

Keďže za zvýšenú tvorbu ATP je zodpovedný cytochróm c oxidáza, bunka má lepší prísun energie, čo jej umožňuje lepšie fungovať a toto platí bez ohľadu na to, kde bunka sídli.

Znamená to, že pečeňové bunky s väčším množstvom ATP budú schopné účinnejšie detoxikovať vaše telo; fibroblasty vo vašej koži budú schopné syntetizovať viac kolagénových vlákien a tak ďalej, lebo ATP je veľmi dôležitý pre všetky bunkové funkcie.

Hlavným poučením tu je, že tvorba vašej telesnej energie sa netýka len príjmu potravy. Aby váš metabolizmus fungoval optimálne, potrebujete sa tiež vystavovať určitým vlnovým dĺžkam svetla.

To je ďalší dôvod, prečo je svetlo pre optimálne zdravie tak životne dôležité a prečo je najlepšie sa LED žiarovkám vyhnúť.

Nebezpečenstvo č. 3: LED osvetlenie zhoršuje váš spánok

LED osvetlenie, vrátane toho z elektronických obrazoviek, tlmí aj tvorbu melatonínu, čím narúša spánok, čo môže mať tiež ďalekosiahle dôsledky pre vaše zdravie.

Na svetlo citlivé bunky vo vašich očiach zachytávajú modré svetlo, čo potom v suprachiazmatickom jadre, malej oblasti hypotalamu vášho mozgu, spúšťa odlišné procesy.

Jedným z nich je vyslanie správy do vašej epifýzy, že keď je veľa modrého svetla, mala by ustať tvorba melatonínu, aby sa dopomohlo k bdelosti.

Ako vyliečiť štítnu žľazu

Za normálnych podmienok, keď zapadá slnko a ubúda modrého svetla, tvorba melatonínu stúpa, čo vám pomáha zaspávať.

Keď ste ale neprestajne vystavovaní obohatenému modrému LED svetlu, najmä jasnému, táto večerná sekvencia je prerušená, čo vedie k problémom so spánkom.

Výskum vlastne potvrdzuje, že „modré svetlo z LED žiaroviek vyvoláva v ľuďoch na dávke závislé potláčanie melatonínu“.

Už len dve hodiny večerného pozerania do tabletu stačia na potlačenie prirodzeného nočného zvýšenia hladiny tohto hormónu a výskum ukazuje, že použitie elektronického zariadenia hodinu pred spaním môže oddialiť zaspávanie o viac než hodinu.

Ďalšia štúdia, ktorá porovnávala profily melatonínu u jedincov vystavených štandardnému izbovému osvetleniu (<200 luxov) verzus tlmenému osvetleniu (<3 luxy) zistila, že vystavenie sa osvetleniu miestnosti pred spaním skracovalo čas zvýšených hladín melatonínu asi o 90 minút.

To znamená, že vám môže trvať ďalšiu hodinu a pol, než budete natoľko ospalí, že po zaľahnutí do postele zaspíte. Skombinujte pred spaním izbové osvetlenie s elektronickými displejmi a ľahko zistíte, že sa vám bude spánok vyhýbať celé hodiny.

Väčšina z nás rada sleduje večer pred spaním televíziu ako formu relaxu. Ja to rozhodne robím a sledujem na Netflixe veľa skvelých dokumentárnych filmov. Dôležité tu je, že väčšina televízorov nedokáže odfiltrovať modré svetlo.

Ak ale ako televíznu obrazovku používate monitor počítača, môžete používať Iris; stačí si len nainštalovať do počítača softvér na filtrovanie modrého svetla. To vám umožní bezpečne pozerať večer televíziu bez potláčania tvorby vášho melatonínu.

Pre optimálne zdravie sa zamerajte na každodenné vystavenie sa dennému svetlu

Dobrou správou je, že všetky tieto zdravotné nebezpečenstvá môžete dať do poriadku úpravou svojho svetelného prostredia a opätovným zosynchronizovaním svojho tela s prirodzenými cyklami svetla a tmy.

Toto sú štyri hlavné odporúčania:

1. V hlavných priestoroch nahraďte LED žiarovky obyčajnými

Hoci sú LED žiarovky naozaj energeticky účinnejšie, cena, ktorú za to platíte svojím zdravím, také úspory nákladov ďaleko presahuje.

V priestoroch, v ktorých počas dňa a večera trávite väčšinu svojho času, ako sú kuchyňa, jedáleň, obývačka a kancelária, nahraďte LED žiarovky obyčajnými žiarovkami a LED žiarovky si nechajte pre priestory, ako sú chodby, toalety, garáž a veranda, kde je vaše vystavenie sa ich svetlu minimálne.

Kľúčovým slovom je tu HLAVNÉ oblasti. NEMUSÍTE nahradiť všetky LED žiarovky vo svojom dome, len tie, ktoré používate stále. V mojom prípade ide o kuchyňu, spálňu a kúpeľňu.

Všetky ostatné izby majú LED žiarovky, ktoré sa prakticky nikdy nezažínajú, keď sú ale rozsvietené a niekto ich zabudne vypnúť, nespáli sa zbytočne veľa elektriny.

2. Počas dňa sa vystavujte jasnému, prirodzenému svetlu

Intenzita svetla je dôležitá, lebo synchronizuje vaše riadiace telové hodiny, pozostávajúce zo skupiny buniek vo vašom tele, zvaných suprachiazmatické jadrá.

Tieto jadrá sa synchronizujú s cyklom svetlo-tma vášho prostredia, keď do vašich očí vstupujú isté vlnové dĺžky svetla.

Pre dobrý spánok potrebujete správne zladené cirkadiánne rytmy a krok č. 1 vám pomôže počas dňa zaistiť dostatočnú dávku pobytu vystavenia sa dennému svetlu.

Vaša epifýza vytvára melatonín zhruba vtedy, keď sa nevystavujete jasnému slnečnému svetlu počas dňa a v noci za úplnej tmy.

Keď ste celý deň v tme, vaše telo nevie posúdiť rozdiel a nebude optimalizovať tvorbu melatonínu. Ideálne je svojmu cirkadiánnemu systému pomôcť, aby sa nanovo nastavil sám, a to tým, že ako prvé sa mu ráno dostane 10 až 15 minút svetla.

To vyšle silný signál vašim vnútorným hodinám, že nastal deň, takže ho s menšou pravdepodobnosťou budú miasť neskoršie slabšie svetelné signály.

Okolo slnečného poludnia si potom dajte ďalšiu 30 až 60-minútovú „dávku“ denného svetla.

3. V noci sa intenzívnemu modrému svetlu vyhnite

Melatonín funguje ako návestie vašej cirkadiánnej fázy, alebo tiež biologické časovanie.

Za normálnych okolností začína váš mozog postupne zvyšovať tvorbu hormónu melatonínu okolo deviatej či desiatej hodiny večer, preto sa cítite ospalí.

Niekde v rozmedzí 50 až 10 000 luxov sa nachádza aktivačné rozpätie, v ktorom svetlo začne potláčať tvorbu melatonínu.

Dôležitá je však aj vlnová dĺžka. Červené a jantárovo žlté svetlo tvorbu melatonínu potláčať nebude, modré, zelené a biele svetlo však áno.

Dbajte teda na to, aby ste sa po zotmení vyhýbali hlavne modrým vlnovým dĺžkam. Sem patrí umelé osvetlenie a svetlo emitované elektronickými zariadeniami, ako sú váš televízor, počítač a iné elektronické obrazovky.

Existuje celý rad spôsobov, ako sa večer, v závislosti od vášho životného štýlu a koníčkov, vyhnúť obohatenému modrému svetlu, vrátane nasledujúcich odporúčaní.

Viac sa môžete dozvedieť aj zhliadnutím rozhovoru s výskumníkom Danom Pardi z roku 2014 na tomto odkaze.

* Po zotmení zhasnite alebo stlmte všetky svetlá a aspoň hodinu pred spaním (ideálne dve hodiny a viac) sa vyhnite pozeraniu televízie či používaniu svetlo vyžarujúcej elektroniky.

* Ak potrebujete osvetlenie po západe slnka, prejdite na nízkowattovú klasickú žiarovku alebo žiarovku so žltým, oranžovým, prípadne červeným svetlom. Ideálnym riešením je soľná lampa s 5-wattovou žiarovkou, ktorá nebude brániť tvorbe vášho melatonínu.

* Ak používate počítač, smartfón alebo tablet, nainštalujte si softvér blokujúci modré svetlo, ako je Iris, alebo používajte jantárovo sfarbené sklá, ktoré bránia prestupu modrého svetla.

Štúdie potvrdili, že pri používaní skiel brániacich prestupu modrého svetla vytvárajú ľudia rovnaké množstvo melatonínu ako pri tlmenom osvetlení, a to aj vtedy, keď sú v osvetlenej miestnosti, alebo používajú technológie emitujúce svetlo.

Ďalšie štúdie ukázali, že ľuďom používajúcim sklá brániace prestupu modrého svetla sa veľmi zlepšila kvalita spánku aj nálada. Zlepšený spánok udávajú aj ľudia pracujúci na zmeny, ktorí ich používajú pred spaním (t.j. ráno, keď je biely deň).

4. Spite v tme

Keď nastane čas ísť spať, zabezpečte, aby ste mali v spálni čo najväčšiu tmu. Bolo dokázané, že vystavenie sa izbovému osvetleniu potláča tvorbu melatonínu o viac než 50 %, ale o úbytok vášho melatonínu sa môže postarať aj malé množstvo svetla.

Iba zavrieť oči nestačí, lebo svetlo dokáže prenikať aj cez vaše viečka (ako sme už skôr uviedli, až do hĺbky 2,5 cm).

Ak sú pre vás zatemňovacie rolety priveľkou investíciou, rovnako a za ďaleko menej peňazí poslúži aj maska na spanie. Majte tiež na pamäti, že škodlivý vplyv môže mať aj digitálny budík s LED displejom, takže ho buď vymeňte za iný, alebo zakryte displej.

K alternatívnym riešeniam patria slnečný budík, ktorý vás budí postupným zvyšovaním intenzity svetla, čím simuluje svitanie, alebo hovoriaci budík určený pre zrakovo postihnutých.

Ako znížiť cholesterol a vyčistiť cievy

Zdroj: articles.mercola.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. jiraskova ludmila

  děkuji za informaci

 2. No, je to obsiahly článok, mal by som pár pripomienok k autorke:
  – kde v EU si ešte môžem zakúpiť klasické žiarovky do výkonu 100W?
  – LED žiarovky sa predávaju s rôznou teplotiu farieb, najlepšie je kupovať tie s čo najnižšou teplotou farieb (2700K alebo menej – tzv. teplá biela) aj keď sú drahšie. Tie sa najviac približujú svetlu žiarovky.
  – myslím si, že varovania o škodlivosti modrej zložky sú všeobecne trochu prehnané (podobne ako doporučenia piť hektolitre čistej vody). Možno sa to trochu prejaví u ludí pozerajúcich večer hodiny do mobilu, ale aj tie už mávajú filtre modrého svetla, tv tiež.
  (ja osobne ani tieto filtre nezapínam a problémy so spánkom nemám, ale samozrejme, všetko svetlo povypínam a zatiahnem žalúzie)

  • Naprosto souhlasím s Petrem.

  • Tak treba kupovať halogénové žiarovky, ktoré majú ešte lepšiu, zdraviu prijateľnejšiu frekvenciu vyžarovania, ako klasické. Sú o trochu drahšie, ale úspora je u nich, voči klasickým, 10 % – ná !

 3. Na Slovensku si kúpite aj 500W žiarovky ..
  Vo vyhľadávači zadajte napr. „priemyselné žiarovky“ 🙂

 4. Tento článok nespomína jeden podstatný údaj a to Ra index (alebo CRI). Ak sa budeme rozprávať o led svietidlách s Ra pod 70, tak je na ňom veľa pravdy. Inak však nie.. (Posledná časť o spaní v noci v tme – samozrejme súhlasím) Dnes sa už dajú kúpiť svetelné zdroje (aj led) s Ra okolo 90. Doma mám svietidlá s min. indexom 95.. Čo zodpovedá 95% (!!!) vlnových dĺžok slnečného spektra. Samozrejme, že tieto „ledky“ boli cenovo niekde inde ako bežne kúpite v napr. OBI :).
  Ra Je svetelný parameter, ktorý málokto pozná a väčšinou sa spája s teplotou chromatickosti. Slnečné svetlo má index farebného podania 100 Ra (CRI). A všetky umelé svetlené zdroje sú porovnávané s týmto denným svetlom a vyjadrujú percentuálne zastúpenie všetkých farieb oproti slnku. To znamená, že číselný údaj napr. 80 Ra (CRI) znamená, že umelý svetlený zdroj obsahuje 80% všetkých vlnových dĺžok oproti slnku.

 5. Tieto problemy ktore sa spominaju v clanku a aj dalsie problemy, ktore sa v clanku nespominaju ako flicker/blikanie su uz davno u LED ziaroviek vyriesene. Dnes nie je problem si kupit LED ziarovky ktore maju vyborne CRI, nemaju flicker atd… Problem je len cena. Tie najlacnejsie LED ziarovky pochopitelne nemaju rovneku kvalitu svetla a ani zivotnost ako vyrobky renomovanych znaciek. Rozdiel v cene je casto krat maximalne opravneny a neide len o znacku… Pokial nejaka ultra lacna ziarovka pouziva uplne najlacnejsie LEDky nema ani menic, len nejaky primitivny kapacitny obmedzovac prudu, tak pochopitelne znackova ziarovka, ktora ma menic, spatnu vazbu, ochrany proti prepatiu, kvalitene LED, a je na nej napisane ake ma CRI, musi mat uplne inu cenu

  • Ak pri kupe LED ziarovky pozeram len na cenu a vykon, alebo este na CCT, tak sa samozrejme nemozem potom stazovat na to ako to na prd svieti, blika a ako to skoro vyhori… Treba pozerat aj CRI atd…

 6. Dobrý den, prosím, ráda bych věděla, jaký program IRIS si mám stáhnout do tabletu. Je jich tam hodně – nevyznám se v tom… Moc děkuji.

 7. Vedzte ze vo foto-video osvetlovacej sfere sa ra index dost casto sklonuje tiez ako ukazovatel kvality svetla lebo nizke hodnoty ra sposobuju “trhliny” v celom spektre a nepekne farebne mapy na pleti

 8. Spominam si, ze ked sme po vojne nahradzovali petrolejky ziarovkami, tak bolo mnozstvo reakcii, tvrdiacich, ze svetlo zo ziarovky je nebezpecne….

 9. nj, to vite, aj e cigarety mali byt bezpecne…

 10. Ján Cehelský

  Zase niekto chce propagovať bludy o škodlivosti a naháňať peniaze elektro firmám.
  Konečne sa začnite zaujímať o normálny život a nie o blbosti.

  • Tak ja už mám tú degeneráciu makuly (žltej škvrny) a som už aj po operácii pravého oka a v ľavom oku mi ten proces už tiež začal. Odkedy sme v zamestnaní dostali počítače, tak sa mi začal zhoršovať zrak. A keď niekdy aj 7 hodín v kuse som tam často pracovala, tak za tie roky sa to prejavilo. Netreba to podceňovať, to nie sú blbosti.

Pridajte komentár

*