Deväť závojov, ktoré halia ľudskú dušu


Print Friendly, PDF & Email

Deväť závojov, ktoré halia ľudskú dušu

Každý horlivý hľadač pravdy nakoniec narazí na neuveriteľnú symetriu a stavbu matematiky, ktorá je obzvlášť platná vo fraktálnej geometrii, týkajúcej sa celých čísel 1 až 9.

Pre uvedenie toho najzákladnejšieho príkladu sa pozrite na nasledovných deväť rovníc.

(1 x 8) + 1= 9

(12 x 8) + 2 = 98

(123 x 8) + 3 = 987

(1234 x 8) + 4 = 9876

(12345 x 8) + 5 = 98765

(123456 x 8) + 6 = 987654

(1234567 x 8) + 7 = 9876543

(12345678 x 8) + 8 = 98765432

(123456789 x 8) + 9 = 987654321

Úžasné, však?

Pokladám to za veľmi zaujímavé, tým viac, že všetci veľkí filozofi histórie ako Archimedes, Kopernik, Sokrates a DaVinci boli v prvom rade a hlavne matematici.

Dovoľujem si vyhlásiť, že počnúc biblického proroctva až po vlákna DNA je postavené a založené na celkom jednoduchých matematických vzorcoch a modeloch – ale to už predbieham príbeh, lebo pochopenie roly matematiky je samo osebe jedným z deviatich skrytých závojov.

Zamyslite sa aj nad takzvanými „školami mystérií“ staroveku. V tienistých sumerských a babylonských chrámoch ukazovala Kabala cestu k prapôvodnej „Svätyni svätých“ – odhaleniu závojov života, stvorenia, Boha a keď bola prijatá v cti a pravde, k samotnému pôvodu Človeka.

Znamenalo to systematicky prenikať a osvojovať si 9 úrovní pochopenia alebo tiež „Rovín pravdy“, kým ste konečne vstúpili do „Nirvány“ (alebo tiež konečnej jednoty s Bohom), ako je znázorňované na súčasných „záznamových doskách“ slobodomurárov.

Podobne ako obrovská krížovka Sudoku sa ľudská skúsenosť, ktorú nazývame život, mnohými pozoruhodnými spôsobmi verne krúti okolo čísel 1 až 9.

V systéme má všetko miesto a všetko presne a dôkladne zapadá do večnej mriežky času a priestoru. Táto je potom tou jedinou definíciou Pravdy – skrytým, tajomným poznaním, dokonale zapadajúcim do matematickej mriežky zvanej logika.

Yeshua (alias Ježiš Nazaretský) vyhlásil toto svojim učeníkom: „Poznáte Pravdu a Pravda vás oslobodí.“

Prečo nedokážu ľudia vidieť pravdu?

Na túto otázku najlepšie odpovedajú múdre slová Dona Harkinsa, ktoré napísal v roku 2001:

 „Za posledných niekoľko rokov som vytvoril a zavrhol niekoľko teórií v snahe vysvetliť, prečo niektorí ľudia nedokážu vidieť pravdu – ani keď ich fackuje do tváre.

Tí z nás, ktorí dokážeme vidieť „sprisahanie“, sme sa zúčastnili na nespočetnom množstve vzájomných rozhovorov o frustrácii z neschopnosti väčšiny ľudí pochopiť extrémne dobre zdokumentované argumenty, ktoré používame na opísanie procesu nášho kolektívneho zotročovania a vykorisťovania.

Najbežnejším vysvetlením, ku ktorému sa dospeje, je, že väčšina ľudí skrátka „nechce vidieť“, čo sa naozaj deje.“

Extrémne zlí muži a ženy, tvoriaci svetovú mocenskú elitu, šikovne vypestovali virtuálnu pastvinu s takou zelenou trávou, že si len niekoľko ľudí, ak vôbec nejakí, dá tú námahu zdvihnúť hlavu od miesta, kde sa dosť dlho pasú, aby si všimli jasne sfarbené ceduľky pripnuté do svojich uší.

Tí istí ľudia, ktorí kvôli tráve na pastvine nedokážu vidieť svoje zotročenie, majú sklon vidieť ako šialených „konšpiračných teoretikov“ tých z nás, ktorí dokážeme dohliadnuť až za farmu.

Konečne chápem, prečo.

Nie je to tým, že to tí, ktorí nevidia, že sa im pod vedením mocenskej elity vytráca sloboda, „nechcú vidieť“ – oni jednoducho nedokážu vidieť, čo sa im deje a to kvôli nepreniknutým závojom, ktoré im bránia vo výhľade.

Všetky ľudské snaženia sú filtračným procesom. Jedným z najlepších príkladov je šport.

Venujeme sa konkrétnym športom, dokým nás nevyhodia z ihriska. Tých profesionálnych športovcov, ktorým platíme ťažké peniaze za to, aby sme sa na nich mohli pozerať, z ihriska jednoducho nikdy nevyhodia.

Každú jar hrajú malú ligu milióny detí, ktoré sa filtrujú, až zostane len asi 50 chlapíkov, ktorí idú v októbri na Svetovú sériu.

9 závojov zahaľujúcich ľudskú dušu

Na planéte je viac než 7,8 miliárd ľudí. Väčšina z nich žije a zomiera bez toho, aby sa bola vážne zamyslela nad čímkoľvek iným, než čo potrebujú pre udržanie pokope svojich životov Deväťdesiat percent celého ľudstva bude žiť a zomrie bez toho, aby preniklo prvým závojom.

Vlastne sa dá povedať, že všetkými deviatimi závojmi celkovo prenikne len zlomok z takmer 8 miliardovej ľudskej populácie. A zdalo by sa, že ešte aj táto malá menšina sa stále scvrkáva.

Pre zachovanie zelene „virtuálnej pastviny“ tiež globálna elita úspešne podpláca mnohých tých, ktorí prenikli viacerými závojmi, aby zviedli zo smeru ďalších, ktorí sa v mnohých oblastiach môžu približovať k pravde.

Ja toto nazývam jednoducho intelektuálnou prostitúciou – predávať dedičské právo na Univerzálnu Pravdu za bezcennú misu šošovice. Zlatý lesk bohatstva, slávy a spoločenského povýšenia už zlákal mnohých nadaných intelektuálov.

S pripísaním plných zásluh Donovi Harkinsovi teraz uvádzam novoaktualizovaných „Deväť závojov“:

Prvý závoj

Desať percent z nás prenikne prvým závojom a objaví svet politiky. Budeme voliť, staneme sa aktívnymi a vytvoríme si nejaký názor.

Naše názory budú utvárané okolitým fyzickým svetom; našimi dňami vo verejnom vzdelávaní budeme „utváraní“ tak, aby sme akceptovali predstaviteľov vlády, osobnosti sieťových médií a ďalších „expertov“ ako hlavné hlasy autority.

Deväťdesiat percent ľudí z tejto skupiny bude žiť a zomrie bez toho, aby prenikli druhým závojom.

Stop Candida

Druhý závoj

Desať percent z nás prenikne druhým závojom, aby sme skúmali svet histórie, vzťah medzi človekom a vládou a význam samosprávy prostredníctvom ústavného a bežného zákona.

Deväťdesiat percent ľudí z tejto skupiny bude žiť a zomrie bez toho, aby prenikli tretím závojom.

Tretí závoj

Desať percent z tých, ktorí preniknú druhým závojom, prenikne nakoniec aj tretím závojom, aby nezvratne zistili, že svetové zdroje, vrátane ľudí, sú pod kontrolou extrémne bohatých a vplyvných rodín, ktorých zlúčené starosvetské aktíva sa, spolu s modernými stratégiami vymáhania, stali základom, ktorému je v súčasnosti dlžná ekonomika celého sveta.

Deväťdesiat percent ľudí z tejto skupiny bude žiť a zomrie bez toho, aby prenikli štvrtým závojom.

Štvrtý závoj

Desať percent potom prenikne štvrtým závojom, aby objavili iluminátov, slobodmurárstvo a ďalšie tajné spoločnosti.

Tieto spoločnosti používajú symboly a vykonávajú obrady, ktoré zachovávajú generačné prenosy tajných poznaní, využívaných na udržiavanie bežných ľudí v politickom, ekonomickom a duchovnom područí najstarších krvných línií na Zemi.

Deväťdesiat percent ľudí z tejto skupiny bude žiť a zomrie bez toho, aby prenikli piatym závojom.

Piaty závoj

Desať percent postúpi k preniknutiu piateho závoja, aby sa dozvedeli, že tajné spoločnosti sú natoľko technicky pokročilé, že cestovanie časom a medzihviezdna komunikácia sú neohraničené.

Dokonca kontrola samotných myšlienok či samotného konania ľudí sú niečím, čo ich členovia robia tak nenútene, ako keď vy hovoríte svojim deťom, že musia ísť spať.

Ako za čias Noeho, táto technológia vytvára umelé životné formy, keď sa človek snaží nahradiť Boha. Deväťdesiat percent ľudí z tejto skupiny bude žiť a zomrie bez toho, aby prenikli šiestym závojom.

Šiesty závoj

Desať percent pokročí k tomu, aby prenikli šiestym závojom, kde sa dozvedáme, že draci, jaštery a mimozemšťania, ktorých sme považovali za fiktívne príšery z detskej literatúry, sú naozaj skutočné.

V skutočnosti sú oni ozajstnými riadiacimi silami tajných spoločností, odhalených v štvrtom závoji.

Deväťdesiat percent ľudí z tejto skupiny bude žiť a zomrie bez toho, aby prenikli siedmym závojom.

Siedmy závoj

Desať percent dospeje k preniknutiu siedmym závojom, kde plne pochopia a prijmú neuveriteľný svet fraktálnej geometrie a vesmírny zákon čísel.

Ukáže sa, že tvorivá sila celého vesmíru má súvis so vzorcami a sekvenciami numerického kódu a že je odomknutý prístup ku všetkým „tajomstvám“, ako sú samotná štruktúra času, priestoru, paralelných vesmírov a prístupu do nich.

Tí, ktorým ich intelekt umožní preniknúť cez siedmy závoj, často podliehajú vábeniu a sľubom nesmierneho bohatstva, ponúkaného vládnucou elitou a tak viac než deväťdesiat percent ľudí z tejto skupiny bude žiť a zomrie bez toho, aby prenikli ôsmym závojom.

Ôsmy závoj

Preniknutie ôsmym závojom odhaľuje Boha a čistú energiu známu ako LÁSKA, ktorá je čírou životnou silou vo všetkých živých veciach – ktoré sú jedno a to isté.

Na to, aby ste niekedy prenikli týmto závojom, je potrebná hlboko zakorenená Pokora.

Deviaty závoj

Preniknutie deviatym závojom značí zdokonalenie čistej energie známej ako láska a tým stanie sa skutočne jedno s Bohom a Jeho vyjadreniami.

Zdokonaľovaním tejto čistej energie si človek potom plne osvojuje dobročinnosť a tým získava úplné pochopenie univerzálneho plánu obetovania, smrti a vykúpenia. Vtedy sa samotný život stáva úplným a človek skutočne prejde celý kruh a hľadí na svet očami nevinného dieťaťa, no s najhlbšou múdrosťou, zrodenou z čistej LÁSKY ôsmeho závoja.

Zamyslite sa nad týmto: ak je táto teória správna, potom je na planéte len asi 78 000 ľudí, ktorí úspešne prenikli šiestym závojom.

Irónia je až príliš neuveriteľná: Tí, ktorí uviazli za závojmi číslo jeden až päť, majú sotva inú možnosť, než vidieť v ľuďoch, ktorí prenikli vyššími závojmi ako oni, nebezpečných šialencov.

S každým preniknutým závojom sú exponenciálne sa scvrkávajúce počty osvietených považované exponenciálne rastúcimi masami stále menej osvietených ľudí za šialené.

Akoby tej irónie nestačilo, čím viac sa človek zo „šiesteho alebo vyššieho závoja“ pokúša vysvetliť, čo dokáže vidieť tým, ktorí to nedokážu, tým šialenejším sa im javí.

Táto pravda nepotrebuje žiadne ďalšie vysvetľovanie. Okrem toho vládnuca elita vytvára a financuje inštitúcie na účinné nálepkovanie mnohých takých prebudených jednotlivcov ako „štváčov“ a „teroristov“.

Náš nepriateľ – Štát

Za prvými dvomi závojmi nachádzame veľkú väčšinu ľudí planéty. Sú nástrojmi štátu.

Tí spoza tretieho závoja sú dôverčiví voliči, ktorých nevedomosť ospravedlňuje kroky politikov, posielajúcich nespočetné milióny ľudí spoza prvého závoja zomierať do cudzích krajín ako potravu pre delá – ich spoločným životným postojom je jednoducho veriť, že sebe slúžiace machinácie mocenskej elity sú záležitosťami národnej bezpečnosti a stojí za ne zomierať.

Ľudia spoza štvrtej, piatej a šiestej opony sú čoraz viac vystavovaní perzekúciám štátu z dôvodu svojej klesajúcej schopnosti byť využití ako nástroje na zlučovanie moci a bohatstva mnohých do rúk mocenskej elity niekoľkých.

Pre týchto ľudí je tiež bežné s každým závojom, ktorým preniknú, obetovať viac svojich vzťahov s priateľmi a rodinou, svoje profesionálne kariéry a osobnú slobodu.

Albert Jay Nock (1870 – 1945), autor knihy „Náš nepriateľ štát“ (1935) vysvetlil, čo sa deje s tými, ktorí nájdu a využijú posledné dva závoje:

„Čo najlepšie dokázal štát nájsť, aby sa vyrovnal so skutočným Sokratesom a skutočným Ježišom, keď ich mal? Iba jedného otráviť a druhého ukrižovať, len z toho dôvodu, že na to, aby im dovolili žiť dlhšie, až príliš neznesiteľne prekážali.“

Závery

Ako napísal Don Harkins:

„A tak teraz vieme, že to nie je tým, že by naši rodáci boli takí upnutí na svoje životy, „že nechcú vidieť“ mechanizmus svojho zotročovania a vykorisťovania.

Oni to jednoducho „vidieť nedokážu“. Takisto ako ja nedokážem vidieť, čo je na druhej strane zatiahnutej opony.“

Účel tejto eseje je trojitý:

1. Pomôcť pochopiť hŕstke ľudí za poslednými závojmi, prečo masy nemajú inú voľbu, než ich jasnosť interpretovať ako šialenstvo;

2. Pomôcť pochopiť ľuďom za prvými dvoma oponami, že život, dýchanie a myslenie sú iba začiatok; a

3. Ukázať ľuďom, že najväčšie dobrodružstvo nášho života je za tým nasledujúcim závojom, pretože je to o závoj menej medzi nami a Bohom (ja by som povedal „Najvyššou vibráciou“).

Poznámka autora

Takmer pred desiatimi rokmi môj milý priateľ a kolega Don Harkin napísal nádherne myšlienkovo provokatívne dielo „Otroctvo a osem závojov“.

Pred jeho predčasnou smrťou sme o tejto „teórii ôsmich závojov“ spolu diskutovali doslova celé hodiny – a nakoniec  ma Don požiadal, aby som o tom napísal článok pre jeho noviny The Idaho Observer.

Urobil tak preto, lebo som mu veľa rozprával o svojom výskume a spoločne sme dospeli k záveru, že v skutočnosti je na ľudskú dušu (t.j. inteligenciu) umiestnených DEVÄŤ závojov a že duchovný pokrok a tým plné poznanie PRAVDY by si vyžadovali preniknúť týmito Deviatimi závojmi.

Žartoval som s Donom, že táto téma by si vyžadovala celé vydanie The Idaho Observer a to by len škrabla po povrchu.

To bolo jedno Donových redaktorských nadaní – vziať zložitý príbeh a stlačiť ho do čítavejšieho formátu. Na pamiatku Dona Harkinsa je toto zápis toho, o čom sme hovorili, v čo najzhustenejšej forme.

Liečba osteoporózy

Zdroj: wakingtimes.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. je to povedané po svojom, ja to osobne vidím inač. Veľa som rozmýšľal nad existenciou Boha a neprišiel som na nič poriadneho. Zrejme môj intelekt je nedostatočný. Vždy kladiem otázku, kto to je Boh a ako sa tam niekde našiel a najmä, kto ho stvoril. Len on môže stvoriť vesmír, uplácať človeka z hliny a fuknúť mu dušu atd….ale jeho nestvoril nik??? Nie je vyšší Stvoriteľ??? A sme v začarovanom kruhu. Mne to všetko pripadá ako rozprávka a to aj pomerne nedokonalá. Odhliadnúc od toho, že keby Boh existoval naozaj, veľmi by som to uvítal, za predpokladu, že pochopím jeho pôvod. No a čo sa tyká svetských elit, nuž ľudia môjho zmýšľania by si vedeli rady. Je to na dlhú diskusiu a ja na tomto mieste nemienim pokračovať…

  • Intelekt na poznanie pravdy nie je podstatný – pravdu nie je potrebné chápať, ale poznať – chápanie vzťahov /matematika je o vzťahoch/ ešte pravdu neprináša.

   ˇČlánok je tak jednoduchý – až nemôže byť pravdivý!“ – zvlášť, čo sa týka fraktálov – to bol len jediný príklad matematických fraktálov? To mi poser prsa! A čo fraktály v mineralógii – napríklad. ???

   Typický príklad ohurovania – a podsunutie kabbaly – ako jediného zdroja poznania, do ktorého sú akože zasvätení len „vyvolení“ židia = nie národ, ale sekta. Autor sa dopracoval ku zvláštnemu výsledku, že len 78 tisíc ľudí má odhalený aj 9. závoj – teraz sem nechcem pliesť okultnú symboliku. Chyba lávky – to neviditeľné je v prvom rade dimenzia, ktorá nie je zmyslami /nie len tými 5-timi „novinárskymi“/ obsiahnuteľná, a tých dimenzií je podla duchovných zdrojov a insiderov vo vesmíre 15 a na Zemi 12 – takže 9 „závojov“ poznania je na nízkej vývojovej priečke. Keby neexistovala zničujúca vojna na úrovni kozmického konfliktu, kde sa podstatne vyspelejšie bytosti od nás s tými druhými neserú a deštruujú ich na úrovni základných častíc – uveril by som v zaklínadlo večnej lásky – ako substancie. „Lásku sme si sľúbili“ – židobiblický ovládač v novembri 1989. Ale aby som netrepal – veľmi dobre to vystihol – už nebohý Zaznobin – ktorý dlhodobo študovval problematiku noosféry, do ktorej patria okrem informačného pola aj všetky formy existencie, ako existencie energie a existencie informácie – a aj každý človek predstavuje energetickú existenciu a informáciu – teda že Zaznobin zadefinoval pravidlo, že na to, aby prešlo na najvyššej úrovni riadenia-priority = svetonázor 1% lži, je potrebné dodať 99% pravdy. Tento ohurovací článok nedosahuje ani 99% a podsúva tu lži o tom, kto vládne poznaním. Už z logiky veci – tento článok by musel-mohol – podľa vlastnej definície – napísať len osvietený človek – čo je TU hovadina! Osvietený človek nebude ohurovať a oblbovať masy zmienkami o kabbale a už vôbec nie o stupídnych matematických fraktáloch – odbočím – prečo rovno nezačal najvyšším prvočíslom? Znovu odbočím – takéto ohurovacie články s iným obsahom zvykne písať Boris Chmelár /a ešte jedna nemenovaná osoba na NWOO.org so skratkou S.S./ – ktorý dokáže zamotať ľudí do takých pavučín, že ten obsah nakoniec – bez pochopenia a kritiky detailov čitateia prijmú „akože tomu nerozumieme, ale je to presvedčivo napísané – necháme to tak“, a vznikne situácia, že ak človek nechá úhora, aby mu bez odporu vliezol do hlavy – nakoniec mu v tej hlave ostane a človek prijme podsunutú lož na podvedomej úrovni! Je to forma programovania. Badatel nás zrejme skúša…

   1/ „Náš nepriateľ – Štát“ – momentálne prebiehajú procesy s cieľom rozložiť náš štát doboha! Jed číslo jedna!

   Štát je základom našej suverenity a kolektívnej bezpečnosti! Ide len o to, kto momentálne štát ovláda a zneužíva proti ostatným! Veľmi jednoduchá odpoveď – sionisti – a sme pri kabbale /učení/ a syndikáte Cabbal!

   2/ „Účel tejto eseje je trojitý:

   1. Pomôcť pochopiť hŕstke ľudí za poslednými závojmi, prečo masy nemajú inú voľbu, než ich jasnosť interpretovať ako šialenstvo;“ – no tak to musia byť riadny vymydlenci, keď im „toto“ má pomôcť pochopiť táto „esej“ – mi to pripadá, ako keby autor prebehol zhulený linkou na umývanie áut!

   3/ „Zamyslite sa nad týmto: ak je táto teória správna, potom je na planéte len asi 78 000 ľudí, ktorí úspešne prenikli šiestym závojom.“ – a teraz sa poser – čaká ťa 7800 za 7., 780 za 8. a 78 za 9. závojom? Máš plnú hubu pavučín ty pako! Ty si jeden z tých 78?! A čo keď ich je 5?! Odkedy sa úroveň stupidity populácie vypočítava exponenciálne rovnako 10:90 – a pri akých leveloch?!

   4/ „Piaty závoj

   Desať percent postúpi k preniknutiu piateho závoja, aby sa dozvedeli, že tajné spoločnosti sú natoľko technicky pokročilé, že cestovanie časom a medzihviezdna komunikácia sú neohraničené.

   Dokonca kontrola samotných myšlienok či samotného konania ľudí sú niečím, čo ich členovia robia tak nenútene, ako keď vy hovoríte svojim deťom, že musia ísť spať.“ – čiže piata skupina = 780.000 dokáže kontrolovať aj myslenie tých 78 za 9. závojom? Takže toľko máme tu mimozemšťanov, ktorí nechápu jedno, ale dorozumievajú sa s každým telepaticky? Hm – telepatia zjavne nebude zdrojom poznania – a hrabať sa v hlavách ostatných… Skrátim – autor chce naznačiť, že ľudia skrátka nechápu, že sebavyvolení sú PSYCHOPATI! A to je svätá pravda!

   V. Zaznobin podruhé o židech – YouTube
   [Prehľadávať doménu http://www.youtube.com/watch?v=rRvMeW1CxL0%5D https://www.youtube.com/watch?v=rRvMeW1CxL0
   Top 10 Talent Recommended for you 31:45 MaP 430 Nájemní vrazi ve službách českých politiků.Kamil Bahbouh ve službách Václava Havla a dalších – Duration: 31:12.

   • Oprava „že len 78 tisíc ľudí má odhalený aj 9. závoj “ – len 6., z čoho extrapolačne vyplýva, že 9. má odhalený 78 – čo je veľmi „presné“ číslo na to, aby táto „metodika“ mohla byť pravdivá. Táto oprava predbehla komentár možno schválený neskôr.

  • Boha intelektom nepochopíš … len srdcom

  • Mr.Jaroslav ( Jerry) Kukla

   Všetko sú tu blbosti! Prvorade, Boh je Dualita, muž a aj žena v jednom! Dve kozmické sily v našom duálnom svete! Tetragrammaton, IHVH pozostáva z mužskej sily Iah a ženskej, Havah…
   Preto začína biblia plurálom, Elohim, a až v Genesise 2:4 nastupuje Tetragrammaton-Yahwista…
   V iných kultúrach je to Jing a Jang; Ahalom a Kahalom, či Hunab Ku a Bolon Yokte Ku…Egyptský ANKH je ženský ovál posadený na mužskom T-tav(e)…Dávidov Štít sú dva trojuholniky, ako lono muza a ženy v prokreácii…V Indii, hlavným oltárom u Hindov je lingam( penis) čo je osadený na yoni( vagíne)…ako creatívne a prokreatívne sily nášho vesmíru, a aj našej galaxie…Ortodoxné a “ Cibulové“ kostoly sú falické, kam chodia väčšinou náboženské ženy, vyznávajúce mužských Bohov, ako je Otec a Syn… Synagóga je Grécke meno židovskej svätyne, ktorá sa po Hebrejsky volá Minha, teda ‚ mindža‘, kam chodia zväčša len nábožný muži, a vyznávajú v nich všetko ženské, vrátane ich pôvodu po matke! A preto popierajú Bohov mužského rodu, ako je náš Otec a Syn! Islamská mešita( mosque) je symbol ženskej maternice, a mužským symbolom je ich ityfalický minaret!( Min bol falický boh v antickom svete)! Preto biblia pozná Íštarin a Dagonov chrám!
   Aj na oblohe sú dve kozmické brány, muža a ženy: Orión s falickym Pásom( Min or Tav), a ženská brána v lone Mliecnej dráhy, lono ktoré prekrýva súhvezdie Labute s jej Čiernou dierou, Cygnus X1= Labuť, v antike známa aj ako Yama( bohyňa mŕtvych ktorá rodí živých cez jej yonickú bránu !
   Duše mŕtvych putujú cez Orión v tvare X so 7 hviezdami do Galakt.Dvojcentra, ako Maternice k Súdu,Očistcu a Vzkrieseniu, Maternica označovaná číslom 8( ale sj 9+11 hviezdnym Krčahom Vodnára), a odtiaĺ Vzkriesená duša putuje k yonickej brane Znovuzrodenia v súhvezdí Labute, ktoré ná 9 jasných hviezd( ale celkom až 84 hviezd)! Tato yonická brána sa v antike symbolizovala ako pentagon, a Kráľovnina komora znovuzrodenia v Cheopsovej pyramíde je pentagonálna, v strede pyramídy, a pyramída je symbolom Rieky Života v Mliečnej dráhe!
   Už z fyzických zákonov vieme, že všetko gravituje, teda voľne padá smerom do Dvojjcentra našej galaxie, cez Rieku Života, ktorou je supermasívna Čierna diera od Oriónu az po Labuť, cez stred Maternice= Dvojcentra! Preto mame najposvätnejšie čísla všetkých kultúr a náboženstiev, číska 7, 8 a Ennead= 9, ako 4+5! A navyše, každa biblia má až 84 kníh, aj s apokryfami, pomimo Koptickú, kedže v Labuti naratali v ant.Egypte iba 81 hviezd…
   Som v ant.Archdo-Astronómiách už 40 rokov, a viem o čom píšem!

   • Mr.Jaroslav ( Jerry) Kukla

    Doslov: mužským tvorivým a nekonečným číslom je pí= 3.14159….a ženským je fí= 1.618…. A preto má niekoľko národov Dvojhlavých orlov či orlice…V našom duálnom svete ! Iba 6 či 7 hlavných čísiel dominuje nášmu vesmíru, pozrite si ten “ kozm.kánon čísiel“!
    Kde je biblický Raj či Eden/ Paradise? No je to predsa v LONE MLIEČNEJ DRÁHY = bohyne a kráľovnej našich nebies! Táto oblasť nebies má spústu pozemských kópií, často ako Medziriečie, sútok 2 riek…Viď Manhattan v sútoku riek Hudson a East river…ale aj Belehrad v sútoku Sávy a Ister/ Dunaja…Biela farba= symbolom Očistca duše v Maternici Mliečnej bohyne nebies…Z biblie vieme, že v tomto Raji dala Eva( Havah) jej “ JABLKO“ Adamovi, aby počala…Manhattan je kópiou tohoto Raja, a preto židia nazvali New York ako veľké Jablko= symbol ‚ hriechu’…(Minha)… A je mnoho zánybov v riekach v tvare ženského lona, kde sa zväčša usádzajú židia, poznajúc antické archeo-astronómie! No kde je Tuth-ankh-amonov hrob? V záhybe Nílu v tvare lona!!!
    Ale to som vám už prezradil až príliš vrľa!!!

 2. Není pravda, že se má člověk obětovat, člověk má tvořit. Není pravda, že má být v každém případě dobročinný, to druhé téměř nutí k lenosti a ne ke tvořivosti.
  Stát není náš nepřítel, ale volební systém, který zvolené udržuje ve funkcích i když zklamou a neslouží dobru celku. Nejsou odvolatelní a mají takzvanou i umunitu.

 3. „Zapomeňte především na to, že se situace nějak zlepší a to sama od sebe. Jestli se k vám to ještě nedoneslo, tak dlouhodobým cílem globálních mafiánů je snížení populace planet Země na cca jednu miliardu (někdo říká, že půl miliardy, jiný, že dvě), aby jim měl kdo sloužit. A vy a vase děti rozhodně nejsou mezi vyvolenými. Akcí koronavirus začala aktivní fáze této globální genocidy. Je likvidována ekonomika, kultura, školství, zdravotnictví, právo a to podstatně rychleji, než doposud. Máte nějaké majetky? Zapomeňte na to, že vám zůstanou, pokud nejste poskoci globální mafie. V této fázi probíhá likvidace především relativně kulturně uvědomělé populace Evropy a USA, která je potenciálně stále schopná této genocidě cílevědomě odolávat. Posilována je Čína, jako budoucí centrum globálního řízení a spolu s tím čínský model společnosti, ve které člověk a jeho individualita nemají žádnou cenu. Rusko jako jediné úspěšně bojuje o suverenitu, ale vítězství je velmi nejisté. Jsou spuštěny procesy, které dovedou lidstvo do postapokalyptické budoucnosti, na jakou si diváci začali zvykat prostřednictvím filmů Potomci lidí, Elysium, Hladové hry, Divergence, Blade runner, Krásný nový svět, Šílený max, 1984 a mnohé další.

  Přestaňte si nalhávat, že to nemůže být tak strašné. Jak známo, židé také nevěřili, že jedou rovnou do plynu, když nastupovali do vlaků do Osvětimi. Globální mafiáni nemají lidské myšlení, cítění a vědomí. Mají pouze lidská těla, ale jinak jsou nelidští, nemají soucit ani svědomí.“
  http://www.nwoo.org/2020/12/24/uz-vam-to-doslo/

 4. Ďakujeme za zaujímavý článok.

 5. Definitiva

  Podľa Jebsena tvorí základ diagnostiky Corona pandémie chybný test, a celá Corona kríza je fake s cieľom vyvolať paniku medzi ľuďmi. Už Kerry Mullis povedal, že sa PCR testom nedá stanoviť ani infekcia ani choroba, pretože sú vybrané len 1 alebo 2 génové sekvencie, ktoré sú zväčšené a hľadá sa, či sa na zmenách nepodieľal nejaký vírus. Od 25. cyklov zväčšenia, ignoruje Úrad zdravotníctva vo Frankfurte všetky výsledky, a to kvôli vysokej chybovosti. Od 35. cyklov sú výsledky považované za nevedecké, ale Drostenov test používa 45 cyklov

  Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/aka-je-situacia-v-nemecku-rozhovor-kena-jebsena-s-dr-reinerom-fuellmichom/

  K článku: Všetky biblické náboženstvá vytvoril človek. Monoteizmus, Boh, je výtvor človeka. Biblické náboženstvá začali svoju 5 000 ročnú existenciu v Starovekom Egypte. Pred biblickými náboženstvami jestvovalo mnoho božstvo, celé pantenóny bohov, ešte celkom nedávno, Slovania, staroveké Grécko…
  Krutý monoteizmus a jediné správne vatikánske kresťanstvo začalo po schizme 1325, všetko nesprávne bolo zničené, na Európu padol stredovek, iný názor bol upálený alebo zabitý. Z pápeža sa stal jediný zástupca Boha na Zemi. Najväčšími podporovateľmi a strážcami správnej viery a pápeža boli jezuiti, nositelia jediného správneho vzdelania. Jezuiti sú tvorcami vývojovej teórie života, zvanej aj Darwinova /Darwin za to nemôže/.
  Biblia píše o stvorení života, jezuiti hlásajú vývoj od jednoduchého k dokonalejšiemu. Jezuiti, strážcovia kresťanstva, sú v rozpore s bibliou.
  Stvorenie nastalo na obraz boží, Boh je dokonalý, človek je dokonalý na obraz boží, jeho vývoj k lepšiemu nemá odôvodnenie.
  Učenie jezuitského Darwinizmu hovorí o vývoji k dokonalosti, teda aj človek je tvor, ktorého treba vylepšovať. Ako? Čipovaním, ovládaním mysle a spotreby, slobody tela a ducha, aj VAKCINÁCIOU, lebo ľudská imunita je nedokonalá a ľudstvo by bez vakcinácie vyhynulo. OPAK JE PRAVDOU.

  Vždy a všetko treba odvíjať od dejín. Tie hovoria o mimozemských civilizáciách, sumérskych bohoch, o stvorení človeka, archeologické fakty sú dôkazom. Ale ani títo bohovia nie sú Stvoriteľom Vesmíru, všetkého živého aj neživého.

  Biblické náboženstvá do seba prevzali prvky náboženstiev zo spoločností mnohobožstiev. Maskovali tak svoj zámer ovládnuť ľudstvo na základe konceptu sociálneho parazitizmu, vytvorením vládnucich elít a davu otrokov. Činnosť pápeža, podriadenosť cirkvi vládnucim elitám, je dôkazom samo o sebe.

  Ak odmietneme koncept sociálneho parazitizmu, biblickú úžeru, dlh a úrok a biblické náboženstvá ako ideológiu vlády elít nad otrokmi, stane sa naša duša slobodná, myseľ začne vnímať veci, ktoré oko vidí, ale, ale mozog ich nevie spracovať, odstránime slepotu mysle. Zjaví sa nám mozaika pravdivého usporiadania sveta namiesto nič nehovoriaceho kaleidoskopu.

  Zjaví sa nám cesta nápravy, cesta k lepšiemu svetu. Všetky klamstvá, čo do nás hustila svetovláda musíme vyradiť z mysle a musím nájsť prvopočiatok, Stvoriteľa, pochopiť jeho zámer stvorenia ľudstva a žiť v súlade s týmto zámerom, v súlade s vesmírnymi zákonitosťami.
  Ak Stvoriteľ existuje, stvoril Vesmír, má neobmedzené možnosti a konať proti nemu znamená našu záhubu.
  Ak Stvoriteľ stvoril človeka, tak preto, aby žil a plnil svoje poslanie a nie preto, aby človek bol vyhubený pod vládou sociálne parazitických elít, ktoré o sebe vyhlasujú, že sú zástupcami Boha, falošného boha, falošnej ideológie.
  Poslaním človeka je teda žiť, zachovať život na Zemi a vo Vesmíre. Ak chceme žiť, musíme sa množiť, žiť v súlade s prírodou, teda chrániť zdroje Zeme nutné k životu, brať si len to nutné pre život a rozvoj spoločnosti, brať poznanie a odovzdávať ho deťom, lebo ľudský život je veľmi krátky na spoznanie sveta, rozvíjať ducha svojho aj spoločnosti.
  Čiže falošná pandémia korona, klima agenda otepľovania, blahobyt na dlh, zelený program, nula emisií v r. 2030, 2050, LGBTI, falošná demokracia, v ktorej si otrok volí svojho pána, EÚ, ktorej cieľom je ovládnuť štáty a zbaviť ich suverenity, migrácia, depopulácia, genocída bieleho človeka… toto všetko ničí ľudskú spoločnosť, vrhá ju do otroctva elít, hrozí zabitím jedincov zánikom ľudstva, zničením zdrojov Zeme, toto všetko teda musí byť v rozpore so zámerom Stvoriteľa a kto žije v rozpore so záujmom Stvoriteľa, ten už dopredu prehral, všetko je len otázkou času.

  Každý človek musí nájsť v sebe poznanie a silu, aby sa zbavil otroctva a sociálneho parazitizmu, aby žil v súlade so zámerom Stvoriteľa, žiť a osídľovať Vesmír. Toto rozhodnutie pre Stvoriteľa musí urobiť každý sám, nikto to za nás neurobí a už vôbec nie naše sociálne parazitické elity. Kôň sa musí napiť sám, nemožno ho k tomu donútiť.
  Zmenou morálky, žitím v súlade so zámerom Stvoriteľa, je možné sociálne parazitické elity poraziť bez boja a veľmi rýchle. Stačí poznať zmysel života a nevoliť elity, ale svojich zástupcov, vziať správu vecí verejných do vlastných rúk, priama demokracia, postaviť parazitov mimo spoločnosť, nezabiť ich, ale donútiť ich pracovať v prospech ľudstva.

  Život v blahobyte /na dlh a na úkor budúcnosti/ spôsobuje genetickú degeneráciu ľudstva, vid. Calhoun, jeho pokus na myšiach. A to ešte Calhoun nevedel, že človek má 99% genómov totožných s myšou. Vývoj ľudskej civilizácie je presným obrazom experimentu na myšiach. Sme v štádiu stagnácie a začiatku úpadku a zániku civilizácie, POZOR, DO POSLEDNÉHO ČLOVEKA.

  Suméri píšu, že človek bol stvorený na prácu sumérskymi bohmi, nie Stvoriteľom. Potom sme majetkom dedičov sumérskych bohov, dnešných vládnucich elít, oni rozhodujú o našom živote aj smrti. A náš doterajší osud tomu svedčí. Môžete si vybrať, Stvoriteľa, alebo dnešné elity. Toľko demokracie naraz, čo si s ňou počať? Myslíte si, že Stvoriteľ Vesmíru, všetkého živého aj neživého, má čas zaoberať sa sumérskymi bohmi a zástupcami Boha jediného na Zemi, dnešnými sociálne parazitickými elitami, alebo ľudstvom? Stvoriteľ stvoril a každý živý tvor si musí obhájiť svoje miesto na Zemi, musí dokázať svoju života schopnosť, musí prestať degenerovať.

 6. Pekne sa odhaľujú podvody, ako podvodne elity sveta „vraj“ prijímajú Covid vakcínu.
  V tomto videu je odhalené, že Dr. Anthony Fauci-mu „vraj“ pichli Covid vakcínu do ľavej ruky. On aj to poplietol v televízii a povedal, že ho trochu bolí pravá ruka, malinká reakcia na vakcínu. Ale zámerne nie je vidieť či mu ju ozaj vpichli, zámerne to kamera neukazuje.
  https://banned.video/watch?id=5fe543c54ed93811d50d985e
  Fauci: Jab In My Left Arm Hurts My Right
  Voľný preklad:
  Fauci: Vakcína v mojom ľavom ramene bolí moje pravé rameno

 7. Jednoduchá

  Dneska tu čítam ozaj zaujímavý článok a tiež veľmi zaujím,komentáre, ďakujem za oboje – od Vás milá Jean, ako vždy :-), od p.Vlada, p.Definitívu, p.Maroša………
  Kto je vlastne Boh? A kto je Stvoriteľ? nie je to tá istá osoba ?je to veľmi náročná otázka p.Vlado, a myslím si, že ak by ste sa spýtal aj 10 ľudí, každý 1 z nich Vám odpovie inak. Avšak to je veľmi dobré, že sa týmto zapodievate .To znamená, že si rád preverujete urč.infor.či fakty? skúmate, potvrdzujete, ako sa hovorí,,Nestagnujete“ a to je veľmi dôležité. A tiež pre Vás osobne je to veľmi dobré pre váš duchov.rast. Ja osobne ponímam najvyššie Boha ako Stvoriteľa, niekoho kto je nad nami všetkými, môžem ho nazvať aj ako Božia Múdrosť, či Božia Prozreteľnosť, no stále myslím na to isté Božstvo, kt.je v súlade s prírod.zákonmi a nikdy nešlo, nejde a nepôjde proti nim! Vždy bude zajedno s nimi. Aj my ľudia by sme sa mali riadiť týmito prír.zákonmi, veľmi nám to pomôže v našom živote. Z nich sú najdôl.3, Našou prvoradou úlohou na Zemi je ,,udržiavať krb našich myšlienok čistý, tým založíme mier a budeme šťastní.“ Veľmi dobre viem, že nie všetci tak vždy a za každ.okolností robíme, no treba sa o to stále snažiť, a verím tomu, že sa nám táto snaha ,,vráti“ v podobe lepš.prežívania tu na Zemi. Celkovo je to debata na véééľmo dlho, no to podst.ešte by som dodala 1.Myslím si, že každý človek prechádza urč.stupň.vývoja vo svoj.živote. A ten nebýva len 1, býva ich viac, reinkarnujeme sa. Podľa toho, ako sa kto ,,snaží, otvárajú sa mu ďalšie možnosti posunúť sa vpred“. No tiež je možné, že niekto zostáva na 1 jedinom celý život! nemá chuť vôbec niečo meniť, resp.na sebe popracovať.A to je veľmi smutné! Všetko to záleží od našich rozhodnutí, ak sa pri nich riadime vyšš.spom.prír.zákonmi, úprim.citom a čo najlepš.chcením, potom sa k nám pridajú ,,nápom.sily“ a my to v pohode zvládame :-)………..
  Táto sit.s cov. je náročná, no verím tomu, že aj tá sa časom ,,vykryštalizuje“, hlavne si musíme stáť za svojím – ,,Chrániť si svoje zdravie, svoje telo“!…dostali sme ho do daru, tak si ho vážme !……………..

  • neviem prečo, ale po prečítaní článku ma napadla len Buddhistická Diamantová Cesta 🙂

  • Boh si vyvolil jediný národ – židovský; zvyšok ľudstva po celý čas má za sluhov. Požaduje od nás, aby sme ho „zvelebovali“, aby sme sa mu klaňali a uctievali ho. Za neposlušnosť jednotlivcov trestá celé ich pokolenia – hroznými chorobami, a nakoniec smrťou. Vyhráža sa posledným súdom a Armageddonom, kedy „živí budú závidieť mŕtvym“. Telá „pobitých od Hospodina“ nebudú odpratané, ale budú ponechané po celej Zemi, kde budú slúžiť za „hnojivo zeme“.
   Božím „synom“ je syn Židovky Márie – Kristus. Ten si vyvolil 12 apoštolov, vystavali chrámy a vytvorili náboženstvo.

   Stvoriteľ menom Otec a Jeho syn Ježiš žijú spolu odnepamäti na neznámej planéte. Ježiš žil skôr, ako Mária – aj preto nemohla byť Jeho matkou; Ježiš podľa dokumentov bol „od prvopočiatku“. Žiadne náboženstvo ani cirkev nepotreboval, „božích desatoro“ zrušil a nahradil ich jedinou, trojslovnou vetou: „Milujte sa navzájom.“
   Pravý Ježiš nikdy Máriu svojou matkou nenazval, označoval ju slovom „žena“. Len čo navštívil našu planétu, aby nám povedal pravdu o svojom Otcovi, hneď mu „šli po krku“ – Rimania, aj Židia: práve tieto národy sa spoločne podpísali pod Ježišovu krutú smrť.
   Ježiš sa ľuďom nevyhrážal, ani ich netrestal, po celý čas nikoho neodsúdil, práve naopak: Prisľúbil CELÉMU ľudstvu večný život bez chorôb a utrpenia – a hovoril, že robí to, čo videl u svojho Otca, ktorý je v nebi.

   Rozdiel v charakteroch a skutkoch boha s kristom, a na druhej strane Stvoriteľa (Otca) s Ježišom, je do očí bijúci. Tieto dve skupiny nemajú spoločnú ani jedinú črtu. Rovnako, ako nemá nič spoločné sadizmus s láskou, ani lož s pravdou.
   Odporúčam prečítať si záver biblie – Zjavenie Jána. Teraz, v tejto poslednej fáze nášho bytia – v dobe predpovedaného a blížiaceho sa čipovania – pozemské ľudstvo pochopí, čo za polopravdy a nezmysly nám to tu po celý čas „mocní“ tohto šialeného sveta predkladali.

   • “ v tejto poslednej fáze nášho bytia “ – ??? Menopauza ti nehovorí nič? Leda že už ju nemáš, a tak zabúdaš na kolobeh bytia. Akého bytia posledná fáza – materialistického?

    • Kde je tu zmienka o čomkoľvek materialistickom??
     Duševného bytia, samozrejme. Toho bytia, ktoré robí človeka Človekom! A Samým Sebou – čo po čipizácii očkovaním, ktoré z nás urobí bezduché, tupé, diaľkovo ovládateľné monštrá, bude už z našej strany sotva možné.

     Teda „po lopate“:
     „Teraz, v tejto poslednej fáze nášho bytia“, ktoré
     – vďaka výdobytkom „modernej doby“ vrátane pchania do nás geneticky modifikovaných potravín –
     postupne, stále viac a viac prestáva byť NAŠÍM bytím.

     „Cogito, ergo sum.“ René Descartes

     • P.S.: Ako môže živá žena „menopauzu už nemať“?
      Aj na (neopodstatnený) verbálny útok treba siahnuť po účinnej zbrani. Alebo nekomentovať.

 8. Niekde mi opäť zmizol včerajší komentár k článku plus oprava. Link-nelink – robí si to svoje – „jezuita“.

 9. Přilétly ti na ňadra (ojojoj!)
  sýkorky, snad koňadra (oj!)
  tvá orlice moravská (oj! oj!),
  mé mužné oj! ojojoj! polaská (oj!)!

  Vesel bych až zapískal (aj!),
  oblibu tvou zazískal (aj! aj!)
  tento čarodějný sklon (ajajaj!),
  zbuší srdce mé jak zvon (aj!)!

  Jihnu jihneš jihneme (ej!),
  snad to ještě stihneme (ej? ej?).
  Ano, už zas odlétáme (ej!),
  to se máme, to se máme (ej! ejejej!)!

 10. https://www.naturalnews.com/2020-12-24-pharmaceutical-factory-hydroxychloroquine-mysteriously-explodes-fire.html#
  Pharmaceutical factory that manufactures hydroxychloroquine mysteriously bursts into flames, explodes
  Farmaceutická firma ktorá vyrába hydroxychloroquine záhadne vybuchla do plameňov, explodovala.
  Vyzerá to, že sa to urobilo zámerne aby liek ktorý lieči Covid sa nemohol vyrábať, aby sa pretláčali len vakcíny.
  Hydroxychloroquine is cheap and effective against COVID-19, which is why Big Pharma wants it to go away
  Hydroxychloroquine je lacný a efektívny proti COVID-19 preto farmaceutický priemysel chce aby zmizol.

 11. Vo vašej mysli sa skrýva najväčšie bohatstvo …kniha „O mysli“
  https://uloz.to/file/nWsw2dDSJII6/prentice-mulford-o-mysli-1991-1-vyd-pdf

 12. https://ac24.cz/en/-/bill-gates-opet-poskytl-predpoved-na-nejblizsi-mesice-ohledne-koronaviru?redirect=%2Fen%2Fweb%2Fac24%2Fuvod
  Bill Gates opět poskytl předpověď na nejbližší měsíce ohledně koronaviru
  Bill Gates ve svém osobním blogu shrnul uplynulý rok a vyjádřil obavy, že pandemie navzdory očkování v následujících měsících zesílí.

  • Toto je to čo nazývame čítanie, alebo chápanie medzi riadkami. Takto sa elitári dorozumievajú a majú na to svoj jazyk. Takto jednoducho používajú média na oznamovanie informovanie svojich lokajov( v tomto prípade rozumej jednotlivé pandemické komisie a jednotlivé vlády vo svete ) aby vedeli čo majú robiť. Jednoducho im oznámil čo majú robiť aby sa zosynchronizovali . Aký plán je na budúci rok čo majú robiť ako konať. Plán je následovný nech by sa dialo čokoľvek. Falošná pandemia bude zosilovať. Zosilujte pandemiu akokoľvek.

 13. https://www.infowars.com/posts/who-deletes-naturally-acquired-immunity-from-its-website/
  WHO Deletes Naturally Acquired Immunity from Its Website
  WHO odstraňuje prirodzene získanú imunity zo svojej web stránky

 14. Sprvu sa mi článok zdal byť zaujímavým, ale jeho ďalším čítaním som „príslušnosť“ autora odhalil a tým som „všetko“ pochopil…
  Každý má právo mať svoj názor na dianie okolo nás a vo svete, ale väčšinou ide o subjektívne, hodnovernými faktami (dôkazmi) nepodložené tvrdenia.
  Priklady z clanku: opakujúce sa percentá (90 %) a dokonca uvedený počet (asi 78 000) tých, ktorí prenikli cez 9 závojov a vyčnievajú nad ostatnými … Až potom si človek uvedomuje dobročinnost…
  Som technik, skeptik, uprednostňujúci zdravý rozum (obdarený aj dostatočnou intuíciou). Zažil som toho už dosť na to, aby som aj na základe bohatých skúseností a znalostí z niekoľkých viet či odsekov dokázal pochopiť, že čítanie článkov tohto druhu môže byť (pre niektorých) cestou do slepej uličky. Niektoré komentáre tomu nasvedčujú…

 15. Veľmi dobrý článok. Ďakujem.

 16. Náročný článok – neviem, či ho z nás čitateľov dokáže niekto objektívne zhodnotiť zo všetkých hľadísk… je to veľké sústo; ja si na to netrúfam. Dejiny sa prepisujú podľa toho, kto má práve v rukách moc, a tak sa o našej minulosti dozvedáme z rozporuplných zdrojov – kde je skutočná pravda, o tom niet možností jednoznačne sa presvedčiť. Vždy je tu niekto, komu zámerne ide o to, aby pravda zostala zahalená – najlepšie v tisíckach nerozvinuteľných závojov – a naveky!
  Zaujal ma nadčasový citát, ktorý presne vystihuje aj (a nielen) súčasnú dobu:
  „Čo najlepšie dokázal štát nájsť, aby sa vyrovnal so skutočným Sokratom a skutočným Ježišom, keď ich mal? Iba jedného otráviť a druhého ukrižovať, len z toho dôvodu, že na to, aby im dovolili žiť dlhšie, až príliš neznesiteľne prekážali.“
  Áno, vždy sa „šlo“ po tých, ktorí boli múdri, čestní, spravodliví, súcitní…ktorí sa odlišovali od stáda silou svojej osobnosti. Parazitný nábožensko-politický systém nikdy nestrpel výrazne solídnych jedincov, tobôž filozofov. Bordelsystém nepotrebuje mysliteľov. Bordelsystém potrebuje stádo.

 17. Článok je presný a výstižný. Tak zložitú tému spísať do pár viet. Prečítal som celú diskusiu a aj ona presne ukazuje kde sa v ktorej časti nachádzajú jednotlivý diskutéri. Trochu mi pootvoril závoj a začínam chápať prečo mi do života začína tlačiť citujem: neuveriteľný svet fraktálnej geometrie a vesmírny zákon čísel, doteraz ma to vôbec nezaujímalo . V šiestej skupine sa zato cítim ako doma. Som naladený a videl som komunikoval som s citujem: draci, jaštery a mimozemšťania, ktorých sme považovali za fiktívne príšery z detskej literatúry, sú naozaj skutočné. Toto bolo dosť náročné pochopiť a prevrátilo mi to moje životné hodnoty a názory. Ak to aj niekde vo vyspelejšej skupine ľudí spomeniem tak na mňa pozerajú ako na šialenca. Nechápu to . Tak ako málokto pochopí veľkosť tohto článku. Ak vás témy o ľudskom vedomí zaujímajú a chcete vedieť viac tak odporúčam najlepšiu knihu akú som kedy čítal Moc versus Sila od Hawkinsa. https://www.megaknihy.sk/psychologia/301720-moc-versus-sila.html?utm_ce=nc&utm_content=2&matchtype=p&network=g&device=c&creative=235080248873&keyword=moc%20versus%20sila&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=954141302&adgroupid=49077273997&feeditemid=&targetid=kwd-320487171543&loc_physical_ms=9062581&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAiArbv_BRA8EiwAYGs23ENFcg7G8_7IuabDEeAQC7L-WLj_oAI6SlMw_lkSksUd0MHogFnXLhoC6CwQAvD_BwE

 18. Objektivne

  Môj názor je ten, že ak by tajné spoločnosti disponovali pokročilými technológiami o akých sa tu píše, tak by ich neváhali použiť v akejkoľvek vojne. Zatiaľ existujú len snahy o získanie/nájdenie takej vysoko pokročilej technológie, pretože v časoch biblického Abraháma a Mojžiša bola používaná. Pochádza od bytostí, ktoré Biblia nazýva Adam a Eva. V súčasnosti je dobre ukytá, ale je pravdepodobné, že sa znova objaví v časovom bloku nazývanom „koniec dní“. Existuje ešte jedna vec ktorá naznačuje, že vysoko pokročilá technológia neexistuje, inak by si mocní tohoto sveta nestavali úkryty aby v ich prečkali „koniec dní“. To, čo majú ľudia z tajných spoločností sú znalosti o tom, čo sa stane s planétou na „konci dní“.

 19. Ani sem to nedočetl na to nemám. Jen bych chtěl vidět ty draky mimozemšťany a podobný voloviny. To, že tu jsou okultní společenstva tak to ano jsou. Provozují magii,
  symboliku geometrii atd chtěj vládnout světu a lidem. A všichni jsou to satanisti nic jiného. Takže tady se opět motá pátý přes deváty. Kdo má oči vidí kdo má uši slyší. Jsou i tací kteří mají oči ale nevidí a mají uši přesto neslyší. Tak já jdu zpátky do minulosti :))))))

Pridajte komentár

*