Masové používanie dezinfekcie na ruky zvýšilo výskyt astmy a krízy neplodnosti


Print Friendly, PDF & Email

Masové používanie dezinfekcie na ruky zvýšilo výskyt astmy a krízy neplodnosti

(Lance D. Johnson, Natural News) Počas šialenstva pandémie Covid-19 priviedli koordinované kampane štátneho terorizmu ľudí do stavov izolácie, paranoje, hypochondrie a germafóbie (strachu z bacilov).

Dezinfekčné spreje, dezinfekčné prostriedky na ruky, antiseptické gély či detské obrúsky dávali ľuďom falošný pocit ochrany pred mikrobiálnym životom. Mnoho ľudí ešte aj dnes doslova závisí od týchto produktov, aby sa cítili bezpečne.

Masová hystéria viedla k širokému používaniu dezinfekčných prostriedkov, ktoré obsahujú kvartérne amóniové zlúčeniny (alebo skrátene quaty).

Rozšírené používanie týchto chemikálií len znečistilo životné prostredie toxínmi, ktoré zhoršujú antimikrobiálnu rezistenciu a rôzne ľudské zdravotné problémy – najmä astmu a neplodnosť.

Tieto chemické zlúčeniny sú tiež spájané s dermatitídou, zápalmi a vrodenými chybami a tiež môžu narúšať metabolické funkcie, ako je homeostáza lipidov, zhoršovať hladiny estrogénu a degradovať funkcie mitochondrií.

Toxické kvartérne zlúčeniny sú teraz v životnom prostredí všadeprítomné a poškodzujú ľudské zdravie

„Je iróniou, že chemikálie, ktoré zbytočne používame pri jednej zdravotnej kríze, v skutočnosti podnecujú ďalšiu,“ povedala Erica Hartmannová, spoluautorka novej štúdie, ktorá skúma účinky dezinfekčných prostriedkov na ľudské zdravie.

Keď sa kvartérne amóniové zlúčeniny používajú ako dezinfekčný prostriedok, inaktivujú rôzne mikroorganizmy, ale iba v kontrolovaných laboratórnych podmienkach. Neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by preukazoval, že tieto chemikálie znižujú prenos infekčných chorôb v prostredí skutočného sveta.

„Drastické zníženie používania kvartérnych amóniových zlúčenín nespôsobí väčšie šírenie Covid-19,“ uviedla vo vyhlásení Carol Kwiatkowská, spoluautorka a vedkyňa z Green Science Policy Institute.

A pokračovala: „V skutočnosti to urobí naše domovy, triedy, kancelárie a ďalšie spoločné priestory zdravšími.“

Produkty, ktoré obsahujú kvartérne amóniové zlúčeniny majú na etiketách zvyčajne uvedený „chlorid amónny“. Niektoré z najbežnejších zahŕňajú aj nasledovné látky:

 • benzalkóniumchlorid
 • cetalkóniumchlorid
 • alkyl-tri-metylamóniumchloridy
 • di-decyl-di-metylamónium

Tieto látky sa nachádzajú v rôznych produktoch, od čistiacich prostriedkov až po dezinfekčné prostriedky na ruky, osviežovače vzduchu, ústne vody, očné kvapky, vlasové kondicionéry, aviváže, produkty osobnej starostlivosti, dezinfekčné obrúsky a rôzne pesticídy a polyméry.

Liečba osteoporózy

Kvartérne amóniové zlúčeniny sa používajú ako antimikrobiálne látky, ale v skutočnosti podporujú super-rezistentné baktérie

Kvartérne amóniové zlúčeniny sú tiež povrchovo aktívne látky, konzervačné látky, dispergačné činidlá a antistatické a zmäkčujúce činidlá.

Viažu sa na povrchy, vďaka čomu sú užitočné ako antimikrobiálne látky vo verejných priestoroch. Ich použitie ako antimikrobiotík je však otázne, pretože povzbudzujú mikroorganizmy k tvorbe povlakov alebo spór, aby mohli dlhodobo prežiť chemický útok. To podporuje tvorbu super-rezistentných baktérií.

„Antimikrobiálna rezistencia už pred pandémiou prispievala k miliónom úmrtí ročne,“ povedala Hartmannová. „Príliš horlivá dezinfekcia, najmä s výrobkami obsahujúcimi kvartérne amóniové zlúčeniny zvyšuje riziko, že situáciu ešte zhorší.“

Tieto chemikálie sa dostávajú do krvného obehu absorpciou cez pokožkou, z ruky do úst a vdýchnutím. Potraviny a voda môžu byť tiež kontaminované.

„Dezinfekčné obrúsky sa často používajú na detských školských laviciach, na operačných stoloch v nemocniciach či v domácnostiach, kde zostávajú na týchto povrchoch aj vo vzduchu,“ povedala Courtney Carignanová, spoluautorka štúdie.

Medzi ďalšie postihnuté profesie patria gazdiné, sanitári, zubní asistenti, zdravotné sestry a jednotlivci, ktorí pripravujú jedlo a lekárske vybavenie. Učitelia a deti zaznamenali veľký nárast vystavenia kvartérnym amóniovým zlúčeninám, keďže triedy v školách sa spoliehajú na falošnú bezpečnosť dezinfekčných prostriedkov na ruky a dezinfekčných obrúskov.

Záver

Kvartérne amóniové zlúčeniny sú perzistentné a nakoniec sa vypúšťajú do odpadových vôd, kde ďalej znečisťujú vodné ekosystémy. Sú toxické pre sladkovodné aj morské riasy.

Štúdie tiež ukazujú, že spôsobujú defekty neurálnej trubice a vývojové problémy u hlodavcov. Ich mechanizmy mitochondriálnej dysfunkcie a narušenia hormónov nevyhnutne predstavujú hrozbu pre ľudské zdravie.

Keďže sa tieto chemikálie bežne šíria vzduchom a pumpujú do detských rúk, stali sa samé osebe hrozbou pre verejné zdravie.

Prírodná liečba osteoartritídy

Autor: Lance D. Johnson, Zdroj: naturalnews.com, Spracoval: Badatel.net

Súvisiace články


Odoberajte nové články na email!

Ušetrite čas a prihláste sa na odoberanie nových článkov priamo do vašej emailovej schránky:

Naša garancia: Nikdy Vám nepošleme spam a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.Upozornenie: Tento článok je názorom jeho autora. Zdravotné rady v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu ani vyšetrenie lekárom. Príspevky a komentáre pod článkom môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. „Chlorid amónny (NH4Cl, triviálne salmiak) je biela kryštalická látka, rozpustná vo vode. Vodný roztok je slabo kyslý. Chlorid amónny sa vyskytuje ako minerál salmiak, a to najmä v horiacich uhoľných slojoch, kde kondenzuje z plynov vznikajúcich pri horení, a tiež v niektorých sopkách.

  Chlorid amónny sa priemyselne vyrába reakciou amoniaku s kyselinou chlorovodíkovou:

  NH3 + HCl → NH4Cl

  Laboratórne sa pripravuje aj reakciou dusičnanu amónneho s chloridom draselným:

  NH4NO3 + KCl → NH4Cl + KNO3

  Výsledkom je roztok salmiaku a dusičnanu draselného, po ktorom, keď sa odparí, zostane zmes chloridu amónneho a dusičnanu draselného, ku ktorej stačí pridať repný cukor (alebo ešte lepšie sorbitol), premiešať a vznikne zmes uplatniteľná ako biela dymovnica.
  Vlastnosti

  Chlorid amónny sa zahrievaním rozkladá na amoniak a chlorovodík.

  NH4Cl → NH3 + HCl

  Plynný chlorovodík a amoniak však spolu okamžite reagujú a vzniká opäť chlorid amónny podľa rovnice:

  NH3 + HCl → NH4Cl

  Využitie

  Chlorid amónny sa využíva ako prídavná látka a v potravinárstve sa označuje kódom E 510. Používa sa ako regulátor kyslosti, prídavná látka do pečiva a na ostro slanú chuť pri výrobe niektorých slaných druhov cukríkov zo sladkého drievka (predovšetkým v Škandinávii a Holandsku, napr. fínske salmiakki). Niektoré zdroje uvádzajú, že nežiaduce účinky pri požití nie sú známe a bezpečný denný príjem nie je stanovený; má sa za to, že množstvo, ktoré je možné požiť, je prirodzene obmedzené jeho intenzívnou chuťou.[1] Je uvedený v zozname záväzne klasifikovaných nebezpečných chemických látok ako látka zdraviu škodlivá (s tým, že škodí zdraviu pri požití a dráždi oči).

  Ďalej sa využíva v dymovniciach, pomocou neho sa upravuje trať pre beh na lyžiach (chemická úprava – spevnenie a zrýchlenie trate), pri spájkovaní na odstránenie vrstvy oxidov z povrchu kovu, v suchých článkoch ako depolarizátor a vo fotografii sa používa ako ustaľovač.
  Bezpečnosť

  Čistý chlorid amónny je zdraviu škodlivý pri požití (spôsobuje nauzeu, zvracanie a bolesti v krku[2]) a dráždi oči.[2] Pri zahrievaní sa rozkladá za vzniku chlorovodíka a amoniaku (oba plyny sú toxické), v žiari môžu vznikať aj oxidy chlóru. Chlorid amónny prudko reaguje s dusičnanom amónnym a s chlorečnanom draselným – nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.[2] Reaguje tiež s meďou a jej zlúčeninami, čo sa využíva pri patinovaní predmetov z medi a jej zliatin.[3]“
  REPLAY – „Chlorid amónny sa využíva ako prídavná látka a v potravinárstve sa označuje kódom E 510. Používa sa ako regulátor kyslosti, prídavná látka do pečiva a na“
  https://sk.wikipedia.org/wiki/Chlorid_am%C3%B3nny

  https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_pr%C3%ADdavn%C3%BDch_l%C3%A1tok_v_potravin%C3%A1ch
  ———————————
  Takže prečo ľudia nechodia na demonštrácie. Lebo použitie tohto svinstva je zakázané vo vojne – nie na demonštrácii!
  „Slzný plyn je nespecifické označení pro skupinu bojových látek (neletálních zbraní), které dráždí oční a spojivkovou sliznici a obvykle také dýchací cesty. Slzný plyn používá např. policie při rozhánění nepokojů a demonstrací. K běžným slzným plynům patří bromaceton, bromacetofenon, chloracetofenon. Slzné účinky má i chloraceton, který se ale používal spíše jako plicní iritant. Rovněž estery organických chloroderivovaných kyselin mohou mít slzné účinky (ethyl-chloracetát). Slzné plyny mají řadu dalších nebezpečných vedlejších účinků, např. poškození očí, popálení kůže a sliznic, poškození jater a ledvin (při požití či dlouhodobé expozici), mohou vyvolat astmatický záchvat či způsobit edém plic při vdechnutí (může být smrtelný). Kromě uvedených halogenderivátů může mít slzné účinky např. i akrolein, který se tak určitou dobu používal. Ten je navíc jedovatý a karcinogenní.

  Použití slzného plynu jako bojového prostředku ve válce je zakázáno Úmluvou o zákazu chemických zbraní.

  Používané látky je možno pohlcovat aktivním uhlím, takže plynová maska proti slznému plynu poskytuje ochranu.

  V případě použití jako obranného spreje se používá také název kasr. “
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Slzn%C3%BD_plyn

 2. Mimo tému, ale k zdraviu – keďže mi kamarát daroval jednu rastlinku – odkopok, tak som to prelúskal. Záhada je, že prečo sa to k nám dostalo tak neskoro – resp. prečo dovážame datle a citrusy a nie toto ovocie..

  „Účinky čínskej datle
  Jujuba čínska má dlhú históriu používania ako ovocie a liek. Hlavnými biologicky aktívnymi zložkami sú vitamín C, fenoly, flavonoidy, triterpénové kyseliny, polysacharidy a 18 z 24 aminokyselín, ktoré potrebujeme k životu. Okrem spomínaných látok plody tiež predstavujú obrovský prínos pre zaujímavý obsah vitamínov skupiny B, karoténu, prírodného cukru a minerálnych látok ako je železo, draslík, fosfor, vápnik, horčík, sodík, zinok, mangán, jód, meď, kobalt.

  Plody rastliny sa tiež vyznačujú protirakovinovými, protizápalovými, protiobezitnými, imunostimulačnými, antioxidačnými, hepatoprotektívnymi a gastrointestinálnymi účinkami. Plody sa odporúčajú proti kašľu, nespavosti, neurózam či reumatickým bolestiam, ale aj na dobré trávenie. Niektoré štúdie tvrdia, že tiež čistia krv, znižujú krvný tlak a upokojujú bolesti pečene, obličiek a močového mechúra.

  Semená jujuby zase majú liečiť nespavosť a celkovú slabosť, chronický smäd, búšenie srdca, hypertenziu, nadmerné potenie a podvýživu. Majú tonizujúce účinky na organizmus, upokojujú nervy, posilňujú kosti a šľachy. Listy sa v Číne používajú na výrobu očných kvapiek, pri liečbe zimnice a na znižovanie horúčky, na povzbudenie krvného obehu a vo vlasovej kozmetike pre rast vlasov.
  Využitie plodov čínskej datle

  Čerstvé chrumkavé plody sa dajú hneď konzumovať alebo spracovávať do kompótov, lekváru, pyré, želé, marinády či kandizovať. Výborné sú aj na koláče a do sušienok. Dajú sa uchovávať sušené pre zdravé zimné maškrtenie. Uležané sú dokonca výbornou pochúťkou k vínu. V Indonézii sa listy mladých rastlín jujuby pridávajú do šalátov. Listy majú zaujímavú vlastnosť – paralytický účinok. Keď ich rozhryziete nasledujúcu hodinu nebudete cítiť sladkú chuť. Obsahujú látku, ktorá v ústach blokuje receptory vnímajúce sladkú chuť.“
  https://www.tvojdomazahrada.sk/zahrada/jujuba-cinska-ucinky/25990

  „Jujuba je jedno z najstarších známych ovocí používaných v prírodnej čínskej medicíne už viac ako 4000 rokov. Tisíce rokov pred rozvojom západnej medicíny, zaznamenal staroveký čínsky liečiteľ Shennanong mimoriadne liečivé vlastnosti tohto ovocia. Ten poukázal na zázračné tonizujúce vlastnosti ovocia, ktoré vyživuje krv, pečeň a slezinu. Ďalej tiež zistil, že toto ovocie upokojuje myseľ a čistí telo prostredníctvom schopnosti detoxikácie, pomáha pri celkovej regenerácii, únave a slabosti organizmu. Dnes je toto ovocie v Číne rovnako populárne ako u nás napríklad jablká.
  Jujuba obsahuje najvyššiu koncentráciu cyklického guanozínmonofosfátu, veľké koncentrácie niacínu, riboflavínu, tiamínu a dve formy vitamínu A. Obsahuje 50x viac vitamínu C ako jablká a 20x viac ako citrusové plody. Ďalej obsahuje minerály, vápnik, meď, železo, horčík, mangán, fosfor, draslík, sodík, a zinok. Navyše celý rad fenolov a deväť bioflavonoidov, ktoré podporujú funkciu cievneho a bunkového systému. Jujuba obsahuje 18 z 24 aminokyselín, ktoré ľudia potrebujú k životu, ďalej množstvo organických kyselín, najvýznamnejšie je kyselina betulinová.“
  https://www.shop.zahradnictvolimbach.sk/Jujuba-%C4%8C%C3%ADnske-datle-Ziziphus-zizyphus

  „Kyselina betulinová (celým názvem 3β-hydroxylup-20(29)-en-28-ová kyselina) patří (stejně jako příbuzný betulin) do široké skupiny v přírodě hojně rozšířených triterpenů. Kyselina betulinová je v čistém stavu netečná, bílá, krystalická látka, nerozpustná ve vodě. V přírodě se nachází v mnoha zdrojích, např. v bříze (lat. betula; odtud název), v rostlině konitrudu lékařském (Gratiola officinalis), jujubě čínské (Ziziphus mauritiana) nebo též v borce platanu (Platanus). Již od 90. let minulého století je tato látka intenzivně studována pro své protinádorové a nověji též anti-HIV účinky.[zdroj?] “
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_betulinov%C3%A1
  ———————-
  Takže odpoveď prečo nejeme viac tohto ovocia je známa. Veľkoplodá odroda je Gigant. Zrejme prehodnotím plánovaný nákup tradičných stromkov.

 3. mariankosmac

  Odkedy zaviedli zálohovanie plechoviek tak keď vyložím plnú igelitku ulepenú od piva – tak zrazu sa tá dezinfekcia na umytie rúk v Lidli celkom hodí a bolo by fajn keby ostala aj po skončení ,,pandémie“.

  Na občasné použitie fajn, samozrejme prehnaná dezinfekcia všetkého dobrá ani zdravá nebude. Dezinfikovalo sa, rúškovalo sa, a stejně pred kovidom či čo to bolo nikto neušiel.

  • Tá „dezinfekcia“ umiestnená všade možne a to následné „umývanie rúk“ – to je čistý satanistický rituál – to už tá zvrhlosť z toho požadovaného falošného dezinfekčného úkonu priamo volá!
   Umývaním rúk dezinfekciou – tým úkonom nevedomci vstupujú do NWO, je to ako ich zasvätenie.
   Žiaden vírus, žiadna nemoc 19 ale len jedno veľké divadlo – ktoré odkrylo pravú a nefalšovanú tvár nejedného človeka a zároveň stav spoločnosti v akom stave sa nachádzajú keď sa nechajú opiť rožkom.

  • To máš ako s rúškami. Už to nie je povinnosť mať ani u lekára, ale napriek tomu, keď som bola dnes na kontrole u všeobecného, tak pozitívny fakt bol, že u neho som rúško v ordinácii na tvári nikdy nevidela a ani on to odo mňa nevyžadoval.
   Naopak u jeho sestričky, som zaregistrovala prvý krát celú jej tvár v plnej kráse dnes – len počas pár sekúnd počas toho, ako sa napila z fľaše minerálky a šup – rýchlo rúško znovu na ksicht a za jej okuliarmi s hrubými rámami, sa mi stratil takmer celý jej tvárový a očný kontakt.
   Ale – zas na druhej strane – v čakárni o 2 miesta vedľa, kašľala z plných priedušiek do okolitého a uzavretého éteru o rozlohe cca 6 m2, jedna pacientka a tam som si v duchu povedala, že aspoň na chvíľu – v tej čakárni – kvôli ochrane ostatných ľudí – by ten náhubok mať mohla.. Takže tak. Zdravý rozum by mal zvíťaziť!
   A tak to máš aj s tou prechemizovanou dezinfekciou v obchodoch. Niektorí ľudia to vyžadujú ako praktickú vec, iní by si to na ruky nešpricli ani nasilu.
   Ja patrím do tej II. skupiny, pretože neverím, že niektorý z tých vládnych psychopatov, čo včera odišli, to mysleli s bežným človekom – zdravotne a ľudsky – úprimne.

   https://uploads.disquscdn.com/images/c7e4a1382689258cb3197097b3036c18efea8d3633fdaaeed41e6da87c8135fc.jpg

   • Tá pani čo kašľala by mala použiť vreckovku a nie náhubok z ktorého by to nakašlané vdychovala späť. Kašľať treba do vreckovky ale vzduch dýchať bez akéhokoľvek dusítka a už vôbec nie cez otrokársky držubový náhubok.
    Nikdy som sa neobával že sa „nakazím“ v čakárni od iných ale vždy ma udivovalo keď v nejakej malej čakárni – v malej miestnosti ľudia hodiny sedeli a čakali, kedy sa niekto odváži otvoriť okno – pretože čo ak by mal niekto námietky.
    Potom – keď niekto to okno otvoril a už všetci dýchali čerstvý vzduch tak spustili radostné ódy, že konečne „čerstvý vzduch“ akokeby si nevedeli otvoriť okno.
    A o tom to je – ľudia sú až príliš prispôsobiví a preto dokonca aj niektorí, ktorí vedeli o čom to divadlo c19 bolo – tak aj tí mlčky akceptovali celý kovidfašizmus a z opatrnosti nepomáhali tým, ktorí sa mu verejne bránili. Ak nemali odvahu vystúpiť proti kovidfašizmu sami tak mali podporiť tých, ktorí tú odvahu nabrali.

   • nemozes sa nakazit ked niekto vykaslava uz mrtve „virusy“

 4. Ja len že postrekovač s dezinfekciou nájdete v každej verejnosti prístupnej prevádzkárni! Toto totižto bravčová hlava „zabudla“ zrušiť. Nezabudla – ono je to ikona kovidfašizmu umiestnená na viditeľnom mieste – aby ľudia ani náhodou nezabudli na „normál“ dystopickej spoločnosti. Keď nebudete mať na papuliach – budete mať na očiach. Si pamätám, ako v samotnych začiatkoch vystrašená starenka v starobinci pre istotu vypila trochu dezinfekcie!

  https://www.ahaonline.cz › clanek › musite-vedet › 171775 › ze-strachu-z-nakazy-seniorka-vypila-dezinfekci.html
  Ze strachu z nákazy seniorka vypila dezinfekci! | Ahaonline.cz
  1. Přípravek nanášejte na dlaně v dostatečném množství (cca 3 ml) a rozetřete jej po povrchu rukou včetně zápěstí tak, aby pokryl celý povrch kůže včetně nehtů, nehtových lůžek a kožních záhybů. 2. Opakovanými pohyby po dobu cca jedné minuty přípravek pečlivě vtírejte do kůže, dokud není suchá. 3.

  Biznis s etanolom…
  https://sk.wikipedia.org/wiki/Etanol

 5. Alena Jančigová

  …ďakujem za užit.informácie….

 6. A opäť predvolebné promo na Infovojne! Lichtner „zrejme netuší“ o mokrých snoch Aliancie o Veľkom Maďarsku – zvlášť pri vylágrovanej slovenskej armáde. Takto sa zbierajú na Infovojne hlasy tých „proslovenských“!

  https://www.aktuality.sk/clanok/882124/kto-je-matovicov-poslanec-gyimesi-z-juraja-sa-stal-gyoergy-spojenec-madarskych-radikalov
  Kto je Matovičov poslanec Gyimesi: spojenec … – Aktuality.sk
  Poslanec OĽaNO Gyimesi, ktorého vzal Matovič do Budapešti namiesto diplomatov, má blízky vzťah k maďarskému radikálnemu hnutiu, ktoré chce zjednotiť všetkých Maďarov. Rezort diplomacie to považuje za vážny problém, ozývajú sa aj poslanci OĽaNO.

  https://www.topky.sk/cl/10/2522009/Mostu-uz-pretiekol-pohar–Gyimesi-a-postoj-SMK-ich-definitive-katapultuje-von-z-Aliancie-
  Mostu už pretiekol pohár: Gyimesi a postoj SMK ich definitive …
  včeraGyimesi ohrozuje hodnotové ukotvenie Aliancie, preto v nej Most-Híd podľa svojich slov nemôže zotrvať. „Vulgarizácia politiky a politický štýl, ktorý bývalý poslanec OĽANO predstavuje, ohrozuje pôvodné hodnotové ukotvenie Aliancie, preto v nej nemôžeme zotrvať,“ vyhlásil predseda platformy Most-Híd Konrád Rigó.
  ———————–
  Dostať sa do SK parlamentu je snom – a manipuláciou zo strany bossov maďarských strán, kvôli čomu plnia starostovia maďarského pôvodu všetky globálne agendy! Matovič – Trnavčan /a tí sú známi svojou averziou voči Maďarom ešte z čias štúrovcov/ preto postavil v roku 2020 Gyimesiho na kandidátku – aby pozbieral hlasy miestnych Maďarov /tak ako ich v minulosti zbierala Radičová, Čaputová/. Gyimesi je návratom Naďa do parlamentu out, tak prečo by mu Infovojna nepomohla – ako pravej ruke Berényiho – k návratu ku korytu. Som to už ďalej nemohol počúvať. Začalo to drístami o covide a vtedajších opatreniach práve matovičovcov. Opäť výroba „autorít“ na Infovojne.
  https://www.topky.sk/gl/836377/3150403/

  „Šamorínske vrabce“ – kto chce s vlkmi…
  9. volebný obvod
  Angéla Jágerová (Szövetség – Aliancia)
  Jozef Nagy (Szövetség – Aliancia)
  Karmen Procházková (Starostovia a nezávislí kandidáti)
  Ing. Silvia Repčoková
  Marián Bölcs (SaS – Spolu PS – Sme rodina)
  Katarína Kolenčiak.
  https://www.samorincan.sk/na-post-primatora-mesta-mame-troch-na-clenov-mestskeho-zastupitelstva-36-kandidatov

 7. Tvrdenia v článku nemôžem potvrdiť ani vyvrátiť. Ale s istotou môžem povedať, že časté dezinfikovanie rúk vedie k nežiadúcim kožným alergiám a ekzémom. Našťastie, počas „pandémie“ väčšina obchodov, v ktorých nakupujem, dezinfekciu rúk nekontrolovala. Ba ani v hypermaketoch v covidovom období nemali často hygienické rukavice, takže ak ma niekto na dezinfikovanie rúk upozornil, tak som im to vytkol a dali mi pokoj („sklapli“).

  • Rezort kultúry nie je rezort oddychu a zábavy, ale je v ňom obsiahnutý svetonázor, tradície, jazyk, technológia, informačná a vzdelávacia sústava, rodová a historická pamäť. Toto sa pokúšajú rozložiť tzv. kultúrni marxisti. Illumináti. „Kultúrni“ nie preto, že by boli tí praví ozvíjajúci ľudskú kultúru, ale preto, že sú nádorom v „rezorte kultúy“. tu ich „pracuje“ cca 80-90%! Parazitická „toxoplazma“. „Učiť sa od primitívnych národov“ znamená učiť sa ich ovládať a debilizovať – nie vyrábať kamenné nástroje a prírodné lieky a kompetencie na prežitie v prírode. „Humanizmus a Tolerancia“ – zaklínadlá lóží. Preto vlastnia médiá. Rezort kultúry pomáha udržiavať, ale i meniť status quo nekrvavou cestou! Namiesto osláv dožiniek – Pride Parade buzerantov. Marx a Engels boli homosexuálni partneri. Ministerstvo kultúry v podstate skryto riadi pôdohospodárstvo, ekonomiku, životné prostredie, zdravotníctvo. A preto táto parazitická menšina dokáže ovládať väčšinu v každej krajine.

   „Prečo som v nadpise použil silné slovíčko sprisahanie ? Nepreháňam trochu ? Myslím že nie. Použil som ho vedome. Po zistení všetkých faktov, spôsobov, akými sa presadzuje evolučná teória, ignorovaním dôkazov, manipuláciou s dôkazmi, zosmiešňovaním vedcov majúcich iný názor, som presvedčený, že tento stav môžeme kľudne nazvať sprisahaním. Budem o tom písať nižšie.

   Najprv trošku histórie. Cherles Darwin prišiel na svoju evolučnú teóriu v 19. storočí pri plavbe na Galapágy. Evolučnú teóriu skĺbil s teóriou prirodzeného výberu, ktorá je, ako si neskôr povieme, v priamom protiklade k evolučnej teórii a jedna druhú vylučuje. Evolučnú teóriu vysvetľuje v slávnej knihe Pôvod druhu, ktorú vydal v roku 1859. Evolučná teória ovplyvnila neuveriteľným spôsobom celé 20. storočie, a hoci to možno málokto vie, bola základom pre také zvrhlé ideológie, ako bol dialektický materializmus Marxa a Engelsa a teórie nadradenej rasy, aplikovanej do praxe Hitlerom. Fašizmus a komunizmus majú na svedomí, podľa veľmi skromných odhadov, vyše 100 miliónov obetí na ľudských životoch, obidve ideológie sa opierali o tzv. darwinizmus, a tým obhajovali svoju opodstatnenosť. Slávny čínsky diktátor Mao, majúci na svedomí tiež milióny ľudí, vyhlásil verejne že „čínsky komunizmus bol vybudovaný na základe Darwina a evolučnej teórie“. Najparadoxnejšie na tom je, že sám Darwin na sklonku svojho života veľmi vážne pochyboval o svojej teórii, čo aj vyjadril v jednom zo svojich článkov, kde za najväčší nedostatok vedeckých dôkazov svojej teórie považoval chýbajúce skameneliny, ktoré by dokazovali postupný vývoj od nižších živočíchov k vyšším. Dúfal však, že raz sa nájdu a tým sa jeho teória potvrdí. Ako to dopadlo, píšem nižšie.

   Ďalším paradoxom je, že ešte do začiatku 20. storočia nemala Darwinova teória vzhľadom na svoju neuveriteľnú jednoduchosť a primitívnosť najmenšiu šancu, že by ju bral niekto vážne. Ale táto teória ako jediná vysvetľuje aspoň akým takým spôsobom vývoj človeka z pohľadu materialistického svetonázoru, obhajuje bezohľadný konkurenčný boj, dáva základy rasizmu a iným zvrhlým ideológiám. Preto táto teória mnohým vyhovovala a vyhovuje dodnes a je ako neodstrániteľný parazit vžratý do tela našej spoločnosti.“
   https://blog.sme.sk/kacani/spolocnost/darwinova-evolucna-teoria-sprisahanie-tisicrocia

   Podvod jmenem Darwin.mp4
   https://ulozto.net/file/IPZHsoQYRY5b/podvod-jmenem-darwin-mp4#!ZJDkAGR2ZwAvLmL5AwRjZmR0BTAzLzV1JIVmJytjrUcIEmIzMt==
   ———————–
   V skutočnosti nejde o udržateľný rozvoj, ale o udržateľnú moc degenerovaných „elít“ nad ľudstvom!
   Know-how a manuály k tomu majú. Jedným z nich sú Protokoly. Nepliecť si to s ideologickými a náboženskými /sektárskymi/ materiálmi – NA OBJEDNÁVKU – na obhájenie si svojich inštitucionalizovaných /“vedeckých“/ plánov.

 8. Tí starší si pamätajú,aká hygiena sa používala pred 60-70-rokmi a takéto pandémie neboli.Deti boli odolnejšie,lebo sa nepoužívalo toľko chemie ako dnes.Čim viac hygieny,tým viac chorôb,lebo si nepestujeme prirodzenú imunituVeď akákoľvek potravina zakúpená v obchodných reťzcoch,je prešpikovaná rôznymi chemickými látkami,len aby pekne vyzerala chutila a dlhšie vydržala.Tipickým príkladom je mlieko !!!

  • Ano,ked chces mat svaly,atd,tak cvicis,ked chces mat imunitu musis „stale „bojovat“ s virusmi,atd. Cigan sa hral v spine a chori nebol a dieta pod ochranou matky bolo stale chore

 9. A mezitím, WHO se nyní snaží sexualizovat děti při PORODU, zatímco OSN prosazuje dekriminalizaci pedofilie. Vítejte ve zkaženém prohnilém zkorumpovaném západě ve verzi 2.0..
  Oni už úspěšně degenerovaným ofcím normalizovali homosex/lesbo.. a transgenderismus a dalším bodem jejich programu dekonstrukce je normalizace pedofilie!

  Nikdy nedovolím, aby někdo znásilnil dítě, pokud je to na takové úrovni, jak říkají, znamená to, že to bude brzy všude!! Dokud budou naživu, svět nikdy nebude čistý a svobodný! Satan vládne jen proto, že s tím miliardy lidí nic nedělají! VŠECHNA POLITIKA A STÁT JSOU DIVADLO

Pridajte komentár

*