Hľadáme spolupracovníkov


Pre možnú spoluprácu s našim portálom Bádateľ.net hľadáme nasledovné typy odborníkov:

  • Lekári klasickej medicíny
  • Detskí lekári, pediarti
  • Odborní zdravotnícki pracovníci
  • Fyzioterapeuti
  • Dietológovia a výživoví poradcovia
  • Ľudia zaoberajúci sa tradičnou čínskou medicínou a Ayurvedou
  • Ďalšie medicínske a vedecké odbory v oblastiach starostlivosti o zdravie

Formy spolupráce, ktoré ponúkame:

  • Prácu v progresívnych klinikách a zdravotníckych centrách po celom Slovensku
  • Možnosť publikovať články na našej stránke (príležitosť pre Vaše zviditeľnenie sa)
  • Kontakty na iných medicínskych odborníkov (networking)

V prípade Vášho záujmu pošite prosím svoj odborný životopis s krátkym predstavením sa a uveďte formu spolupráce, o ktorú by ste mali záujem, na email: [email protected]