Štúdie zistili, že domáce úlohy nezlepšujú prospech detí. Lepšie fungujú tieto veci

Oh, domáce úlohy. Postrach to každého žiačika. Väčšina detí sa domácich úloh úplne obáva. A zrejme pre to existuje aj veľmi dobrý dôvod.