Príčiny a liečba otlakov a kurích ôk

Pod otlakmi a kurími okami máme na mysli oblasti zhrubnutej kože, ktoré sa časom stanú bolestivé. Otlak je väčší a širší než kurie oko a má menej ohraničený okraj. Kurie oko je zasa malá oblasť kože, ktorá zhrubla v dôsledku na ňu vyvíjaného tlaku. Jeho tvar je zhruba okrúhly a tlačí na hlbšie vrstvy kože.