Prestaňte sa už báť tej nádchy a začnite znova žiť!

8 dôvodov prečo som nedal zaočkovať svoju dcéru

Print Friendly, PDF & Email

dôvody neočkovať

Ide o veľmi citlivú tému a predtým, než budem pokračovať, chcel by som zdôrazniť, že názov tohto článku nie je „8 dôvodov prečo by ste vy nemali dať zaočkovať svoje dieťa“.

Ide o moje osobné rozhodnutie založené na výskume. Bohužiaľ, žijeme v krajine, kde takáto voľba nie je úplne slobodným rozhodnutím rodiča a kde za to môžu nasledovať postihy zo strany štátu.

Skutočná debata o očkovaní v médiách takmer neexistuje a ľudia sú tu často separovaní do tábora buď zástancov alebo odmietačov očkovania.

Keď o tom hovorím priamo s rodičmi detí, debata je vždy hlbšia a komplexnejšia.

Hoci uznávam niektoré historické údaje podporujúce myšlienku očkovania, zároveň si myslím, že na túto tému by sa mala začať čerstvá spoločenská diskusia.

Účelom tohto článku je podporiť čestnú diskusiu so vzájomným rešpektom, nie ďalej túto tému polarizovať. Moja dcéra má teraz iba 6 mesiacov a v budúcnosti môžem názor zmeniť.

Dúfam, že ty, čitateľ, máš rovnako otvorenú myseľ. Samozrejme, si vítaný sa o svoje názory podeliť v komentároch pod článkom.

1) Obávam sa rizika komplikácií vakcín viac, ako sa obávam rizika komplikácii z infekcií, proti ktorým sa očkuje

Neobávam sa krátkodobých infekcií, ktoré, ako prídu, tak aj odídu – ako napríklad ovčích kiahní.

Ja som ich ako dieťa tiež prekonal. Ak ich dostane aj moja dcéra, zanechá ju to s doživotnou imunitou.

Okrem toho, dlhodobé následky bránenia prirodzenému vystaveniu sa ochoreniam pokrytých očkovaním nie sú známe.

Čoho sa však skutočne obávam je to, čo prechádza cez ihlu do tela, pretože riziká vedľajších účinkov vakcín sú reálne. Navyše, hlásenie vedľajších účinkov vakcín je vysoko poddimenzované, pretože systém je nastavený tak, že obeť musí dokazovať spojitosť očkovania s neželaným následkom.

Tuto je krátky zoznam možných vedľajších účinkov očkovania:

Prosím vedzte, že ja netvrdím, že všetky vakcíny spôsobujú uvedené chronické ochorenia. Dostáva sa nám však veľmi málo vysvetlení, čo tieto choroby spôsobuje.

Preto dovtedy, kým skutočne pochopíme mechanizmus ich vzniku, nie som ochotný riskovať zdravie svojho dieťaťa.

2) Môžem dať zaočkovať dcéru, no ona môže infekciu dostať aj napriek tomu

Žiadna vakcína nie je na 100% efektívna. Niektoré majú 95% účinnosť, iné ešte menšiu. Minuloročná chrípková vakcína mala účinnosť iba 56% u dospelých a len 9% u detí.

Okrem toho sa opakovane zistilo, že plne zaočkované deti (a dospelí) môžu stále ochorieť na chorobu, proti ktorej boli očkovaní.

Pri nedávnej epidémii čierneho kašľa bola väčšina postihnutých plne zaočkovaných. Vedci dokonca špekulovali, že niektoré kmene baktérií čierneho kašľa sa stávajú imúnne voči očkovaniu.

V každom prípade, pri nízkej efektívnosti vakcín a dokázaných rizikách, opäť nie som ochotný podstupovať spomenuté riziká.

3) Nedôverujem výrobcom vakcín

V teórii, vedecké štúdie nám pomáhajú oddeľovať fakty od fikcie. Avšak v praxi ma vskutku zaujalo súčasné preskúmanie vedeckej literatúry.

Nachádza sa v ňom varovanie, že výrobcovia liekov majú ťažký vplyv na všetky aspekty medicínskeho výskumu a stratégie. Tento priemysel zručne ovplyvňuje produkovanie dôkazov, ich syntézu a rozhodnutia profesionálov.

Ako si potom môžem byť istý, že sa ku mne dostáva naozaj veda a nie marketing?

Mojej viere vo farmaceutické firmy nenapomáha ani ten fakt, že v rokoch 2009 až 2012 zaplatili 11 miliárd dolárov na pokutách za svoje kriminálne aktivity.

Uznávam, že nie celá suma sa týka vakcín. Dokazuje to však skutočnosť, že tieto firmy majú históriu podvodov, a že sa im nedá príliš dôverovať.

Čo je však najhoršie, farmaceutické firmy spomínané pokuty považujú iba za náklady podnikania, keďže aj uvedené horibilné sumy pokút blednú v porovnaní so ziskami, ktoré tieto firmy produkujú.

4) Nemôžem žalovať lekára, zdravotnú sestru, výrobcu vakcíny, ani štát v prípade závažných vedľajších účinkov

Na rozdiel od iných liekov alebo výrobkov na trhu, keď bude mať moja dcéra vážnu či dokonca smrteľnú reakciu na vakcínu, nemôžem sa obrátiť na súd.

Nemôžem zažalovať lekára, zdravotnú sestru alebo farmaceutickú firmu, ani sa pripojiť k hromadnej žalobe.

Môžem sa obrátiť tak akurát na nie nezávislý Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ten akúkoľvek spojitosť očkovania s nežiaducim účinkom samozrejme poprie, ako to už nie jeden krát v minulosti urobil.

Dokonca, na Slovensku neexistuje ani žiadny fond na odškodňovanie obetí očkovania tak, ako tomu je v iných krajinách.

5) Nepoznáme, ako funguje ľudský mikrobióm, aby sme porozumeli, ako môže byť ovplyvnený vakcínami

Za posledné 2 roky sme sa dozvedeli veľa o našom spolunažívaní a interakciách s mikróbmi.

Dnes už vieme, že v našom tele máme 10 krát toľko mikróbov, ako vlastných telesných buniek. Tejto populácii mikróbov sa zvykne tiež hovorievať ľudský mikrobióm.

Vyše 99% uvedených mikróbov je pre nás vzájomne výhodných – podporujú naše trávenie, imunitu a metabolizmus. My potrebujeme ich a ony zasa potrebujú nás. Čím skôr sa naučíme túto lekciu, tým lepšie.

Ako toto súvisí s vakcínami?

Tak po prvé, nový výskum Standfordskej univerzity ukázal, že dospelí ľudia si dokážu vyvinúť imunitu na mikróby, ktoré nikdy predtým nestretli.

Liečba osteoporózy

Toto ide proti logike tradičnej imunologickej dogmy, že na vybudovanie imunity musíme byť danému mikróbu najprv vystavení.

Existuje teda menej riskantný spôsob, ako získať široko-spektrálnu imunitu?

Po druhé, máme len veľmi chabé porozumenie toho, ako vakcíny ovplyvňujú rovnováhu nášho mikrobiómu. Naproti tomu máme poznatky z histórie o tom, ako sa na prvý pohľad prospešné zásahy ukázali neskôr ako úplná pohroma.

Veď si len spomeňte, ako nedávno zástupca riaditeľa Úradu pre kontrolu ochorení (CDC) povedal, že sme dosiahli koniec epochy antibiotík.

Aj pri očkovaní existujú zrejmé paralely.

Po väčšinu 20. storočia boli antibiotiká považované za najlepší nástroj, ako bojovať s bakteriálnymi infekciami.

Teraz, po desaťročiach zabíjania baktérii pomocou antibiotík, začíname vidieť negatívnu stránku efektov tejto stratégie. Nielenže plodíme baktérie rezistentné na antibiotiká, no deštrukcia mikrobiómu sa spája so vznikom mnohých chronických ochorení, ktoré nedokážeme vyliečiť.

Aspoň mne sa teda zdá jasné, že vakcíny majú minimálne rovnaký potenciál.

6) Mechanizmus kolektívnej imunity nie je plne pochopený, niektorí dokonca veria, že sa preceňuje

Doteraz som sa sústredil len na faktory, ktoré sa priamo dotýkali mojej dcéry.

Na rozdiel od ostatných medicínskych zákrokoch, očkovanie závisí od kolektívu, ktorý chráni svojich slabších členov. To dáva odôvodnenie nútiť všetkých, aby dali zaočkovať svoje deti.

Avšak existujú vážne dôvody spochybňujúce premisu kolektívnej imunity vybudovanej pomocou očkovania.

Po prvé, mechanizmu kolektívnej imunity stále nie celkom dobre rozumieme.

Po druhé, kolektívna imunita zlyháva.

Po tretie, ukazuje sa, že niektoré vakcíny poskytujú slabšiu ochranu, ako sa predtým verilo. To znamená, že naše súčasné očakávania od kolektívnej imunity sú zrejme prehnané.

Okrem toho, infekcie sa dokážu šíriť aj v plne zaočkovanej populácii, ako to dokumentujú príklady osýpok a mumpsu.

7) Preskúmal som zloženie vakcín. Sú toxické a ja nechcem, aby boli vstrekované do mojej dcéry

Táto štúdia to hovorí lepšie, ako to sám dokážem vyjadriť:

Podľa americkej Agentúry pre lieky a potraviny (FDA) hodnotenia bezpečnosti vakcín často nezahŕňali toxikologické štúdie, pretože vakcíny sa v zásade nepovažovali za niečo toxické.

Avšak, podľa CDC (Úrad pre kontrolu chorôb), sa vo vakcínach bežne vyskytujú nasledovné toxíny:

 • hliník
 • vaječný proteín
 • antibiotiká
 • formaldehyd
 • MSG (glutamát sodný)
 • thimerasol (zlúčenina ortute)

Mám preto vážne výhrady proti tomu, aby sa uvedené látky vstrekovali do tela mojej dcéry.

V USA, ktoré sú krajinou s najväčším počtom očkovaní v rozvinutom svete, má dnes každé šieste dieťa oneskorený mentálny vývoj a 1 z 88 detí má autizmus.

Nie je preto rovnako mojou povinnosťou chrániť svoje dieťa pred týmito hrozbami, ako je chrániť ho pred hrozbou akútnej infekcie?

Je stále viac a viac zrejmé, že autizmus je ochorenie zapríčinené vplyvmi prostredia, nie genetikou. Za najpravdepodobnejšieho vinníka sa dnes označuje hliník.

Taktiež, niekoľko nových vakcín, ako napríklad narýchlo schvaľovaný Gardasil (proti HPV vírusom) dnes vyvoláva stále viac obáv, napriek tomu, že na začiatku bol považovaný za bezpečný.

Následné štúdie však ukázali, že je toxický a dokonca karcinogénny. Podobne tomu bolo aj v škandále s antikoncepčnými tabletkami alebo debakli s Vioxx-om.

8) Som novým otcom. Videl som už, ako sa vedci predtým mýlili a nechcem, aby sa z mojej dcéry stala štatistika

V rokoch 1920 až 1960 tá istá skupina, ktorá nám dnes predáva vakcíny (lekári, marketing výrobcov, atď.), zvykli predávať cigarety. Preto vznikol aj pojem „tabaková veda“.

Ako mnohí vieme: „Tí, ktorí sa nepoučia z histórie, sú odsúdení ju prežiť znova“.

Pokým neuvidíme jasný rozdiel medzi vedou a marketingom, je možné, že nás naďalej budú manipulovať tie isté sily.

Farmaceutické firmy musia urobiť strašne veľa práce, aby si získali našu dôveru. Kým sa tak nestane, musím za zdravie svojej dcéry vziať plnú zodpovednosť na svoje plecia. A to aj vtedy, ak to bude znamenať porušenie spoločenských noriem.

Keď už spomínam plnú zodpovednosť – zároveň sa aktívne podieľam na zlepšovaní zdravia a imunity svojej dcéry za pomoci prírodných metód.

Začalo to prirodzeným pôrodom, pokračovalo výlučným podávaním materského mlieka a chodením vonku tak často, ako to len je možné.

Našťastie, máme úžasného pediatra a chiropraktika, ktorí plne podporujú našu voľbu.

Liečba osteoporózy

Zdroj: 8 Reasons I Haven’t Vaccinated My Daughter

Súvisiace článkyUpozornenie: Tento článok je názorom jeho autora a v žiadnom prípade nenahrádza konzultáciu ani vyšetrenie lekárom v zdravotníckom zariadení. Príspevky a komentáre môžu vyjadrovať postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie.

 

Komentáre

 1. Hajnalka Kalmárová

  prosím vynechajte z toho autizmus ten je geneticky podmienený. Som matka autistu a poznám veľa autistov. A keby mal byť spúšťačom tak by bol podobný pomer dievčat ako chlapcov ale nie je.
  Len som vyjadrila svoj názor a výsledky samoštúdia ktoeé sú podložené mnohými klinickými štúdiami a tiež agenézou autistov

  • Pani Hajnalka, hovoríte, že autizmus je geneticky podmienený. Ako je možné, že je viac autistov chlapcov ako dievčat, ak je to tak? To predsa nemá logiku? Ak by to bolo iba genetikou, tak potom by tie pomery mali byť rovnocenné, alebo sa mýlim? Vzhľadom k tomu, že autizmus je možné diagnostikovať až po dovŕšení dvoch rokov,kedy sú deti z 95% preočkované, je ťažké tvrdiť niečo podobné, pokiaľ sa nevyskytol v rodine pred pôrodom a hlavne nikdo neskúma práve genetiku na autizmus pred tým, než sa dieťa narodí. (rodila som štyrikrát a ani raz to nezisťovali). Ak by to bolo genetické, tak by predsa muselo ísť zistiť, či má dieťa predpoklady pre túto chorobu. Rovnako, ako pre iné autoimunitné ochorenia, povedzme celiakiu. Čo bráni takému testu pred pôrodom? je možné, že by boli vyvrátené hypotézy, že sa jedná o genetické informácie? A potom, pokiaľ sú rodičia autistického dieťaťa taktiež plne očkovaní, kde je zaručené, že to nie je práve tento aspekt, ktorý autizmu dáva zelenú u nastávajúcich generácií? Okrem toho sú vakcíny, ktoré to majú priamo v popise nežiadúcich účinkov – že môžu vyvolať autizmus. Ak by to nebola pravda, prečo by to tam uvádzali? (Napr. Tripedia, proti tetanu, pertussis, difterii)

  • Dobry den, dovolim si tvrdit, ze to nieje pravda. Sestrin syn ma diagnozu Autizmus a vysetreniami mu bolo zistene, ze to nieje geneticke, ale ze ho ziskal pocas zivota. Ma 3 roky…

 2. Autizmus maju aj dievcata iba je tazsie rozpoznatelny. A vakcinacia mi zabila dvoch bratcekov…vakcinovat =riskovat skoru smrt alebo zniceny zivot!!!!

 3. Martin Blažek

  Dobrý den, nenašel jsem v článku identifikaci autora a tak Vás nemohu oslovit jménem. Bohužel, všechny moje děti jsou očkované, protože jsem tehdy nevěděl, jak strašné mohou být viditelné a snadno rozpoznatelné účinky vakcín a že v podstatě není možné, aby aplikace vakcíny neměla negativní a destruktivní vliv na mozek a imunitní systém příjemce. Vnučka zatím očkovaná není vůbec, dcera nenásilnou cestou pochopila to, co jsem jí opatrně posílal k přečtení. Měl bych zájem o komunikaci s Vámi. Přeji Vám pěkný den. Martin Blažek

  • Je to clanok prelozeny z americkej web stranky (hned pod clankom je uvedeny „Zdroj:“) + badatel pridal nejake informacie ako to chodi na Slovensku

 4. Názory aj samotných lekárov sa rôznia. Nájdite si takú lekárku, ktorej budete dôverovať…Podľa mňa je najdôležitejší zdravý a silný imunitný systém dieťaťa a ten vakcíny určite oslabujú (a možno to je ich pravý zámer).

 5. Dobry vecer, uplne suhlasim s autorom clanku. Nedavno som sa vyliecila z rakoviny, moj pribeh: http://www.badatel.net/pribeh-pani-lubky-o-jej-alternativnej-liecbe-rakoviny-prsnika/ a pocas studia toho, ako sa dostat z tejto choroby som narazila na vyskumy a clanky, ktore tvrdili, ze za pricinou vzniku tejto choroby su aj vakciny, ktore clovek dostal este ako dieta. Proste su tak nastavene, ze choroba v tom tele vypukne o niekolko rokov a to si s vakcinou nik neda do suvislosti! Toto bolo pre mna naozaj hrozne zistenie, lebo ked som sa pozrela na svoje zdravotne problemy, tak sa s vekom nabalovali: senna nadcha, migreny, ekzemy, neschopnost schudnut, chronicka unava, astma a nakoniec rakovina… Teraz ako som sa z tejto choroby dostala a riesim telo najma so stravou a bylinkami, tak mam skvele vysledky. Ockovanie ma bohuzial poznacilo a pamatam si na stavy unavy, ktore som mavala po ockovani a nechapala som tomu, ani som to ockovaniu nepripisovala… Mam 8 rocnu dcerku, ktoru sme dali zaockovat, ale to sme nemali o ockovani informacie. PO 1 roku jej zivote sme sa zrazu ocitli na imunologii, lebo mala oslabenu imunitu a byvala zrazu casto chora, bravali sme aj antibiotika a lieky…! Neskor som pochopila preco byvala chora. Museli sme zmenit stravu, vyradili sme mlieko, davali homeopatika a jej stav sa zacal rapidne zlepsovat. Nastastie nemala priame poskodenie z tych ockovani, to ale neznamena, ze ich nemusi mat v buducnosti… Na druhje strane, teraz po tom vsetkom co jej davame a podporujeme imunitu,tak naozaj nebyva chora, ak tak ma nadchu a za par dni je to ok, ale nemusi brat ziadne lieky a nemala odvtedy taky hrozny stav choroby aky mavala – slabe telo, zapalene hrdlo, bolesti hlavy atd.
  A este na porovna nie – mam dve sestry a maju 2 rocne dcerky, nastastie ich tiez nedali ockovat, nejake veci si nastudovali a tak sa rozhodli – tie deticky za dva roky neboli tak chore, ze by museli brat antibiotika, nemavaju zapaly, tazke stavy. Boli parkrat chore tak, ze to suviselo so zubkami, alebo nadcha, co preslo za par dni. Takto si vytvaraju imunitu a v skutocnosti oproti rovesnikom, ktori sa chori naozaj casto, su oni zdrave, vesele a stastne deticky!
  V tejto obôlasti je naozaj vela kontroverznych informacii, ale treba si nejake veci nastudovat aj pre aj proti a potom pouzit zdravy rozum a vlastne pozorovanie!
  Ked som prestudovala vakvcinu, ktoru chceliu dcerke dat v 5 rokoch zivota, ostala som zhrozena ake reakcie to moze vyvolat a boli naozaj hrozne – najhorsia az smrt, tak som si povedala, ze tak toto do nej iste nikto davat nebude! Kamaratkin syn po tejto vakcine sa stal diabetikom uz ako 5 rocny! A pocula som aj ine deti, ze sa im stalo to iste, plus dalsie poskodenia… Hrozne co tym nasim detom robia, podla mna v skutocnosti im imunitu vakcinami oslabuju a tak su nachylnejsie na dalsie ochorenia a tak su v jednom kole chorob. Je vela malych deti s ekzemami, alergiami atd., my ako deti sme boli s alergiu iba traja v triede s 30 detmi, teraz si myslim, ze je mensina tych, ktori nejaku alergiu nemaju… V sucasnoti ziadny z mojich predchadzajucich prejavov nemam a nikdy som na tie problemy nebrala ziadne lieky!
  Prajem vam vsetkym vela zdravia:-) Lubka

 6. Manganistan Draselný

  Jak může společnost nutit své členy, aby hráli ruskou ruletu s vlastními dětmi?? Jestli je v revolveru 6 komor nebo 1000 je úplně fuk …. pořád je to ruleta.
  Pro mě osobně je to důvod děti prozatím nemít, protože není moc na výběr. Buď budu přihlížet a věřit, že zrovna moje dítě bude mít v této hře štěstí nebo mu odmítnutím zkomplikuji(prostřednictvím perzekuce ze strany státu) jeho zapojení se do kolektivu vrstevníků a společnosti.
  Mám 2 otázky pro zastánce této loterie, proč v plnohodnotné Evropě(na západ od nás) není očkování povinné a jak se řeší očkování přistěhovalců.

 7. zdravim..mna by skor zaujimalo ako je to momentalne na slvoensku? je niekde nejaky suhrn info ako sa da vyhnut „povinnemu“ ockovaniu? ako je to formulovane v zakone, aka je realita? mate niekto skusenosti? alebo sa moze stat ze vam dieta zaockuju v porodnici bez vasho vedomia?

  • Článek je dobrý podnět k zamyšlení a i v diskuzi jsou zajímavé postřehy a podněty, o kterých člověk musí přemýšlet. Pro kika says, nevím, jak je situace na Slovensku, ale v ČR musí dát ke každému očkování rodič souhlas. Tedy musí a nemusí, to je skutečně na rodiči. Toto právo nám ještě nevzali, i když snahy byly dostat do zákona, že dítě může být naočkováno i bez rodičů. Ale naštěstí bdělí rodiče, kteří tento nenápadný dodatek v připravovaném zákoně o ochraně veřejného zdraví objevili, zalarmovali Ligu lidských práv a nakonec za 5 minut dvanáct podal jeden poslanec za KDU pozměňovací návrh a odstavec byl ze zákona odstraněn, poslanci odstranění odhlasovali. Čili zústalo v platnosti, že bez souhlasu rodiče dítě očkovat nikdo nesmí, ale pokud rodič nedá souhlas, musí počítat se sankcemi státu ve formě finančí pokuty 10 000 Kč a s vyloučením dítěte z předškolních zařízení, z ozdravných pobytů, ze školy v přírodě, z volnočasových aktivit, z dětských letních táborů. Dítě, kterému chybí jen jedna jediná injekce, je prakticky dítě druhé kategorie, malý disident, který je vyloučen z veškerých předškolních dětských kolektivů. Do školy pak ovšem s dětmi chodit může, na pobyty v přírodě, delší 5 dnů, už se svými spolužáky jet nesmí. Připomeňme si, že se v České republice aplikují vakcíny proti 9 nemocem a navíc Hexavakcína dle vyhlášky v systému 3+1. Nejsmutnější je, že stát nařizuje, trestá neuposlechnutí, ale veškerá tíha nežádoucích účinků pak zůstává na poslušných rodičích, stát už žádnou odpovědnost za případné negativní následky či poškození zdraví nepřebírá. A pokud nastanou vedlejší účinky, nikdo rodičům nepotvrdí, že je to důsledek očkování. Téměř žádný lékař nežádoucí účinky nepřizná. Lékaři ani nemají v ČR povinnost tyto nežádoucí účinky nahlašovat,/jen neobvyklé a vážné – které do souvislosti s očkováním nedávají/, takže Státní ústav pro kontrolu léčiv vykazuje jen minimální výskyt nežádoucích účinků, což vede k možnosti prezentovat vakcíny jako naprosto bezpečné a neustále opakovat v médiích, jak pozitiva vakcinace převažují na negativy. Ale běda, pokud dítě vakcíny nesnese, má po nich reakce a nežádoucí účinky a rodiče se rozhodnou po určitých zkušenostech dál neočkovat. Stanou se černými ovcemi. Stačí, aby chyběla jedna jediná neaplikovaná vakcína. Zvláštní systém. Rozhodně nebudí důvěru.Je těžko pochopitelné, proč je v ČR tolik povinných vakcín, když v západních státech vyspělé Evropy se očkuje dobrovolně, bez sankcí.

   • Je to ako u nás keď sa niečo stane štát sa nestará, boli prípady infikovania vakcíny vírusom hiv aj hepatidy. Najhorší sú blbí ľudia čo si nič nepozrú, nenaštudujú letáky gsk sa nerátajú a povedali to v telke tak to je pravda. Mne je jedno keď sa chce niekto očkovať ale nech ma neterorizuje keď ja nechcem nie sme Mengeleho testovací králici. Tak isto ak chce niekto žrať GMO tak nech mi to netlačí ja radšej Bio alebo zo záhradky.

  • Na Slovensku môže rodič odmietnuť očkovanie dieťaťa, zaplatí vak „pokutu“.
   Ja som tak urobil. Zdravie syna mi je prednejšie. S peniazmi nech sa zadrhnú!

 8. Rodič by mal mať možnosť rozhodnúť,- s tým súhlasím,- mal by mať prístup k informáciám a bez postihu sa rozhodnúť podľa svojho najlepšieho vedomia.
  S čím nesúhlasím je to zovšeobecňovanie “ druhej strany“. Moje deti vyrastali v dobe, keď sa očkovanie nespochybňovalo, pretože sme k tomu nemali žiadne informácie. Neviem povedať ako by som sa rozhodla, keby som sa mohla.
  A tak sú zaočkované. Sú z nich zdravý mladý ľudia, imunitu sme podporovali stravou a pohybom na čerstvom vzduchu, nádcha, chrípka, prechladnutie sa liečila čajom, oddychom, medom… dcéra brala atb 2x- má 19 rokov, syn 4x má 22 rokov.
  Neviem povedať čo bude o 20, 30 rokov, ale to nevie nikto.
  K tomu zahraničiu- poznám rodinu so Slovenska, -odišli pracovať do Rakúska a deti im odmietli zobrať do škôlky vo Viedni presne kvôli tomu, že neboli zaočkované…

 9. Dovolím si pochválit celý príspevok a mozem len potvrdit vsetky veci o ockovaní! Ak sa divame na zivot len z pohladu logiky tak samozrejme ze budeme protirecit, ale zivot a existencia je ovela viac. Na vlastnom tele som prezil tehotenstvo v matke ktorej myslienky a sposob zivota ma dlhe roky velmi zatazil, ale doviedlo ma aj tak k ociste a pochopeniu toho vsetkeho. Myslim si ze je uz najvyssi cas aby ludstvo prijalo a zacalo oboznamovat od malicka ludi o celom univerze a existencii a koexistencii v jednotlivých dimenziach, zacali ludia s ocistou telesnou i duchovnou, tiez starostlivostou o vlasne telo a potom sa zacnu otvarat kazdemu „dvere“…

 10. Já teda nejsem zastáncem toho aby se očkovalo proti všemu notabene povinně.Ale očkovat proti obrně ,pravym neštovicím,černému kašli a podobným chorobám,které byly v našich zemích již ,nebo takřka vymícené se stavím kladně.Jejich zvýšený počet přisuzuji různejm utečencům z rozvojových zemí(hlavně Afriky),kde se neočkuje a nikdy plošně neočkovalo a právě lidem,kteří své potomky záměrně ze strachu z vedlejších účinků,které ani nemusí být prokazatelné ,neočkují.Nevím jak bych se zachoval jako rodič,který by díky své jakési fobii ,svému potomkovy spůsobil třebas obrnu,se kterou by se celý život musel potýkat,nebo s pravými neštovicemi ,které by ho zhyzdily do konce života.Asi bych mu to těžko mohl vysvětlit a musel bych se jít oběsit.Existuje spousta nových mutací které dřív nebyly a vznikly tím,že se lidé léčili antibiotiky a nemoc si na ni vytvořila obranu a nyní je životu vyloženě nebezpečná a nevim jakými cestami ještě zmutovaly bacily,které prostě před pár lety ještě neexistovaly,nebo nebyly rozšířené.A zde si sám nejsem moc jistý jestli očkovat(a ryskovat možné následky které nejsou 100% prokázané), nebo nechat přírodu aby provedla selekci a slabší jedinci byli eliminováni.Myslím,že bych volil spíš očkování.Ale to už je věcí každého z nás jak se k tomu postaví a zda má žaludek na to ryskovat zdraví potomků buď tak,nebo tak.

Pridajte komentár

*